Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Monitorización do rexistro de eventos

Monitoraxe do rexistro de eventos de Windows

A maioría das principais violacións de datos acontecen debido aos usuarios internos. Malia isto, as organizacións non conseguen monitorar a totalidade das actividades da rede interna.

A monitoraxe das actividades da rede interna converteuse no principal requirimento para as organizacións, grandes ou pequenas. Para protexer a súa rede de violacións e ameazas, as organizacións han de tomar medidas proactivas para garantir a seguranza da súa rede e dos seus datos. A monitoraxe dos datos de rexistro de eventos é a forma máis precisa de detectar anomalías na rede e intentos de violación de datos, así como de rastrexar os intrusos que entran na rede.

Mitigar a ameaza interna monitorando os datos de rexistro de eventos

A maioría das organizacións teñen un ámbito de rede que inclúe servidores e estacións de traballo de Windows. Os sistemas operativos de Microsoft Windows xeran diversos rexistros de eventos que, se se monitoran, poden axudarlles aos administradores de rede a protexer a súa rede contra ameazas internas e a realizar análises forenses de rexistros. Os rexistros de eventos conteñen información vital, como inicios de sesión falidos, erros ao iniciar sesión, intentos falidos de acceder a ficheiros seguros, alteración do rexistro de seguranza, etc., que lle axudan a manter a súa organización protexida das ameazas da rede.

Os rexistros de eventos xéranse nos formatos EVT e EVTX. As versións de servidor e estación de traballo Windows NT, XP, 2000 e 2003 admiten o formato de rexistro EVT, e as versións de Windows Vista e Server 2008 usan o formato de rexistro EVTX. A monitoraxe destes eventos de rexistro de Windows (en formatos EVT e EVTX) en múltiples versións de Windows convértese nun desafío para os administradores de rede. Ademais, a monitoraxe manual destes datos de rexistro de eventos é laboriosa e leva moito tempo.

EventLog Analyzer automatiza a monitoraxe do rexistro de eventos

EventLog Analyzer: un software de monitoraxe de rexistro de eventos que proporciona unha supervisión integral dos rexistros de eventos. Recompila, analiza, notifica e arquiva datos de rexistro de eventos xerados pola súa rede empresarial de Windows: servidores e estacións de traballo. Este software de monitoraxe de rexistro de eventos é compatible con todos os formatos de rexistros de eventos de Windows (EVT e EVTX) xerados por diferentes sistemas operativos de Windows, tales como:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Todos os demais sistemas operativos de Windows

Os datos do rexistro de eventos recompílanse de todas as súas máquinas con Windows utilizando tecnoloxía sen axentes. Os datos do rexistro de eventos se monitoran e analizan na localización central: a máquina do servidor de EventLog Analyzer. Este software de monitoraxe de rexistro de Windows é quen de monitorar rexistros de eventos en todos os servidores e estacións de traballo de Windows da súa rede e alértao en tempo real por SMS ou correo electrónico cando acontecen anomalías na súa rede.

EventLog Analyzer: vantaxes da ferramenta de monitoraxe de rexistro de eventos:

Características de monitoraxe de rexistro de eventos de EventLog Analyzer

Recompilación e monitoraxe de rexistros de eventos

Windows Event Log Collection and Monitoring

Para recompilar rexistros de eventos, este software de monitoraxe de rexistros de eventos non require a instalación dun axente por separado en cada máquina desde a que se recompilan os rexistros. EventLog Analyzer utiliza a tecnoloxía de recompilación de rexistros sen axentes para recompilar datos de rexistro de eventos de Windows.

Os rexistros de eventos recompilados están dispoñibles no panel cos recontos por erros, mensaxes de advertencia e outros eventos específicos. Ao usar estes recontos, vostede pode ver os datos de rexistro de Windows en volumes dun xeito organizado, polo que son completos e están dispoñibles para o diagnóstico rápido de problemas que xurdan dentro dos sistemas operativos de Windows.

Monitoraxe do rexistro de eventos para cumprimento normativo

Windows Event Log Collection and Monitoring

O cumprimento normativo pasou a ser a máxima prioridade dos administradores de TI. É fundamental que as organizacións observen as directrices de auditoría de cumprimento normativo, xa que non cumprir coas normas regulamentarias pode comportar sancións severas. EventLog Analyzer permítelles aos administradores de TI satisfacer os requirimentos de cumprimento normativo monitorando e analizando os rexistros de eventos desde os seus servidores e estacións de traballo de Windows en tempo real.

Con EventLog Analyzer pode xerar informes de cumprimento predefinidos ou prefixados para que os rexistros de eventos cumpran coas auditorías, tales como HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 e máis. Este software de informes de cumprimento de rexistro de eventos tamén ofrece unha función de valor engadido que lle permite crear informes personalizados de novos requirimentos de cumprimento que contribúen ao cumprimento do crecente número de actos regulamentarios novos que esixirán o cumprimento de normas no futuro.

Análise forense de rexistros e busca de rexistros sen procesar nos datos de rexistro de eventos

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer facilita enormemente a análise forense de rexistro de eventos ao permitirlle utilizar o seu potente motor de busca para procurar tanto nos rexistros de eventos sen procesar coma nos formatados e xerar no intre informes forenses con base nos resultados das buscas. Agora os administradores de rede poden buscar os rexistros de eventos sen procesar para identificar a entrada exacta no rexistro que causou a actividade de seguranza, atopar a hora exacta á que tería ocorrido o evento de seguranza respectivo, quen iniciou a actividade e tamén a localización da que procede a actividade.

Esta función de busca neste software de monitor de rexistro de eventos axudaralle a rastrexar rapidamente o intruso da rede e resúltalles bastante útil ás autoridades encargadas de aplicar a lei para realizar análises forenses. Afine a súa busca coa sólida funcionalidade de busca de rexistros de eventos de EventLog Analyzer, que ofrece unha busca sinxela, baseada en ID de eventos específicos de interese para a política da empresa ou un tipo particular de evento: erro, advertencia, fallo ou categorías varias. Os rexistros de Windows arquivados poden importarse e a minería de incidentes de seguranza pódese levar a cabo buscando nos rexistros de eventos sen procesar.

Xeración de informes desde servidores e estacións de traballo de Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer incorpora varios informes predefinidos ou prefixados baseados nos rexistros de eventos recibidos de servidores e estacións de traballo de Windows. Estes informes mostran detalles tales como inicios de sesión falidos, erros de inicio de sesión debido a contrasinais incorrectos, bloqueos de contas, intentos falidos de acceder a ficheiros seguros, alteración do rexistro de seguranza, tendencias de eventos e máis. Con estes informes, os administradores poden determinar facilmente os usuarios errantes e as máquinas que funcionan mal, o que reduce o ciclo de solución de problemas.

EventLog Analyzer permítelle utilizar diversos criterios para xerar informes personalizados nos datos de rexistro de eventos xerados pola máquina de Windows. Estes criterios son: mensaxe de rexistro, usuario, ID de evento e tipo/gravidade de evento.

Configurar alertas en tempo real en servidores e estacións de traballo de Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer xera alertas en tempo real nos rexistros de eventos, as cales lles notifica aos administradores cando se xera un evento que coincide cun criterio específico. As alertas axúdanlles aos administradores a monitorar servidores e procesos críticos na rede de Windows en tempo real.

Vostede pode definir que servidor, estación de traballo ou grupo de dispositivos de Windows precisan ser monitorados. Tamén pode activar unha alerta baseada en eventos xerados cun tipo de rexistro, identificación de evento, mensaxe de rexistro ou gravidade específicos. As alertas de eventos envíanse en tempo real por correo electrónico, SMS e mediante programas de execución personalizados

Outras características

Xestión do servidor Syslog

EventLog Analyzer recompila e analiza os datos de rexistro dos servidores de Linux/Unix para ofrecer informes no intre que axudan a detectar comportamentos sospeitosos, actividades anómalas no Syslog e máis.

Análise de rexistro de aplicacións

Analice o rexistro de aplicacións dos servidores web IIS e Apache, das bases de datos Oracle e MS SQL, de DHCP para Windows e das aplicacións de Linux, e máis. Mitigue os ataques de seguranza ás aplicacións con informes e alertas en tempo real.

Monitoraxe do rexistro de Active Directory

Monitore toda clase de datos de rexistro procedentes da infraestrutura de Active Directory. Realice un seguimento en tempo real dos incidentes de fallo e elabore informes personalizados para monitorar eventos concretos de Active Directory que sexan do seu interese.

Monitoraxe de usuarios con privilexios

Monitore e rastrexe as actividades dos usuarios con prixilexios para satisfacer os requirimentos de PUMA. Informes listos para usar sobre actividades críticas, como inicios de sesión falidos, motivo do fallo ao iniciar sesión e máis.

Xestión do servidor de impresión

Monitore e audite o servidor de impresión con informes detallados sobre documentos imprimidos, intentos de impresión de documentos sen o permiso correspondente, traballos de impresión falidos e os motivos e máis

Xestión de cumprimento de TI

Cumpra os requirimentos máis esixentes dos mandatos de regulamentación, como PIC DSS, FISMA, HIPAA, e máis cos informes predefinidos e as alertas. Personalice os informes existentes ou elabore informes novos para responder ás necesidades de seguranza internas.

Precisa características? Díganolo
Bota en falta algunha característica en EventLog Analizer? Encantaríanos recibir as súas suxestións. Faga clic aquí para continuar

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •