Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Rheoli Log Cais

Offeryn Monitro, Dadansoddi ac Adrodd Logiau Rhaglenni

Mae EventLog Analyzer yn offeryn monitro ac adrodd logiau cynhwysfawr sy'n casglu, dadansoddi a chydberthyn unrhyw ddata log rhaglen ac yn darparu dehongliad gweithredadwy gydag adroddiadau rhagddiffiniedig. Gall gweinyddwyr a gweithwyr diogelwch ddefnyddio'r adroddiadau hyn i nodi gweithgareddau defnyddwyr afreolaidd, datrys problemau chwalfeydd rhaglenni, a chanfod bygythiadau diogelwch.

Mae’r datrysiad yn monitro rhaglenni gweinydd y we fel IIS ac Apache, cronfeydd data yn cynnwys MS SQL ac Oracle, rhaglenni DHCP, a mwy. Yn ogystal, gyda’i ddosrannwr log personol, gall yr offeryn hwn ddosrannu a dadansoddi unrhyw ddata log rhaglen personol neu fewnol. Mae consol hysbysu amser real y ddatrysiad yn darparu hysbysiadau amser real ar unrhyw anomaleddau mewn rhaglen, ac felly’n helpu lliniaru ymosodiadau diogelwch rhaglenni. Mae EventLog Analyzer hefyd yn cynnwys peiriant cydberthyn pwerus i ganfod llwybrau ymosodiadau diogelwch ar draws dyfeisiau rhwydwaith, gweinyddwyr a rhaglenni.

Adroddiadau Dadansoddiad Logiau Gweinydd Gwe IIS W3C

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

Mae EventLog Analyzer yn perfformio dadansoddiad log rhaglenni gweinydd gwe IIS, yn darparu adroddiadau rhagddiffiniedig sy’n rhoi gwybodaeth ar wallau HTTP sy'n digwydd ar y gweinydd y we, ymosodiadau diogelwch, ceisiadau URL maleisus, a llawer mwy.

Mae’r offeryn dadansoddiad log ac adrodd rhaglenni yma hefyd yn darparu hysbysiadau amser real ar gyfer ymosodiadau mewnwthiad SQL, ymosodiad DDoS, ac ymosodiadau sgriptio traws safle yn targedu'r gweinyddwyr gwe IIS.

Adroddiadau Dadansoddiad Logiau Gweinydd FTP IIS W3C

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

Mae EventLog Analyzer yn casglu monitro ac olrhain logiau gweinydd rhaglenni IIS FTP. Mae’n rhoi adroddiadau manwl ar fynediad defnyddwyr i weinyddwyr IIS FTP, uwchlwytho ffeiliau, lawrlwytho, manylion trosglwyddo ffeiliau a mwy. Mae’r offeryn dadansoddiad log ac adrodd gweinydd IIS FTP hwn hefyd yn cynnwys consol rhybuddio parod sy'n anfon hysbysiadau amser real ar gyfer lawrlwythiadau sydd wedi methu a throsglwyddiadau ffeiliau allweddol.

Adroddiadau Dadansoddiad Logiau MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

Mae EventLog Analyzer yn sicrhau bod eich cronfa ddata MSSQL yn ddiogel gyda’i adroddiadau rhagddiffiniedig a phroffiliau rhybuddio helaeth. Mae’r datrysiad yn cyflwyno mewnwelediad dwys i bob digwyddiad allweddol yn digwydd ar eich cronfa ddata yn cynnwys gweithgaredd ar eich gweinydd cronfa ddata ar ffurf adroddiadau graffigol sythweledol. Mae’r proffiliau hysbysiad yn sicrhau eich bod yn cael eich hysbysu ar gyfer digwyddiadau a allai gyflwyno bygythiad i ddiogelwch cronfa ddata fel camddefnydd o freintiau.

Adroddiadau Gweinydd y We Apache

Apache Web Server Reports

Log Gweinydd y We Apache Mae adroddiadau yn rhoi mewnwelediad trylwyr i ddelio â cheisiadau gan y cleient i’r gweinydd y we. Adroddiadau manwl ar gyfer ceisiadau y deliwyd â nhw’n llwyddiannus, ceisiadau gyda gwallau cleient, ceisiadau gyda gwallau gweinydd a cheisiadau yn arwain at ailgyfeirio. Mae’r adroddiadau hyn yn darparu manylion cleientiaid fel cyfeiriad IP, cod statws y cais a wasanaethwyd, cyfeiriwr, asiant defnyddiwr a nifer o ddigwyddiadau.

Adroddiadau Dadansoddiad Logiau Archwiliad Byw Oracle

Oracle Live Audit Logs Analysis

Mae EventLog Analyzer yn helpu symleiddio’r broses o gasglu, monitro, olrhain a chynhyrchu adroddiadau yn seiliedig ar y logiau byw Oracle. Mae adroddiadau allan o'r blwch hefyd ar gael ble nad oes angen ffurfweddiad atodol ac maent yn rhoi cynrychiolaeth graffigol sythweledol o’r ystadegau pwysig yn y logiau. Mae hyn yn helpu lliniaru ymosodiadau fel mewnwthiadau SQL a DoS.

Argraffu Adroddiadau Gweinydd

Print Server Logs Report

Mae EventLog Analyzer yn hwyluso'r Rheolaeth Log Gweinydd Argraffu ac yn hybu diogelwch trwy ddarparu'r gallu i olrhain a monitro pob dogfen sy'n cael ei hargraffu yn eich argraffydd. Rydych chi hefyd yn gallu olrhain y defnyddwyr ac amlder defnydd. Mae hyn yn helpu cynhyrchu adroddiadau fel y ddogfen a argraffwyd amlaf yn seiliedig ar duedd gweithgaredd defnyddwyr ac argraffydd.

Adroddiadau Dadansoddiad Logiau DHCP Windows

DHCP Windows Logs Analysis

Mae EventLog Analyzer yn archwilio gweinyddwyr Windows DHCP allan o’r blwch. Mae'r adroddiadau rhagddiffiniedig yn cael eu cynhyrchu’n awtomatig wedi ychwanegu'r gweinydd DHCP i EventLog Analyzer, sydd yn y pen draw yn lleihau'r dasg o archwilio trwy’r logiau anferthol. Mae hyn hefyd yn helpu cynhyrchu adroddiadau yn seiliedig ar brif gleientiaid ac amlder gwallau.

Adroddiadau Dadansoddiad Logiau DHCP Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Mae Adroddiadau Logiau DHCP Linux gan EventLog Analyzer yn darparu adroddiadau pwrpasol cynhwysfawr fel prif gyfeiriad MAC, prif borth a ddefnyddir a chydnabyddiaethau negyddol i olrhain a monitro’r logiau a gynhyrchir gan Linux DHCP. Bydd gweinyddwyr yn gallu olrhain yr holl newidiadau trwy weld yr adroddiadau sythweledol o'r holl ddigwyddiadau sydd wedi eu cynhyrchu gan y gweinydd DHCP.

Fideos cysylltiedig
Nodweddion eraill

Rheolaeth Syslog

Casglu a dadansoddi data Syslog o lwybrwyr, switshis, muriau tân, IDS/IPS, gweinyddwyr Linux/Unix a mwy. Cael adroddiadau manwl ar gyfer pob digwyddiad diogelwch. Derbyn hysbysiadau amser real ar gyfer anomaleddau a thoriadau.

Monitro logiau digwyddiad Windows

Dadansoddi data log digwyddiad i ganfod digwyddiadau diogelwch fel newidiadau ffeil/ffolder, newidiadau cofrestrfa a mwy. Archwilio ymosodiadau DDoS, Flood, Syn a Spoof mewn manylder gydag adroddiadau rhagddiffiniedig.

Rheolaeth cydymffurfiad TG

Cydymffurfio gyda gofynion caeth mandadau rheoleiddiol par., PCI DSS, FISMA, HIPAA, a mwy gydag adroddiadau a rhybuddion rhagddiffiniedig. Addasu adroddiadau presennol neu greu adroddiadau newydd i fodloni anghenion diogelwch mewnol.

Monitro Log Active Directory

Monitro pob math o ddata log o seilwaith Active Directory. Olrhain digwyddiadau methiant mewn amser real a chreu adroddiadau personol i fonitro digwyddiadau Active Directory penodol o ddiddordeb i chi.

Monitro defnyddwyr gyda breintiau

Monitro ac olrhain gweithgareddau defnyddwyr gyda breintiau i fodloni gofynion PUMA. Cael adroddiadau allan o’r blwch ar weithgareddau critigol megis methiannau mewngofnodi, rheswm dros fethiant mewngofnodi, a mwy.

Rheoli Gweinydd Argraffu

Monitro ac archwilio gweinydd argraffu gydag adroddiadau manwl ar y dogfennau sy'n cael eu hargraffu, ceisiadau i argraffu dogfennau heb ganiatâd priodol, tasgau argraffu sydd wedi methu a’u hachosion a mwy.

Angen Nodweddion? Rhowch wybod i ni
IOs hoffech chi weld nodweddion ychwanegol wedi eu gweithredu yn EventLog Analyzer, hoffem gael gwybod. Cliciwch yma i barhau

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •