Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Управување на дневникот на апликации

Алатка за следење, анализа и известување од апликација

EventLog Analyzer е детална алатка за следење, анализа и известување од апликација што ги собира, анализира и поврзува сите податоци од дневник и дава увиди со претходно дефинирани извештаи. Администраторите и професионалните безбедносни лица може да ги употребат овие извештаи за да идентификуваат невообичаени кориснички активности, да решат падови на апликација и да детектираат безбедносни закани.

Решението следи апликации на веб-сервери како IIS и Apache, бази на податоци вклучувајќи MS SQL и Oracle, апликации DHCP и друго. Понатаму, со својот приспособен разложувач на дневник, оваа алатка може да разложи и да анализира кој било приспособен или деловен дневник на апликација. Конзолата за предупредување во реално време на решението обезбедува предупредувања во реално време кога се јавуваат невообичаености во апликација, и така помагаат да се намалат безбедносните напади врз апликацијата. Исто така, EventLog Analyzer доаѓа со моќна машина за корелација за да се детектираат траги од безбедносни напади во мрежните уреди, сервери и апликации.

Извештаи од анализа на дневници на веб-сервери IIS W3C

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer врши ефикасна анализа на дневникот на апликацијата на веб-серверот IIS, обезбедува претходно дефинирани извештаи што даваат информации за грешки во HTTP што се јавуваат на веб-серверот, за безбедносни напади, злонамерни URL-барања и многу друго.

Оваа алатка за анализа и известување од дневник на апликација, исто така, дава предупредувања за напади во реално време со внесување неважечки податоци во SQL, при Дистрибуирано одбивање услуга (DDoS) и при напади со скриптирање на локацијата што ги имаат за цел веб-серверите IIS.

Извештаи од анализа на дневници на веб-сервери IIS W3C FTP

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer собира, набљудува и следи дневници од апликации на сервери IIS FTP. Дава детални извештаи за пристапите на корисникот до серверите IIS FTP, поставување датотеки, преземања, детали за пренос на датотеки и друго. Исто така, оваа алатка за анализа и известување од дневник на апликација на сервер IIS FTP има претходно вградена конзола за предупредување што испраќа предупредувања во реално време за неуспешни преземања и пренос на критични датотеки.

Извештаи за анализа на дневници MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer обезбедува дека вашата база на податоци MSSQL е безбедна со своите обемни претходно дефинирани извештаи и профили за предупредување. Решението создава длабок увид во секој критичен настан што се случува во вашата база на податоци, вклучувајќи активност во серверот на базата на податоци во облик на интуитивни графички извештаи. Профилите за известување обезбедуваат дека добивате известувања за настани што би можеле да претставуваат опасност за безбедноста на базата на податоци, како на пример, злоупотреба на привилегија.

Извештаи за веб-сервер Apache

Apache Web Server Reports

Извештаите од дневникот на веб-серверот Apache обезбедуваат детален увид во ракувањето со барањата на клиентот од веб-серверот. Детални извештаи за успешно извршени барања, барања со грешки на клиентот, барања со грешки на сервер и барања што водат до пренасочување. Извештаите обезбедуваат детали на клиент, како на пример, IP-ареса, код на статус на исполнетото барање, посредник, кориснички агент и број настани.

Извештаи од анализа на ревизија на дневник од Oracle во живо

Oracle Live Audit Logs Analysis

EventLog analyzer помага процесот за собирање, следење, евидентирање и генерирање извештаи да стане поедноставен врз основа на дневниците на Oracle во живо. Исто така, достапни се инвентивни извештаи за кои е не е потребна дополнителна конфигурација, и даваат интуитивна графичка репрезентација на важните статистички податоци од дневниците. Оваа помош ги намалува нападите како внесување неважечки податоци во SQL и дистрибуирано одбивање услуга.

Извештаи од сервер за печатење

Print Server Logs Report

EventLog analyzer го олеснува управувањето на дневникот на серверот за печатење и ја зголемува безбедноста, така што обезбедува способност да се следи секој документ што се печати на вашиот печатач. Исто така, имате способност да ги следите корисниците и фреквенцијата на користење. Ова помага да се генерираат извештаи, како на пример, најчесто печатен документ врз основа на трендот на корисниците и активноста на печатење.

Извештаи за анализа на дневници DHCP Windows

DHCP Windows Logs Analysis

EventLog Analyzer врши инвентивна ревизија на серверите Windows DHCP. Претходно дефинираните извештаи се генерираат автоматски откако серверот DHCP ќе се додаде на EventLog Analyzer, и ова ефективно ја намалува задачата за ревизија на огромни дневници. Исто така, ова помага да се генерираат извештаи според врвни клиенти и фреквенција на грешки.

Извештаи за анализа на дневници DHCP со Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Извештаите од дневници на DHCP со Linux од EventLog Analyzer обезбедуваат детални вградени извештаи како врвна MAC-адреса, врвна употребена порта и негативен одговор за следење и набљудување на дневниците генерирани од DHCP со Linux. Администраторите ќе бидат во можност да ги следат сите промени со прикажување на интуитивните извештаи од сите настани генерирани од серверот DHCP.

Поврзани видеа
Други одлики

Управување со Syslog

Собирајте и анализирајте податоци од Syslog од рутери, прекинувачи, заштитни ѕидови, сервери Linux/Unix, IDS/IPS и друго. Добивајте длабински извештаи за секој безбедносен настан. Примајте предупредувања во реално време за неправилности и нарушувања на безбедноста.

Следење на дневник на настани во Windows

Анализирајте ги податоците од дневникот на настани за да детектирате безбедносни настани како промени во датотека/папка, промени во регистар и друго. Проучете ги детално нападите за дистрибуирано одбивање услуга (DDoS), преплавување на дневниците на настани (Flood), напад Syn и измами.

Управување со ИТ-усогласеност

Усогласете ги строгите барања на регулаторните задачи од PCI DSS, FISMA, HIPAA и други со претходно дефинирани извештаи и предупредувања. Приспособете ги постоечките извештаи или изградете нови извештаи што ги задоволуваат внатрешните безбедносни потреби.

Следење на дневник на Active Directory

Следете ги сите типови податоци од дневници од инфраструктурата на Active Directory. Евидентирајте ги инцидентите со неуспеси во реално време и изградете приспособени извештаи за следење специфични настани од Active Directory што ве интересираат.

Следење привилегиран корисник

Следете ги и евидентирајте ги активностите на привилегираните корисници што ги задоволуваат потребите на PUMA. Добијте инвентивни извештаи за критични активности, како неуспешни најавувања, причини за неуспешни најавувања и друго.

Управување со серверот за печатење

Следете ги и вршете ревизија со детални извештаи за отпечатените документи, обидите да се отпечатат документи без соодветна дозвола, неуспешни печатачки задачи и нивните причини и друго.

Ви требаат одлики? Кажете ни
Ако сакате да видите нови одлики имплементирани во EventLog Analyzer, би сакале да слушнеме за нив. Кликнете тука за да продолжите

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •