Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Programų žurnalo valdymas

Programų žurnalų stebėsenos, analizavimo ir ataskaitų įrankis

„EventLog Analyzer“ – tai visapusiškas programų žurnalų stebėsenos ir ataskaitų įrankis, kuris renka, analizuoja ir nustato sąsajas iš bet kokių programų žurnalų duomenų ir pateikia praktiškas įžvalgas su iš anksto nustatytomis ataskaitomis. Administratoriai ir saugumo specialistai gali naudoti šias ataskaitas neįprastai vartotojų veiklai atpažinti, programų gedimams išspręsti ir saugumo grėsmėms aptikti.

Šis sprendimas stebi žiniatinklio serverių programas, pvz., IIS ir „Apache“, duomenų bazes, įskaitant MS SQL ir „Oracle“, DHCP programas ir kt. Be to, naudojant pasirinktinį žurnalų analizatorių šiuo įrankiu galima išanalizuoti ir ištirti bet kokios pasirinktinės ar įmonės vidinės programos žurnalo duomenis. Šio sprendimo realiuoju laiku veikianti įspėjimų konsolė įspėja apie bet kokias programos anomalijas ir taip padeda sumažinti programų saugumo atakas. „EventLog Analyzer“ turi ir galingą koreliacijos modulį, kad aptiktų saugumo atakų pėdsakus tinklo įrenginiuose, serveriuose ir programose.

IIS W3C žiniatinklio serverių žurnalų analizės ataskaitos

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

„EventLog Analyzer“ efektyviai išanalizuoja IIS žiniatinklio serverių programų žurnalus ir pateikia iš anksto apibrėžtas ataskaitas, kuriose informuojama apie žiniatinklio serveryje kylančias HTTP klaidas, saugumo atakas, kenkėjiškas URL užklausas ir kt.

Šis programų žurnalų analizės ir ataskaitų įrankis taip pat realiuoju laiku teikia įspėjimus apie SQL įterpimo išpuolius, DDoS atakas ir įterptinių komandų atakas, nukreiptas prieš IIS žiniatinklio serverius.

IIS W3C FTP serverių žurnalų analizės ataskaitos

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

„EventLog Analyzer“ renka, stebi ir seka IIS FTP programų serverių žurnalus. Jis teikia išsamias ataskaitas apie vartotojų prieigą prie IIS FTP serverių, failų įkėlimus, atsisiuntimus, failų persiuntimo informaciją ir kt. Šis IIS FTP serverių programų žurnalų analizės ir ataskaitų įrankis taip pat turi iš anksto įdiegtą įspėjimų konsolę, kuri realiuoju laiku siunčia pranešimus apie nepavykusius atsisiuntimus ir kritinių failų persiuntimus.

MS SQL žurnalų analizės ataskaitos

MS SQL Logs Analysis Reports

„EventLog Analyzer“ užtikrina jūsų MS SQL duomenų bazės saugumą dėl savo išsamių iš anksto apibrėžtų ataskaitų ir įspėjimų profilių. Šis sprendimas per intuityvias grafines ataskaitas suteikia galimybę išsamiai susipažinti su kiekvienu kritiniu įvykiu jūsų duomenų bazėje, įskaitant veiklą jūsų duomenų bazėje. Įspėjimų profiliai užtikrina, kad jums būtų pranešta apie įvykius, kurie galėtų kelti grėsmę duomenų bazės saugumui, pvz., apie piktnaudžiavimą teisėmis.

„Apache“ žiniatinklio serverių ataskaitos

Apache Web Server Reports

„Apache“ žiniatinklio serverių žurnalų ataskaitose pateikiamos išsamios įžvalgos apie klientų užklausų žiniatinklio serveriui tvarkymą. Jose išsamiai informuojama apie sėkmingai įvykdytas užduotis, užklausas su klientų klaidomis, užklausas su serverių klaidomis ir užklausas, dėl kurių įvyko peradresavimas. Šiose ataskaitose pateikiama klientų informacija, pvz., IP adresas, aptarnautos užklausos būsenos kodas, nukreipiantis asmuo, vartotojo agentas ir įvykių skaičius.

„Oracle“ tiesioginio audito žurnalų analizės ataskaitos

Oracle Live Audit Logs Analysis

„EventLog Analyzer“ padeda supaprastinti duomenų rinkimą, stebėseną, sekimą ir ataskaitų rengimą pagal tiesioginius „Oracle“ žurnalus. Taip pat yra parengtos naudoti ataskaitos, kurių nereikia papildomai konfigūruoti ir kuriose intuityviai grafiškai pateikiami svarbūs statistiniai žurnalų duomenys. Tai padeda sumažinti atakų, pvz., SQL įterpimo ir DoS, poveikį.

Spausdinimo serverių ataskaitos

Print Server Logs Report

„EventLog Analyzer“ palengvina spausdinimo serverių žurnalų tvarkymą ir sustiprina saugumą, nes suteikia galimybę sekti ir stebėti kiekvieną jūsų spausdintuvu išspausdinamą dokumentą. Taip pat galite sekti vartotojus ir naudojimo dažnumą. Tai pravartu kuriant ataskaitas, pvz., apie dažniausiai spausdinamus dokumentus pagal vartotojus ir spausdintuvo naudojimo tendencijas.

DHCP „Windows“ žurnalų analizės ataskaitos

DHCP Windows Logs Analysis

„EventLog Analyzer“ auditas „Windows“ DHCP serveriams – sukonfigūruotas iš anksto. Pridėjus DHCP serverį į „EventLog Analyzer“, automatiškai sugeneruojamos iš anksto sukonfigūruotos ataskaitos, todėl veiksmingai sumažėja milžiniškų žurnalų audito mastai. Taip pat tai padeda sukurti ataskaitų bazę apie pagrindinius klientus ir klaidų dažnumą.

DHCP „Linux“ žurnalų analizės ataskaitos

DHCP Linux Logs Analysis Reports

DHCP „Linux“ žurnalų ataskaitas rengiant su „EventLog Analyzer“, galima pasinaudoti išsamiomis integruotomis ataskaitomis, pvz., pagrindinių MAC adresų, pagrindinių naudotų šliuzų ir neigiamų patvirtinimų, kad būtų galima susekti „Linux“ DHCP sugeneruotus žurnalus ir juos stebėti. Peržiūrėdami intuityvias ataskaitas apie visus DHCP serverio sugeneruotus įvykius, administratoriai galės sekti visus pakeitimus.

Susiję vaizdo įrašai
Kitos funkcijos

SYSLOG tvarkymas

Rinkite ir analizuokite SYSLOG duomenis iš kelvedžių, raktų, užkardų, IDS/IPS, „Linux“ / „Unix“ serverių ir kt. Gaukite išsamias kiekvieno saugumo įvykio ataskaitas. Gaukite įspėjimus realiuoju laiku apie anomalijas ir pažeidimus.

„Windows“ įvykių žurnalų stebėsena

Analizuokite įvykių žurnalų duomenis, kad aptiktumėte saugumo įvykius, pvz., failų ar aplankų pakeitimus, registrų pakeitimus ir kt. Išsamiai ištirkite DDoS, „Flood“, „Syn“ ir „Spoof“ atakas, naudodami iš anksto apibrėžtas ataskaitas.

IT atitikties valdymas

Laikykitės griežtų teisės aktų reikalavimų, pvz., PCI DSS, FISMA, HIPAA ir kt., naudodami iš anksto apibrėžtas ataskaitas ir įspėjimus. Tinkinkite esamas arba kurkite naujas ataskaitas, kad prisitaikytumėte prie savo įmonės saugumo reikalavimų.

„Active Directory“ žurnalų stebėsena

Stebėkite visų tipų žurnalų duomenis iš „Active Directory“ infrastruktūros. Sekite gedimų incidentus realiuoju laiku ir kurkite tinkintas ataskaitas specialiems jus dominantiems „Active Directory“ įvykiams stebėti.

Privilegijuotųjų vartotojų stebėsena

Stebėkite ir sekite privilegijuotųjų vartotojų veiklą, kad atitiktumėte PUMA reikalavimus. Gaukite parengtas ataskaitas apie kritinę veiklą, pvz., prisijungimo triktis, prisijungimo trikčių priežastis ir kt.

Spausdinimo serverių valdymas

Stebėkite spausdinimo serverius ir vykdykite jų auditą, naudodami išsamias ataskaitas apie išspausdintus dokumentus, bandymus spausdinti dokumentus neturint tinkamų teisių, nepavykusias spausdinimo užduotis ir jų priežastis, ir kt.

Reikia funkcijų? Pasakykite mums
Jei reikia papildomų „EventLog Analyzer“ funkcijų, būtų malonu apie jas sužinoti. Spustelėkite čia, kad pratęstumėte

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •