Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

ՏՏ համապատասխանություն & amp; Միջոցառումների գրանցման կառավարման ծրագրեր

feature-mac-image

Լավագույն յուրահատկություններ

 • Իրադարձությունների մատյանի կառավարում
 • SIEM
 • Համակարգի մատյանի կառավարում
 • Գործադիրների մատյանի վերահսկողություն
 • Սպասարկիչների մատյանների կառավարում
 • Oracle և SQL տվյալներ շտեմարանի աուդիտ
 • Իրադարձությունների փոխկապակցում իրական ժամանակում
 • Իրադարձությունների մասին զգուշացում իրական ժամանակում
 • Ցանցային սարքերի վերահսկողություն
 • ՏՏ համապատասխանության զեկույցներ
 • Անվտանգության մատյանի վերահսկողություն
 • Իրադարձությունների մատյանի վերահսկողություն
 • GDPR համապատասխանության զեկույցներ

Մատյանների կառավարում

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչն ապահովում է մատյանների միջանցիկ կառավարում՝ մատյանի հավաքագրման գործակալով կամ առանց գործակալի, մատյանների հարմարեցրած վերլուծություն, մատյանների ամբողջական վերլուծություն՝ զեկույցներով և զգուշացումներով, մատյանում որոնման հզոր գործիք և մատյանների արխիվացման ճկուն ընտրանք

 • Մատյանների կառավարում
 • Իրադարձությունների մատյանի կառավարում
 • Համակարգի մատյանի կառավարում
 • Մատյանների համընդհանուր հավաքագրում
 • Մատյանների հավաքագրում առանց գործակալի
 • Մատյանների հավաքագրում գործակալի միջոցով
 • Մատյանի վերլուծություն
 • Իրադարձությունների մատյանի նախասահմանված զեկույցներ
 • Հարմարեցրած մատյանի վերլուծում
 • Մատյանների արխիվացում
 • Մատյաններում որոնում
 • Կառավահաններ և Օգտվողի վրա հիմնված տեսքեր
 • Գործադիրների մատյանի կառավարում
 • Օգտվողի աշխատաշրջանի վերահսկողություն
 • Զգուշացումներ իրական ժամանակում
 • Զգուշացումների ծանուցումների եղանակներ
 • Վեբ սպասառուի վերաբրենդավորում
 • Արտոնյալ օգտվողների վերահսկողություն
 • «Հարցրու ԻՆՁ» զեկույցներ
 • Պատմական իրադարձությունների միտումներ
 • Ներմուծել իրադարձությունների մատյանները
feature-mac-image

Գործադիրների աուդիտ

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը թույլ է տալիս ձեզ ստուգել ձեր բոլոր կրիտիկական գործադիրների սպասարկիչները: Այստեղ նշված գործադիրների համար նախասահմանված զեկույցների օգնությամբ լուծումը ձեզ թույլ է տալիս վերահսկել նաև հարմարեցրած գործադիրները: Դրա մատյանների հարմարեցրած հզոր վերլուծիչը ձեզ թույլ է տալիս հեշտությամբ վերլուծել և վավերացնել մատյանների հարմարեցված ձևաչափերը:

feature-mac-image
 • Գործադիրների մատյանի վերահսկողություն
 • Microsoft IIS սպասարկիչի աուդիտ
 • Microsoft IIS վեբ սպասարկիչի մատյանի վերլուծիչ
 • Microsoft IIS FTP սպասարկիչի մատյանի վերլուծիչ
 • Microsoft SQL սպասարկիչի աուդիտ
 • Microsoft SQL սպասարկիչի վերահսկողություն
 • Apache վեբ սպասարկիչի վերահսկողություն
 • Տպիչի սպասարկիչի վերահսկողություն
 • DHCP սպասարկիչի վերահսկողություն (Windows/Linux)
 • Տվյալներ շտեմարանների աուդիտ
 • Oracle տվյալների շտեմարանի վերահսկողություն
 • Windows վերջնասարքի սպասարկիչի վերահսկողություն
 • Բիզնեսի համար կրիտիկական գործադիրների անվտանգության ապահովում
 • Կրիտիկական Windows գործադիրների կառավարում
 • Վեբ սպասարկիչների հարձակումների նվազեցում
 • SQL կոդի ներդրման հարձակումների նվազեցման վերլուծիչ
 • DoS հարձակումների նվազեցում

Ցանցային սարքերի աուդիտ

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը վերահսկում է ձեր բոլոր կարևոր ցանցային սարքերը, օրինակ՝ հրապատերը, երթուղիչները և փոխարկիչները: Լուծումը տրամադրում է նախասահմանված զեկույցներ ձեր բոլոր Cisco երթուղիչների և փոխարկիչների համար, ինչպես նաև Cisco, SonicWall, Palo Alto Networks, Juniper, Fortinet, NetScreen, Sophos, Check Point, WatchGuard և Barracuda հրապատերի համար:

 • Ցանցային սարքերի աուդիտ
 • Երթուղիչի մատյանի աուդիտ
 • Cisco log analyzer
 • Cisco մատյանների վերլուծիչ
 • Երթուղիչում օգտվողի գործունեության վերահսկողություն
 • Երթուղիչի տրաֆիկի վերահսկողություն
 • Հրապատի մատյանների աուդիտ
 • IDS/IPS մատյանների վերահսկողություն
 • Փոխարկիչի մատյանների վերահսկողություն
 • VPN մատյանների վերահսկողություն
 • Windows հրապատի աուդիտ
 • SonicWall հրապատի աուդիտ
 • H3C հրապատի աուդիտ
 • Palo Alto հրապատի աուդիտ
 • Juniper սարքերի աուդիտ
 • Fortinet/FortiGate սարքերի աուդիտ
 • Check Point սարքերի աուդիտ
 • Sophos մատյանների վերահսկողություն
 • Huawei սարքերի վերահսկողություն
feature-mac-image

ՏՏ համապատասխանության զեկույցներ

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը թույլ է տալիս ձեզ հեշտությամբ բավարարել կարգավորող մի շարք քաղաքականությունների (PCI DSS, ISO 27001, GLBA, SOX, FISMA, HIPAA) պահանջները, ինչպես նաև նոր մշակված GDPR քաղաքականության պահանջները: Լուծումը թույլ է տալիս նաև հոգալ ապագա կարիքները՝ թույլ տալով ձեզ ստեղծել համապատասխանության հարմարեցված զեկույցներ համապատասխանության նոր քաղաքականությունների համար:

feature-mac-image
 • Համապատասխանության աուդիտներ
 • SOX համապատասխանության զեկույցներ
 • ISO 27001 համապատասխանության զեկույցներ
 • GDPR համապատասխանության ձեռնարկ
 • HIPAA համապատասխանության զեկույցներ
 • PCI համապատասխանության զեկույցներ
 • FISMA համապատասխանության զեկույցներ
 • GLBA համապատասխանության զեկույցներ
 • GPG համապատասխանության զեկույցներ
 • ISLP համապատասխանության զեկույցներ
 • Զեկույցներ նոր համապատասխանության համար
 • Համապատասխանության զեկույցների հարմարեցում
 • GDPR համապատասխանության զեկույցներ

SIEM

Մատյանների համակողմանի կառավարման և անվտանգության ընդլայնված յուրահատկությունների շնորհիվ Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը հանդիսանում է կատարյալ SIEM հենք ձեր ցանցի համար: Անվտանգության յուրահատկությունները, օրինակ՝ մատյանի հետախուզումը, սպառնալիքների հայտնաբերումը, արտաքին սպառնալիքների նվազեցումը՝ խոցելիությունների սկաներների և սպառնալիքների կանխարգելման գործադիրների հետ մեկտեղ այս լուծումը դարձնում են կատարյալ ընտրանք՝ ձեր ցանցի անվտանգության ապահովման և այն խախտումների անցանկալի փորձերից և կարևոր տվյալների առևանգումից պաշտպանելու համար:

 • Անվտանգության մասին տեղեկատվություն և Իրադարձությունների կառավարում (SIEM)
 • Համակարգի մատյանի վերահսկողություն
 • Իրադարձությունների մատյանի վերահսկողություն
 • Նիշքերի ամբողջականության վերահսկում
 • Linux նիշքերի ամբողջականության վերահսկում
 • Մատյանների փոխկապակցում իրական ժամանակում
 • Անվտանգության մատյանների կառավարում
 • Սպառնալիքների հայտնաբերում
 • Համակարգի մատյանի անվտանգության սարքեր
 • Secure syslog devices
 • STIX/TAXII սնման պրոցեսոր
 • Միջադեպերի կառավարում
 • Մատյանի նիշքերի ներմուծում
 • Արտոնյալ օգտվողների աուդիտ
 • Windows սպառնալիքների հայտնաբերում
 • Արտաքին սպառնալիքների նվազեցում
 • Գործադիրների մատյանի կառավարում
 • Որոնումների պահում որպես զգուշացումներ
 • Malwarebytes սպառնալիքների զեկույցներ
 • FireEye սպառնալիքների հայտնաբերում
feature-mac-image

Միջհենքային աուդիտ

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչի զեկուցման վահանակը չափազանց ներըմբռնումային է և ունի հարյուրավոր նախասահմանված զեկույցներ, որոնք թույլ են տալիս բավարարել աուդիտի ձեր բոլոր կարիքները և կարող են հարմարեցվել, պլանավորվել և տարածվել ըստ անհրաժեշտության: Այս զեկույցները համակողմանիորեն ծածկում են ողջ ցանցը, ներառյալ Windows, Unix/Linux, IBM AS/400, ամպի հենքերը, խոցելիությունների կառավարման համակարգերը, ինչպես նաև ձեր կարևոր նիշքերն ու պանակները:

feature-mac-image
 • Կրիտիկական սպասարկիչների վերահսկողություն
 • Իրադարձությունների մատյանի աուդիտ
 • VMWare սպասարկիչի մատյանի կառավարում
 • Windows սարքի աուդիտ
 • Համակարգի մատյանի սարքի աուդիտ
 • IBM AS/400 զեկույցներ
 • Linux-ի աուդիտ և զեկույցների ներկայացում
 • Unix-ի աուդիտ և զեկույցների ներկայացում
 • Windows գրանցամատյանի աուդիտ
 • Հեռացվելի սարքերի աուդիտ
 • Ամպի ենթակառուցվածքի վերահսկում
 • Տվյալների գողության հայտնաբերում
 • AWS հատանմուշի վերահսկողություն

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •