Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Xestión de rexistros de aplicacións

Ferramenta de monitoraxe, análise e informes de rexistro de aplicacións

EventLog Analyzer é unha completa ferramenta de monitoraxe e informes de rexistro de aplicacións que recompila, analiza e correlaciona os datos de rexistro de aplicacións e proporciona información procesable con informes predefinidos. Os administradores e os profesionais de seguranza poden usar estes informes para identificaren actividades anómalas dos usuarios, solucionar problemas de bloqueo de aplicacións e detectar ameazas de seguranza.

A solución monitora aplicacións de servidores web como IIS e Apache, bases de datos como MS SQL e Oracle, aplicacións DHCP e máis. Ademais, co seu analizador de rexistro personalizado, esta ferramenta pode analizar calquera rexistro de aplicación personalizado ou interno. A consola de alertas en tempo real da solución proporciona alertas en tempo real sobre calquera anomalía que ocorra na aplicación, polo que axuda a mitigar os ataques á seguranza das aplicacións. EventLog Analyzer tamén incorpora un potente motor de correlación para detectar rastros de ataques de seguranza en dispositivos de rede, os servidores e as aplicacións.

Informes de análise de rexistros de servidores web para W3C de IIS

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer realiza unha análise eficaz do rexistro de aplicacións do servidor web IIS, proporciona informes predefinidos que facilitan información sobre os erros HTTP que están producíndose no servidor web, os ataques de seguranza, as solicitudes de URL maliciosos e moito máis.

Esta ferramenta de análise e informes de rexistro de aplicacións tamén emite alertas en tempo real sobre ataques por inserción en SQL, ataques DDoS e ataques de scripts de sitios dirixidos aos servidores web IIS.

Informes de análise de rexistros de servidores FTP para W3C de IIS

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer recompila, supervisa e rastrexa os rexistros dos servidores de aplicacións FTP de IIS. Facilita informes detallados sobre o acceso dos usuarios aos servidores FTP de IIS, as cargas de ficheiros, as descargas, os detalles das transferencias de ficheiros e máis. Esta ferramenta de análise e informes de rexistro de aplicacións de servidor FTP de IIS tamén incorpora cunha consola de alertas precompilada que envía notificacións en tempo real sobre descargas falidas e transferencias de ficheiros críticos.

Informes de análise de rexistros de MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer garante que a súa base de datos MS SQL estea segura cos seus extensos informes predefinidos e perfís de alerta. A solución ofrece información exhaustiva arredor de cada evento crítico que acontece na súa base de datos, incluída a actividade no seu servidor de base de datos, mediante informes gráficos intuitivos. Os perfís de alerta garanten que se lle notifiquen os eventos que poderían representar unha ameaza para a seguranza da base de datos, como un abuso de privilexios.

Informes do servidor web Apache

Apache Web Server Reports

Os informes de rexistro do servidor web Apache proporcionan información exhaustiva sobre a xestión das solicitudes do cliente ao servidor web. Informes detallados sobre as solicitudes xestionadas correctamente, as solicitudes con erros do cliente, as solicitudes con erros do servidor e as solicitudes que conducen á redirección. Os informes dan detalles do cliente, como o enderezo IP, o código de estado da solicitude atendida, a referencia, o axente de usuario e a cantidade de eventos.

Informes de análise de rexistros de auditoría de Oracle Live

Oracle Live Audit Logs Analysis

EventLog Analyzer axuda a simplificar o proceso de recompilación, supervisión, seguimento e xeración de informes baseados en rexistros activos de Oracle. Ademais, hai dispoñibles informes listos para usar, de xeito que non se require configuración adicional ningunha. Estes informes mostran unha representación gráfica intuitiva das estatísticas importantes dos rexistros. Isto axuda a mitigar ataques como os de inserción en SQL e os ataques DoS.

Informes do servidor de impresión

Print Server Logs Report

EventLog Analyzer facilita a xestión de rexistro do servidor de impresión e mellora a seguranza ao permitir rastrexar e monitorar cada documento que se imprime na súa impresora. Tamén ten a posibilidade de rastrexar os usuarios e a frecuencia de uso. Isto axudar a xerar informes, por exemplo, dos documentos máis imprimidos en función dos usuarios e da evolución da actividade da impresora.

Informes de análise de rexistros de DHCP para Windows

DHCP Windows Logs Analysis

EventLog Analyzer audita os servidores DHCP listos para usar para Windows. Os informes predefinidos xéranse automaticamente despois de engadir o servidor DHCP a EventLog Analyzer, o que reduce efectivamente a tarefa de auditar os enormes rexistros. Por outro lado, isto facilita a xeración de informes baseados nos clientes principais e na frecuencia dos erros.

Informes de análise de rexistros de DHCP para Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Os informes de rexistros de DHCP para Linux de EventLog Analyzer son uns completos informes incorporados que inclúen, por exemplo, o enderezo MAC superior, a pasarela superior utilizada e as confirmacións negativas para rastrexar e monitorar os rexistros creados por DHCP para Linux. Os administradores poderán realizar un seguimento de todos os cambios visualizando os intuitivos informes de todos os eventos xerados polo servidor DHCP.

Vídeos relacionados
Outras características

Xestión de Syslog

Recompile e analice datos de Syslog de encamiñadores, conmutadores, devasas, IDS/IPS, servidores Linux/Unix e máis. Obteña informes exhaustivos sobre todos os eventos relacionados coa seguranza. Reciba alertas en tempo real sobre anomalías e infraccións.

Monitoraxe do rexistro de eventos de Windows

Analice os datos de rexistro de eventos para detectar eventos relacionados coa seguranza, como cambios en ficheiros/cartafoles, cambios no rexistro e máis. Estude detidamente os ataques DDoS, Flood, Syn e Spoof con informes predefinidos.

Xestión de cumprimento de TI

Cumpra os requirimentos máis esixentes dos mandatos de regulamentación, como PIC DSS, FISMA, HIPAA, e máis cos informes predefinidos e as alertas. Personalice os informes existentes ou elabore informes novos para responder ás necesidades de seguranza internas.

Monitoraxe do rexistro de Active Directory

Monitore toda clase de datos de rexistro procedentes da infraestrutura de Active Directory. Realice un seguimento en tempo real dos incidentes de fallo e elabore informes personalizados para monitorar eventos concretos de Active Directory que sexan do seu interese.

Monitoraxe de usuarios con privilexios

Monitore e rastrexe as actividades dos usuarios con prixilexios para satisfacer os requirimentos de PUMA. Informes listos para usar sobre actividades críticas, como inicios de sesión falidos, motivo do fallo ao iniciar sesión e máis.

Xestión do servidor de impresión

Monitore e audite o servidor de impresión con informes detallados sobre documentos imprimidos, intentos de impresión de documentos sen o permiso correspondente, traballos de impresión falidos e os motivos e máis.

Precisa características? Díganolo
Bota en falta algunha característica en EventLog Analizer? Encantaríanos recibir as súas suxestións. Faga clic aquí para continuar

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •