Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Gestió de registres d’aplicacions

Eina de supervisió, anàlisi i informes de registres d’aplicacions

EventLog Analyzer és una eina completa de supervisió i informes de registres d’aplicacions que recull, analitza i correlaciona qualsevol dada de registre d’aplicacions i proporciona informació operativa amb informes predefinits. Els administradors i els professionals de la seguretat poden utilitzar aquests informes per identificar activitats anòmales dels usuaris, resoldre problemes de bloquejos de l’aplicació i detectar amenaces de seguretat.

La solució supervisa aplicacions de servidors web com ara IIS i Apache, bases de dades que inclouen MS SQL i Oracle, aplicacions DHCP i molt més. A més, amb el seu analitzador de registres personalitzat, aquesta eina pot analitzar i disseccionar les dades de registre d’aplicacions personalitzades o internes. La consola d’avisos en temps real de la solució proporciona avisos en temps real sobre qualsevol anomalia de l’aplicació i, per tant, permet mitigar els atacs de seguretat de les aplicacions. EventLog Analyzer també inclou un potent motor de correlació per detectar trajectòries d’atacs de seguretat a través de dispositius de xarxa, servidors i aplicacions.

Informes d’anàlisi de registres de servidor web IIS W3C

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer realitza un anàlisi eficaç del registre d’aplicacions de servidor web d’IIS, proporciona informes predefinits que proporcionen informació sobre els errors d’HTTP que es produeixen al servidor web, els atacs de seguretat, les sol·licituds d’URL malicioses i molt més.

Aquesta eina d’anàlisi i presentació d’informes de registres d’aplicacions també proporciona avisos en temps real d’atacs d’injecció SQL, atacs DDoS i atacs de seqüència d’escanejos entre llocs dirigits als servidors web d’IIS.

Informes d’anàlisi de registres de servidor FTP IIS W3C

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer recull, supervisa i controla els registres del servidor d’aplicacions FTP d’IIS. Proporciona informes detallats sobre l’accés dels usuaris als servidors FTP d’IIS, de càrregues de fitxers, baixades, detalls de transferència de fitxers i molt més. Aquesta eina d’anàlisi i informes de registre d’aplicacions de servidors IIS FTP també inclou una consola d’avisos prèviament creats que envia notificacions en temps real per a errors de baixades i transferències de fitxers crítiques.

Informes d’anàlisi de registres de MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer garanteix que la vostra base de dades MSSQL sigui segura amb els seus extensos informes i perfils d’avisos predefinits. La solució presenta una visió profunda de tots els esdeveniments crítics que es produeixen a la vostra base de dades, inclosa l’activitat al servidor de base de dades, en forma d’informes gràfics intuïtius. Els perfils d’avís garanteixen que us arribin les notificacions dels esdeveniments que poden suposar una amenaça per a la seguretat de la base de dades, com ara un abús de privilegi.

Informes de servidor web Apache

Apache Web Server Reports

Els informes de registre del servidor web Apache proporcionen informació completa sobre la gestió de les sol·licituds del client al servidor web. Informes detallats per a sol·licituds gestionades correctament, sol·licituds amb errors del client, sol·licituds amb errors del servidor i sol·licituds de redirecció. Els informes proporcionen detalls del client com ara l’adreça IP, el codi d’estat de la sol·licitud de servei, la referència, l’agent d’usuari i el nombre d’esdeveniments.

Informes d’anàlisi de registres d’auditoria en directe d’Oracle

Oracle Live Audit Logs Analysis

L’analitzador d’EventLog facilita la simplificació del procés de recollida, supervisió, seguiment i generació d’informes basats en registres d’Oracle en directe. També hi ha disponibles informes llestos per utilitzar per als quals no es requereix cap configuració addicional i proporcionen una representació gràfica intuïtiva de les estadístiques importants dels registres. Això ajuda a mitigar els atacs com la injecció de SQL i el DoS.

Informes del servidor d’impressió

Print Server Logs Report

L’analitzador EventLog facilita la gestió del registre de servidors d’impressió i millora la seguretat proporcionant la possibilitat de fer la supervisió i el seguiment de tots els documents que s’imprimeixen a la impressora. També teniu la possibilitat de fer un seguiment dels usuaris i de la freqüència d’ús. Això us ajuda a generar informes, com ara, sobre els documents que més s’imprimeixen basats en la tendència d’activitat dels usuaris i de la impressora.

Informes d’anàlisi de registres DHCP a Windows

DHCP Windows Logs Analysis

EventLog Analyzer audita els servidors DHCP a Windows sense esperes. Els informes predefinits es generen automàticament després d’afegir el servidor DHCP a EventLog Analyzer, cosa que redueix de manera efectiva la tasca d’auditar a través dels registres descomunals. Això també ajuda a generar informes basats en els clients principals i la freqüència d’error.

Informes d’anàlisi de registres DHCP a Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Els informes de registres de DHCPa Linux que fa EventLog Analyzer ofereixen informes complets integrats, com ara de l’adreça MAC superior, de la passarel·la superior usada i dels reconeixements negatius per fer el seguiment i la supervisió dels registres generats per DHCP a Linux. Els administradors podran fer un seguiment de tots els canvis visualitzant els informes intuïtius de tots els esdeveniments generats pel servidor DHCP.

Vídeos relacionats
Altres característiques

Gestió de registres de sistemes

Recolliu i analitzeu les dades de registre de sistemes d’encaminadors, de commutadors, tallafoc, servidors Linux / Unix, IDS/IPS, i molt més. Obteniu informes en profunditat de tots els esdeveniments de seguretat. Rebeu avisos en temps real sobre anomalies i incompliments.

Supervisió de registres d’esdeveniments de Windows

Analitzeu les dades del registre d’esdeveniments per detectar esdeveniments de seguretat, com ara canvis de fitxer o carpeta, canvis de registre i molt més. Estudieu els atacs DDoS, Flood, Syn i Spoof detalladament amb informes predefinits.

Gestió del compliment de les TI

Compliu els requisits estrictes dels mandats reguladors, és a dir, PCI DSS, FISMA, HIPAA i molt més amb informes i avisos predefinits. Personalitzeu els informes existents o creeu-ne de nous per satisfer les necessitats de seguretat interna.

Supervisió de registres d’Active Directory

Superviseu tot tipus de dades de registre de la infraestructura d’Active Directory. Realitzeu un seguiment de les incidències en casos d’error en temps real i elaboreu-ne informes personalitzats per supervisar els esdeveniments específics d’Active Directory que us interessin.

Supervisió d’usuaris amb privilegis

Superviseu i seguiu les activitats dels usuaris amb privilegis per satisfer els requisits de PUMA. Obteniu informes llestos per utilitzar sobre activitats crítiques, com ara errors d’inici de sessió, motius dels errors d’inici de sessió i molt més.

Gestió del servidor d’impressió

Superviseu i auditeu el servidor d’impressió amb informes detallats sobre els documents impresos, els intents d’imprimir documents sense permís adequat, els errors en les tasques d’impressió i les seves causes i molt més.

¿Necessiteu alguna característica? Digueu-nos-ho
Si voleu veure característiques addicionals implementades a EventLog Analyzer, estarem encantats de sentir la vostra opinió. Feu clic aquí per continuar

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •