Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Liittyvät videot

Sovelluslokien valvonta-,analysointi- ja raportointityöväline

EventLog Analyzer on kattava sovelluslokien valvonta- ja raportointityöväline, joka kerää, analysoi ja korreloi kaikkia sovelluslokitietoja ja tuottaa toimintavalmiita näkemyksiä esimääritellyillä raporteilla. Ylläpitäjät ja tietoturva-ammattilaiset voivat käyttää näitä raportteja tunnistaakseen poikkeuksellisia käyttäjäaktiviteetteja, tehdäkseen vianetsintää sovellusten kaatumisissa, ja havaitakseen tietoturvauhkia.

Tämä ratkaisu seuraa web-palvelinsovelluksia, kuten IIS ja Apache, tietokantoja kuten MS SQL ja Oracle, DHCP-sovelluksia ja monia muita. Lisäksi mukautetun lokin jäsentimensä avulla tämä työväline voi jäsentää ja analysoida mitä tahansa mukautettua tai talon omaa sovelluslokitietoa. Ratkaisun reaaliaikainen hälytyskonsoli tarjoaa reaaliaikaisia hälytyksiä kaikkiin poikkeamiin liittyen, ja auttaa näin lievittämään sovellustietoturvahyökkäyksiä. EventLog Analyzer sisältää myös tehokkaan korrelointimoottorin, joka havaitsee tietoturvahyökkäysten jälkiä läpi kaikkien verkkolaitteiden, palvelimien ja sovellusten.

IIS W3C -web-palvelimen lokien analyysiraportit

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer suorittaa tehokasta IIS web-palvelimen sovelluslokianalyysiä, tarjoaa esimääriteltyjä raportteja, jotka antavat tietoa palvelimella tapahtuvista HTTP-virheistä, tietoturvahyökkäyksistä, haitallisista URL-pyynnöistä ja monista muista.

Tämä sovelluslokien analyysi- ja raportointityöväline tarjoaa myös reaaliaikaisia hälytyksiä SQL-injektiohyökkäyksistä, DDoS-hyökkäyksistä ja cross-site scripting -hyökkäyksistä, jotka kohdistuvat IIS-web-palvelimiin.

IIS W3C -FTP-palvelimen lokien analyysiraportit

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer kerää, seuraa ja jäljittää IIS FTP -sovelluksen palvelinlokeja. Se tuottaa yksityiskohtaisia raportteja käyttäjien IIS FTP -palvelimien käytöstä, tiedostojen latauksista, tiedostojen siirron yksityiskohdista, ja monesta muusta. Tämä IIS FTP -palvelimen sovelluslokin analyysi- ja raportointityöväline sisältää myös esikootun hälytyskonsolin, joka lähettää reaaliaikaisia ilmoituksia epäonnistuneista latauksista ja kriittisistä tiedostojen siirroista.

MS SQL -lokien analyysiraportit

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer varmistaa MSSQL-tietokantasi turvallisuuden kattavien, esimääriteltyjen raporttien ja hälytysprofiilien avulla. Ratkaisu edustaa syvällistä näkemystä jokaiseen tietokannassasi tapahtuvaan kriittiseen tapahtumaan, sisältäen tietokantapalvelimesi aktiviteetit intuitiivisina, graafisina raportteina. Hälytysprofiilit varmistavat, että saat ilmoituksia tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa uhkan tietokannan turvallisuudelle, kuten etuoikeuksien väärinkäyttö.

Apache-web-palvelimen raportit

Apache Web Server Reports

Apache Web-serverin loki Raportit tarjoavat kattavan näkymän asiakkaan web-palvelimelle lähettämien pyyntöjen käsittelystä. Yksityiskohtaiset raportit onnistuneesti käsitellyistä pyynnöistä, pyynnöistä, joissa oli asiakasvirheitä, pyynnöistä, joissa oli palvelinvirheitä, ja pyynnöistä, jotka johtivat uudelleenohjaukseen. Raportit esittävät asiakkaan tiedot, kuten IP-osoitteet, pyydetyn palvelun tilakoodit, viittaajan, käyttäjän agentin sekä tapahtumien lukumäärän.

Oracle live-valvontalokien analyysiraportit

Oracle Live Audit Logs Analysis

EventLog Analyzer auttaa yksinkertaistamalla prosesseja kerättäessä, valvottaessa, seurattaessa ja luotaessa raportteja Oraclen live-lokeihin perustuen. Mukana on myös käyttövalmiita raportteja, jotka eivät tarvitse lisämäärittelyä. Ne tarjoavat intuitiivisen, graafisen esityksen tärkeistä lokien tilastotiedoista. Tämä auttaa lievittämään hyökkäyksiä, kuten SQL-injektiot, sekä palvelunestohyökkäyksiä.

Tulostuspalvelimen raportit

Print Server Logs Report

EventLog Analyzer helpottaa Tulostinpalvelimen lokien hallintaa ja parantaa tietoturvaa tarjoamalla mahdollisuuden seurata ja valvoa jokaista tulostimellasi tulostettua asiakirjaa. Sinulla on myös kyky seurata käyttäjiä ja käyttötaajuuksia. Tämä auttaa luomaan raportteja, kuten useimmin tulostetut asiakirjat käyttäjien ja tulostimen aktiivisuustrendien perusteella.

DHCP Windows-lokien analyysiraportit

DHCP Windows Logs Analysis

EventLog Analyzer valvoo Windows DHCP -palvelimia heti käyttöönotostaan alkaen. Esimääritellyt raportit luodaan automaattisesti, kun DHCP-palvelin on lisätty EventLog Analyzeriin. Tämä vähentää tehokkaasti valvontatehtäviä valtavan lokimäärän keskellä. Tämä auttaa myös luomaan raportteja perustuen tärkeimpiin asiakkaisiin ja virhetaajuuteen.

DHCP Linux-lokien analyysiraportit

DHCP Linux Logs Analysis Reports

DHCP Linux-lokiraportit EventLog Analyzeristä antavat kattavia, sisäänrakennettuja raportteja, kuten tärkein MAC-osoite, tärkein käytetty yhdyskäytävä ja negatiiviset hyväksyntäkuittaukset, Linux DHCP:n tuottamien lokien jäljitystä ja seurantaa varten. Ylläpitäjät pystyvät seuraamaan kaikkia muutoksia katselemalla intuitiivisia raportteja kaikista DHCP-palvelimen tuottamista tapahtumista.

Tuotteeseen liittyvät videot
Muita ominaisuuksia

Järjestelmälokin hallinta

Kerää ja analysoi järjestelmälokien tietoja reitittimiltä, kytkimiltä, palomuureilta, IDS/IPS:ltä, Linux/Unix-palvelimilta, ja muilta. Saa syvällisiä raportteja jokaisesta tietoturvatapahtumasta. Vastaanota reaaliaikaisia hälytyksiä poikkeavuuksista ja murroista.

Windowsin tapahtumalokin seuranta

Analysoi tapahtumalokien tietoja havaitaksesi tietoturvatapahtumat, kuten tiedoston/kansion muutokset, rekisterimuutokset, ja muut. Tarkastele yksityiskohtaisesti DDoS-, Flood-, Syn- ja Spoof-hyökkäyksiä esimääritellyillä raporteilla.

IT-vaatimustenmukaisuuden hallinta

Noudata sääntelymääräysten tiukkoja vaatimuksia, kuten PCI DSS, FISMA, HIPAA ja muut, esimääritellyillä raporteilla ja hälytyksillä. Mukauta olemassa olevia raportteja tai muodosta uusia raportteja sisäisten tietoturvatarpeiden täyttämiseksi.

Active Directory -lokien valvonta

Seuraa kaikentyyppisiä lokitietoja Active Directory -infrasta. Jäljitä vikatapahtumia reaaliajassa, ja rakenna mukautettuja raportteja seurataksesi tiettyjä, sinua kiinnostavia Active Directory -tapahtumia.

Etuoikeutettujen käyttäjien valvonta

Seuraa ja jäljitä etuoikeutettujen käyttäjien aktiviteetteja täyttääksesi PUMA-vaatimukset. Saa käyttövalmiita raportteja kriittisistä toiminnoista, kuten epäonnistuneet kirjautumiset, syyt kirjautumisen epäonnistumiseen, ynnä muita.

Tulostuspalvelimen hallinta

Seuraa ja valvo tulostinpalvelimia yksityiskohtaisilla raportella tulostetuista asiakirjoista, tulostusyrityksistä ilman asianmukaisia käyttöoikeuksia, epäonnistuneista tulostustöistä ja niiden syistä, sekä muusta.

Tarvitsetko ominaisuuksia? Kerro meille,
jos haluat lisäominaisuuksia toteutettavaksi EventLog Analyzeriin, kuulisimme niistä mielellämme. Jatka napsauttamalla tästä

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •