Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

 

Meddalwedd Rheoli Cydymffurfiad TG a Chofnodi ar gyfer SIEM

Mae ManageEngine EventLog Analyzer yn ddatrysiad gwybodaeth diogelwch a rheoli digwyddiad cynhwysfawr (SIEM) sy'n galluogi awtomeiddio rheoli cofnodion, casglu cofnodion, dadansoddi, cyfatebu digwyddiadau, monitro cywirdeb ffeiliau, chwilio cofnodion ac archifo, i fodloni cydymffurfiad ac anghenion SIEM o un consol.

Mae EventLog Analyzer yn cynorthwyo gweinyddwyr diogelwch yn y meysydd canlynol:

 • Cyfatebu Digwyddiadau Amser Real

  Mae peiriant cyfatebu pwerus EventLog Analyzer yn nodi patrymau ymosod diffiniedig yn effeithiol o fewn eich cofnodion. Mae ei fodwl cyfatebu yn cynnig 20+ o reolau cyfatebu diffiniedig sy'n helpu canfod bygythiadau posibl, ac adeiladwr rheolau hawdd i’w ddefnyddio sy'n darparu rhestr bedant o weithredoedd rhwydwaith y gallwch eu llusgo a gollwng yn y drefn a ddymunwch.

  Mae EventLog Analyzer hefyd yn darparu adroddiadau manwl ar gyfer pob patrwm ymosod, adroddiad trosolwg o’r holl ymosodiadau a ganfuwyd, a llinell amser yn dangos trefn amser cofnodion ar gyfer pob patrwm ymosodiad a nodwyd.

  Adroddiadau Cydymffurfiad

  Mae EventLog Analyzer yn eich galluogi i greu adroddiadau cydymffurfiad diffiniedig megis PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, ISO 27001, GDPR ac ati trwy fonitro eich data rhwydwaith mewn amser real. Mae’r ateb yn helpu sefydliadau i gadw data cofnod am gyfnod penodol o amser. Mae archifo data cofnod am gyfnod hyblyg o amser yn helpu gweinyddwyr i gyflawni dadansoddiadau fforensig a bodloni gofynion cydymffurfiad archwilio.

  Casglu Cofnodion Cyffredinol

  Mae EventLog Analyzer yn casglu cofnodion o ffynonellau heterogenaidd yn cynnwys gweinyddwyr a gorsafoedd gwaith Windows, Systemau Linux ac Unix, dyfeisiau rhwydwaith, rhaglenni, datrysiadau gwybodaeth bygythiadau a sganwyr bregusrwydd. Yn ogystal, mae dosrannwr cofnodion unigol EventLog Analyzer yn dehongli unrhyw ddata cofnodi waeth bet yw'r ffynhonnell a fformat cofnodi.

 • Monitro Cywirdeb Ffeiliau

  Mae EventLog Analyzer yn olrhain pob newid ac yn anfon hysbysiadau amser real pan fydd ffeiliau a ffolderi yn cael eu creu, agor, gweld, dileu, addasu ac ailenwi. Gallwch gael adroddiad archwilio llawn sy'n ateb y ‘pwy, pryd, ble a beth’ am yr holl newidiadau a wnaethpwyd i ffeiliau a ffolderi.

  Fforensig Cofnodion

  Mae’r cofnodion a gasglwyd yn cael eu hamgryptio, stampio ag amser ac archifo'n awtomatig mewn cronfa ganolog. Mae EventLog Analyzer yn eich galluogi i fynd ar y data craidd a chyflawni dadansoddiad achos sylfaenol i ganfod yr union gofnod sydd wedi achosi problemau diogelwch.

  Hysbysiadau Amser Real

  Mae gan EventLog Analyzer 500+ o hysbysiadau rhagddiffiniedig y gallwch ddewis ohonynt, gan gynyddu effeithlonrwydd gweithredol trwy ddileu’r angen i sefydlu proffiliau hysbysu. Gallwch dderbyn hysbysiadau SMS ac e-bost amser real pryd bynnag fydd unrhyw anghysondeb yn y rhwydwaith. Yn ogystal, mae’r mecanwaith hysbysu yn cynnwys rhedeg sgript bersonol ar ysgogi hysbysiad.

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •