Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Sündmuste logi jälgimine

Windowsi sündmuselogi jälgimine

Enamik olulistest andmeturbemurretest toimub siseringi tõttu, kuid organisatsioonid ei suuda sisevõrgu tegevust jälgida.

Sisevõrgu tegevuse jälgimine on muutunud peamiseks nõudeks organisatsioonidele, olgu nad suured või väikesed. Et kaitsta oma võrku turbemurrete ja ohtude eest, peavad organisatsioonid võtma ennetavaid meetmeid oma võrgu- ja andmete turbe tagamiseks. Sündmuselogi andmete jälgimine on kõige täpsem viis võrgu anomaaliate ja andmeturbemurrete katsete avastamiseks ja võrgu sissetungijate jälgimiseks.

Vähendage siseringiriske, jälgides sündmuselogi andmeid

Enamikul organisatsioonidel on võrgukeskkond, mis sisaldab Windowsi servereid ja tööjaamasid. Microsofti Windowsi operatsioonisüsteemid genereerivad mitmesuguseid sündmuselogisid ja, kui neid logisid jälgitakse, aitab see võrguadministraatoritel kaitsta oma võrk sisemiste ohtude eest ja logide ekspertiise läbi viia. Sündmuselogid sisaldavad olulist teavet, nagu näiteks nurjunud sisselogimised, sisselogimise nurjumised, nurjunud katsed turvalistele failidele juurde pääseda, turvalogi võltsimine jne, mis aitab Teil oma organisatsiooni võrguohtude eest kaitsta.

Sündmuselogisid genereeritakse EVT- ja EVTX-vormingus. Windows NT, XP, 2000 ja 2003 serverite ja tööjaamade versioonid toetavad EVT logi vormingut ning Windows Vista ja Server 2008 versioonid kasutavad EVTX logi vormingut. Nende Windowsi logi sündmuste jälgimine (EVT ja EVTX vormingus) mitmes Windowsi versioonis muutub väljakutseteks võrguadministraatoritele ning nende sündmuselogide andmete käsitsi jälgimine on tülikas ja aeganõudev.

EventLog Analyzer automatiseerib sündmuselogi jälgimist

EventLog Analyzer - sündmuselogi jälgimise tarkvara, mis tagab sündmuselogide täielikku jälgimist. See kogub, analüüsib, esitab ja arhiveerib Teie ettevõtte Windowsi võrgu - serverite ja tööjaamade - poolt genereeritud sündmuselogide andmeid. See sündmuselogi jälgimise tarkvara on ühilduv kõigi Windowsi sündmuselogide (EVT ja EVTX) vormingutega, mis on genereeritud erinevate Windowsi operatsioonisüsteemide poolt, näiteks:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Kõik muud Windowsi operatsioonisüsteemid

Sündmuselogi andmeid kogutakse kõigi Windowsi masinatest agendivaba tehnoloogia abil. Sündmuselogi andmeid jälgitakse ja analüüsitakse keskses asukohas - EventLog Analyzer serveris. See Windowsi logi jälgimise tarkvara on võimeline jälgima sündmuselogisid kõikides Teie Windowsi serverites ja tööjaamades ning teavitab Teid reaalajas SMSi või e-posti teel, kui Teie võrgus esineb anomaaliaid.

EventLog Analyzer - sündmuselogi jälgimise tööriista eelised:

EventLog Analyzeri sündmuselogi jälgimise funktsioonid

Sündmuselogi kogumine ja jälgimine

Windows Event Log Collection and Monitoring

Sündmuselogi kogumiseks ei nõua see sündmuselogi jälgimise tarkvara eraldi agendi paigaldamist igale masinale, kust logisid kogutakse. EventLog Analyzer kasutab Windowsi sündmuselogi andmete kogumiseks agendivaba logi kogumise tehnoloogiat.

Kogutud sündmuselogid on saadaval armatuurlaual, kusjuures arvud sõltuvad tõrgetest, hoiatussõnumitest ja muudest konkreetsetest sündmustest. Kasutades neid arvusid, saate vaadata Windowsi logiandmeid organiseeritud viisil, mis muudab ülevaadet ulatuslikuks ja kättesaadavaks Windowsi operatsioonisüsteemides tekkinud probleemide kiireks diagnoosimiseks.

Sündmuselogi jälgimine regulatiivse vastavuse tarbeks

Windows Event Log Collection and Monitoring

Regulatiivne vastavus on muutunud IT-administraatorite jaoks esmatähtsaks. Organisatsioonide jaoks on ülioluline järgida regulatiivse vastavuse auditi suuniseid, kuna regulatiivsete normatiivide mittetäitmine võib kaasa tuua tõsiseid karistusi. EventLog Analyzer võimaldab IT-administraatoritel täita regulatiivse vastavuse nõudeid, jälgides ja analüüsides reaalajas sündmuselogisid nende Windowsi serveritest ja tööjaamadest.

EventLog Analyzeriga saate genereerida eelnevalt määratletud või eelsalvestatud vastavuse aruandeid sündmuselogide kohta, et täita selliseid auditeid nagu HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 ja muid. See sündmuselogi vastavuse aruandluse tarkvara pakub ka lisaväärtusega funktsiooni, mis võimaldab Teil luua kohandatud aruannet uue vastavuse kohta, et aidata järgida kasvavat hulka uusi õigusakte, mis nõuavad vastavust tulevikus.

Logi ekspertiis ja toorest logist otsing sündmuselogi andmetest

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer muudab ekspertiisi läbiviimise väga lihtsaks, võimaldades Teil kasutada selle võimsat logi otsingu funktsiooni, et otsida nii tooretest kui ka vormindatud sündmuselogidest ning luua otsingutulemuste põhjal koheselt ekspertiisi aruandeid. Võrguadministraatorid saavad nüüd otsida tooretest sündmuselogidest, et kindlaks määrata turvameetmeid põhjustanud konkreetne logikirje, leida täpne kellaaeg, mil vastav turvasündmus aset leidis, kes algatas tegevuse ja samuti asukoha, kust tegevus algas.

See otsingufunktsioon selles sündmuselogi jälgimise tarkvaras aitab Teil võrgu sissetungija kiiresti üles leida ja on õiguskaitseasutustele ekspertiisi läbiviimiseks väga kasulik. Kitsendage otsingut EventLog Analyzeri jõulise sündmuselogi otsingufunktsiooniga, mis pakub lihtsat otsingut, lähtudes konkreetse sündmuse IDst , mis puudutab ettevõtte poliitikat, või teatud tüüpi sündmusest: tõrge, hoiatus, nurjumine või erinevad kategooriad. Arhiveeritud Windowsi logisid saab importida ja turvaintsidentside kaevandamist on võimalik läbi viia tooretest sündmuselogidest otsides.

Windowsi serveritest ja tööjaamadest aruannete genereerimine

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer sisaldab mitmeid eelmääratletud või eelsalvestaud aruandeid , mis põhinevad Windowsi serveritest ja tööjaamadest saadud sündmuselogidel. Need aruanded näitavad Teile üksikasju, näiteks nurjunud sisselogimised, sisselogimise nurjumised halbade paroolide tõttu, kontolukustused, nurjunud katsed turvalistele failidele juurde pääseda, turvalogi võltsimine, sündmuste trendid ja palju muud. Kasutades neid aruandeid, saavad administraatorid kergesti kindlaks teha eksinud kasutajaid ja talitlushäireid, vähendades seeläbi tõrkeotsingutsüklit.

EventLog Analyzer võimaldab Teil kasutada erinevaid kriteeriume, et genereerida kohandatud aruandeid Teie Windowsi arvuti genereeritud sündmuselogi andmetest. Need kriteeriumid on: Logi sõnum, kasutaja, sündmuse ID ja sündmuse tüüp / raskusaste.

Seadistage reaalajalisi teatisi Windowsi serverites ja tööjaamades

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer genereerib reaalajalisi teatisi vastavalt sündmuselogidele ja teavitab administraatoreid, kui genereeritakse teatud kriteeriumidele vastav sündmus. Teatised aitavad administraatoritel jälgida reaalajas kriitilisi servereid ja protsesse Windowsi võrgus.

Saate määrata, millist Windowsi serveri või tööjaama või Windowsi seadmete gruppi tuleb jälgida. Võite käivitada teatise ka konkreetse logitüübi, sündmuse ID, logi sõnumi või raskusastmega genereeritud sündmuste põhjal. Sündmuste teatisi saadetakse reaalajas e-posti, sms-i ja kohandatud programmide kaudu

Muud funktsioonid

Syslogi serveri haldus

EventLog Analyzer kogub ja analüüsib Linuxi / Unixi serverite logiandmeid, et pakkuda lennult aruandeid, mis aitavad avastada kahtlast käitumist, anomaalset syslogi tegevusi ja palju muud.

Rakenduse logi analüüs

Analüüsige rakendusee logi IIS ja Apache veebiserveritest, Oracle & MS SQL andmebaasidest, DHCP Windowsi ja Linuxi rakendustest ja muudest allikatest. Vähendage rakenduste turvarünnakuid aruannete ja reaalajaliste teatiste abil.

Active Directory logi jälgimine

Jälgige kõiki Active Directory infrastruktuuri logi andmeid. Jälgige tõrkejuhtumeid reaalajas ja koostage kohandatud aruandeid, et jälgida konkreetseid Active Directory sündmusi, mida Teid huvitavad.

Privilegeeritud kasutajate jälgimine

Jälgige privilegeeritud kasutajate tegevusi, et täita PUMA nõudeid. Saage kasutusvalmeid aruandeid selliste kriitiliste tegevuste kohta nagu sisselogimise nurjumised, sisselogimise nurjumise põhjus ja palju muud.

Prindiserveri haldus

Jälgige ja auditeerige prindiserverit üksikasjalike aruannetega trükitud dokumentide, ilma sobivate õigusteta dokumenditrüki katsete, nurjunud prinditööde ja nende põhjuste ning muu kohta

IT-vastavuse haldus

Järgige rangeid regulatiivseid nõudeid, näiteks PCI DSS, FISMA, HIPAA ja muid eelnevalt määratletud aruannete ja teatiste abil. Kohandage olemasolevaid aruandeid või koostage uusi aruandeid, et rahuldada organisatsiooni sisemisi turvavajadusi.

Vajate veel funktsioone? Andke meile teada
Kui soovite näha EventLog Analyzeris täiendavaid funktsioone, oleks meil hea meel saada tagasisidet. Jätkamiseks klõpsake siin

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •