Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Ревизија на Линукс и известување

Ревизија и известување за Linux

Системите со Linux се популарни кај многу организации и ревизијата на syslog на системите со Linux може да дадат важни информации за настаните во вашата мрежа. Овие информации ќе ви помогнат да донесете одлука за разни административни и безбедносни дејства. Ревизијата на системите со Linux вклучува:

Ревизијата на системите со Linux ви даваат целосна контрола во безбедноста и управувањето со вашата мрежа. Но, не е така едноставно. Наместо тоа, можете да го користите EventLog Analyzer, деталното решение за управување со Syslog за да одржите безбеден систем со Linux.

Ревизија на системи со Linux со EventLog Analyzer

Извештаи за најавувања и одјавувања од Linux

Достапни извештаи

Кориснички најавувања | Најавувања на SU | Најавувања на SSH | Најавувања на FTP или SFTP | Преглед на најавувања | Врвни најавувања според корисник | Врвни најавувања врз основа на уред | Врвни најавувања според далечински уред | Врвен метод за најавување на Linux | Тренд на најавувања | Кориснички одјавувања | Одјавувања на SU | Одјавувања на SSH | Одјавувања на FTP или SFTP | Преглед на одјавувања

Извештаи на неуспешни најавувања на Linux

Достапни извештаи

Неуспешни кориснички најавувања | Неуспешни најавувања на SU | Неуспешни најавувања на SSH | Неуспешни најавувања на FTP или SFTP | Преглед на неуспешни најавувања | Врвни неуспешни најавувања според корисник | Врвни неуспешни најавувања според уред | Врвни Неуспешни најавувања според далечински уред | Врвно методи за неуспешни најавувања | Трендови на неуспешни најавувања | Повторени неуспешни обиди за автентикација | Неважечки обиди за најавување на корисник | Неуспешни најавувања на корисник со долги лозинки | Повторено неуспешно најавување според далечински уред | Повторени неуспешни обиди за автентикација според далечински уред

Управување со корисничка сметка во Linux

Достапни извештаи

Додадени кориснички сметки | Избришани кориснички сметки | Преименувани кориснички сметки | Додадени групи | Избришани групи | Преименувани групи | Изменети лозинки | Неуспешни промени на лозинки | Неуспешни додавања на корисници | Врвни настани во управување со сметки во Linux

Ревизија на пренослив диск со Linux

Достапни извештаи

Внесување USB | Отстранување USB

Команди „судо“

Достапни извештаи

Вршење команди „СУДО“ | Вршење неуспешни команди „СУДО“ | Врвни вршења команди „СУДО“ | Врвни неуспешни вршења команди „СУДО“

Извештаи од сервер за пошта со Linux

Достапни извештаи

Преглед на пратена е-пошта | Преглед на примена е-пошта | Врвна е-пошта пратена според корисник | Врвна е-пошта пратена според далечински уред | Врвна е-пошта примена според далечински уреди | Врвен домен на испраќач | Врвен домен на примател | Извештај за трендови за пратена е-пошта | Извештај за трендови за примена е-пошта | Врвна одбиена е-пошта според корисник | Врвни приматели што одбиле е-пошта | Врвни грешки за одбивање е-пошта | Врвни одбиени домени | Преглед на одбиена е-пошта | Недостапно поштенско сандаче | Недоволен склад | Неправилна низа команди | Неправилна адреса за е-пошта | Непостоечка адреса за е-пошта на спротивната страна | Врвни грешки кај е-пошта | Врвни грешки во е-пошта според корисник | Неуспешни испораки на е-пошта

Грешки и закани за Linux

Достапни извештаи

Обратно пребарување грешки | Грешки заради неправилна конфигурација на уред | Грешки заради неправилен ISP | Неважечко поврзување со далечински уред | Напад на одбивање услуга

Настани со NFS во Linux

Достапни извештаи

Успешни монтирања на NFS | Одбиени монтирања на NFS | Одбиени монтирања на NFS според корисници | Врвни успешни монтирања на NFS според далечински уред | Врвни одбиени монтирања на NFS според далечински уред.

Други настани во Linux

Достапни извештаи

Работи со „cron“ | Уредување на „cron“ | Почната работа со „cron“ | Прекината работа со „cron“ | Конекцијата отфрлена од софтвер | Примете нишка за идентификација | Поврзана сесија | Сесија со прекин во поврзување | Деактивирани услуги | Неподдржана верзија на протокол | Истекување време при најавување | Неуспешни ажурирања | Грешка заради несовпаѓање на име на уред | Грешка заради несовпаѓање на адреса на уред

Извештаи од сервер FTP со Linux

Достапни извештаи

Преземања на датотеки | Поставувања на датотеки | Истекување време при пренос на податоци | истекување време при најавување | Истекување време при неактивна сесија | Истекување време кога нема пренос | Истечени поврзувања | Преглед на извештаи од FTP | Врвни операции на FTP според корисник | Врвни операции на FTP според далечински уред

Настани во систем со Linux

Достапни извештаи

Запирање на услугата Syslog | Рестартирање на услугата Syslog | Мал простор на диск | Исклучување на систем | Инсталации на „Yum“ | Ажурирања на „Yum“ | Деинсталации на „Yum“

Извештаи за сериозност во Linux

Достапни извештаи

Итни настани | Настани со предупредување | Критични настани | Настани со грешки | Настани со предупредување | Настани со известување | Настани со информации | Настани со поправање грешки

Критични извештаи во Linux

Достапни извештаи

Ниво на критичност на настани | Критични извештаи според настан | Критични настани според уред | Критични настани според далечински уред | Трендови на критични настани | Преглед на критични настани

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •