Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Monitorització del registre d’esdeveniments

Supervisió de registres d’esdeveniments de Windows

La majoria de les principals filtracions de dades es produeixen a causa de membres interns; no obstant això, les organitzacions no controlen les activitats de la xarxa interna.

El seguiment de les activitats de la xarxa interna s’ha convertit en el requisit primordial de les organitzacions, grans o petites. Per protegir la xarxa de filtracions i amenaces, les organitzacions han de prendre mesures proactives per garantir la seguretat de la xarxa i de les dades. La supervisió de les dades del registre d’esdeveniments és la manera més precisa de detectar anomalies de xarxa, intents de filtració de dades i seguiment d’intrusos de la xarxa.

Mitigueu l’amenaça de la informació privilegiada mitjançant el seguiment de les dades del registre d’esdeveniments

La majoria de les organitzacions tenen un entorn de xarxa que inclou servidors i estacions de treball de Windows. Els sistemes operatius Microsoft Windows generen diversos registres d’esdeveniments i aquests registres, si es controlen, poden ajudar els administradors de xarxa a protegir-la de les amenaces internes i a dur a terme investigacions forenses. Els registres d’esdeveniments contenen informació vital, com ara dels inicis de sessió, erros d’inici de sessió, intents fallits per accedir a fitxers segurs, manipulació de registres de seguretat, etc., que us ajuden a mantenir la vostra organització segura davant les amenaces de la xarxa.

Els registres d’esdeveniments es generen en formats EVT i EVTX. Les versions de servidor i estació de treball de Windows NT, XP, 2000 i 2003 admeten el format de registre EVT i les versions de Windows Vista i Server 2008 utilitzen el format de registre EVTX. La supervisió d’aquests esdeveniments de registre de Windows (en formats EVT i EVTX) a diverses versions de Windows es converteix en un repte per als administradors de xarxa i el control manual d’aquestes dades del registre d’esdeveniments és complicat i requereix temps.

EventLog Analyzer automatitza la supervisió de registres d’esdeveniments

EventLog Analyzer: un programari de supervisió de registres d’esdeveniments que proporciona un seguiment complet dels registres d’esdeveniments. Recull i analitza les dades del registre de esdeveniments generades per la vostra xarxa empresarial de Windows: servidors i estacions de treball, inclou les dades a informes i les arxiva. Aquest programari de supervisió del registre d’esdeveniments és compatible amb tots els formats de registres d’esdeveniments de Windows (EVT i EVTX) generats per diferents sistemes operatius de Windows, com ara:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Tots els altres sistemes operatius de Windows

Les dades del registre d’esdeveniments es recullen mitjançant tecnologia sense agent de totes les vostres màquines Windows. Les dades del registre d’esdeveniments es supervisen i s’analitzen a la ubicació central: la màquina del servidor d’EventLog Analyzer. Aquest programari de supervisió de registres de Windows és capaç de supervisar els registres d’esdeveniments de tots els servidors i estacions de treball de Windows de la vostra xarxa i us avisa en temps real mitjançant sms o correu electrònic quan es produeixen anomalies a la xarxa.

EventLog Analyzer: avantatges de l’eina de supervisió de registre d’esdeveniments:

Característiques de supervisió de registres d’esdeveniments d’EventLog Analyzer

Recollida i seguiment de registres d’esdeveniments

Windows Event Log Collection and Monitoring

Per a la recollida d’esdeveniments, aquest programari de supervisió de registres d’esdeveniments no requereix que s’instal·li un agent independent a cada màquina des de la qual es recullen els registres. EventLog Analyzer utilitza una tecnologia de recollida de registres sense agent per recollir dades de registre d’esdeveniments de Windows.

Els registres d’esdeveniments recollits es troben disponibles al tauler amb els comptes basats en errors, missatges d’advertència i altres esdeveniments específics. Mitjançant l’ús d’aquests comptes, podeu veure les dades de registre de Windows en volums de forma organitzada, fent-les completes i disponibles per diagnosticar ràpidament els problemes que han aparegut als sistemes operatius Windows.

Supervisió del registre d’esdeveniments per al compliment de normatives

Windows Event Log Collection and Monitoring

El compliment de normatives s’ha convertit en la màxima prioritat per als administradors de TI. És important que les organitzacions respectin les directrius d’auditoria de compliment de normatives, ja que no complir les normes reguladores pot tenir com a conseqüència sancions greus. EventLog Analyzer permet als administradors de TI complir els requisits de compliment normatiu mitjançant la supervisió i l’anàlisi de registres d’esdeveniments dels seus servidors i estacions de treball de Windows en temps real.

Amb EventLog Analyzer podeu generar informes de compliment predefinits per als registres d’esdeveniments per satisfer les auditories com ara HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO 27001/2 i altres. Aquest programari de presentació de informes de compliment de registre d’esdeveniments també proporciona una funció de valor afegit que us permet crear un informe personalitzat per obtenir un nou compliment per ajudar a complir amb les noves lleis reguladores emergents que demandin el compliment en el futur.

Cerca de registre forense i registre sense processar a les dades del registre d’esdeveniments

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer fa que la investigació forense de registres d’esdeveniments sigui molt senzilla, ja que us permet utilitzar el seu potent per cercar tant en els registres sense processar com en registres amb format i generar informes forenses de manera instantània basats en els resultats de la cerca. Els administradors de xarxa ara poden cercar els registres d’esdeveniments sense processar i identificar l’entrada de registre exacta que ha causat l’activitat de seguretat, trobar l’hora exacta en què es va produir l’esdeveniment de seguretat corresponent, qui va iniciar l’activitat i, a més, la ubicació d’on va sorgir l’activitat.

Aquesta funció de cerca d’aquest programari de supervisió de registres d’esdeveniments us ajudarà a fer ràpidament el seguiment d’intrusos a la xarxa i és molt útil per a les autoritats encarregades de fer complir les lleis per a l’anàlisi forense. Reduïu la vostra cerca amb la funcionalitat de cerca de registres d’esdeveniments sòlida d’EventLog Analyzer que ofereix una cerca fàcil, basada en identificadors d’esdeveniments específics que afectin la política de l’empresa o un tipus d’esdeveniment en particular: errors, advertències, fallades o categories diverses. Els registres de Windows arxivats es poden importar i es pot dur a terme la mineria d’incidents de seguretat fent cerques als registres d’esdeveniments sense processar.

Generació d’informes des de servidors i estacions de treball de Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer inclou diversos informes predefinits basats en registres d’esdeveniments rebuts de servidors i estacions de treball de Windows. Aquests informes mostren detalls com ara errors d’inici de sessió, errors d’inici de sessió a causa de contrasenyes incorrectes, bloquejos de comptes, intents fallits d’accés a fitxers segurs, manipulació de registres de seguretat, tendències d’esdeveniments i molt més. Amb aquests informes, els administradors poden determinar fàcilment els usuaris que cometen errors i les màquines que funcionen malament, de manera que es redueix el cicle de resolució de problemes.

EventLog Analyzer us permet utilitzar diversos criteris per generar informes personalitzats sobre les dades del registre d’esdeveniments generats per la màquina de Windows. Els criteris són: Missatge de registre, usuari, identificador d’esdeveniment i tipus d’esdeveniment / gravetat d’esdeveniment.

Configureu avisos en temps real en servidors i estacions de treball de Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer genera avisos en temps real sobre els registres d’esdeveniments, que notifiquen als administradors quan es genera un esdeveniment que coincideixi amb un criteri específic. Els avisos permeten als administradors supervisar els servidors i els processos crítics de la xarxa de Windows en temps real.

Podeu definir quin servidor o estació de treball de Windows o grup de dispositius Windows necessiten ser supervisats. També podeu activar un avís en funció dels esdeveniments generats amb un tipus de registre específic, un identificador d’esdeveniments, un missatge de registre o la gravetat. Els avisos d’esdeveniments s’envien en temps real per correu electrònic, sms i mitjançant programes d’execució personalitzada

Altres característiques

Gestió del servidor de registre del sistema

EventLog Analyzer recull i analitza les dades de registre dels servidors Linux / Unix per proporcionar informes sobre la marxa que ajuden a detectar comportaments sospitosos, activitats anòmales del sistema i molt més.

Anàlisi del registre d’aplicacions

Analitzeu el registre d’aplicacions dels servidors web IIS i Apache, les bases de dades d’Oracle i de MS SQL, les aplicacions DHCP de Windows i Linux, i molt més. Mitigueu els atacs de seguretat de les aplicacions amb informes i avisos en temps real.

Supervisió de registres d’Active Directory

Superviseu tot tipus de dades de registre de la infraestructura d’Active Directory. Realitzeu un seguiment de les incidències en casos d’error en temps real i elaboreu-ne informes personalitzats per supervisar els esdeveniments específics d’Active Directory que us interessin.

Supervisió d’usuaris amb privilegis

Superviseu i seguiu les activitats dels usuaris amb privilegis per satisfer els requisits de PUMA. Obteniu informes llestos per utilitzar sobre activitats crítiques, com ara errors d’inici de sessió, motius dels errors d’inici de sessió i molt més.

Gestió del servidor d’impressió

Superviseu i auditeu el servidor d’impressió amb informes detallats sobre els documents impresos, els intents d’imprimir documents sense permís adequat, els errors en les tasques d’impressió i les seves causes i molt més

Gestió del compliment de les TI

Compliu els requisits estrictes dels mandats reguladors, és a dir, PCI DSS, FISMA, HIPAA i molt més amb informes i avisos predefinits. Personalitzeu els informes existents o creeu-ne de nous per satisfer les necessitats de seguretat interna.

¿Necessiteu alguna característica? Digueu-nos-ho
Si voleu veure característiques addicionals implementades a EventLog Analyzer, estarem encantats de sentir la vostra opinió. Feu clic aquí per continuar

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •