Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Linux-revisjon og rapportering

Linux-revidering og -rapportering

Linux-systemer er populære i mange organisasjoner, og revidering av systemloggene til Linux-systemer kan gi viktig informasjon om hendelsene i nettverket ditt. Denne informasjonen vil hjelpe deg med å avgjøre hvilke administrative og sikkerhetsmessige handlinger du bør foreta deg. Revidering av Linux-systemer omfatter:

Revisjon av Linux-systemer gir deg fullstendig kontroll over sikkerheten og administrasjonen av nettverket ditt. Men det er ikke så enkelt. Du kan istedet bruke EventLog Analyzer, en omfattende løsning for administrasjon av systemlogger, til å vedlikeholde et sikkert Linux-system.

Revidering av Linux-systemer med EventLog Analyzer

Rapporter og pålogging og avlogging i Linux

Tilgjengelige rapporter

Brukerpålogging | SU-pålogging | SSH-pålogging | FTP- eller SFTP-pålogging | Påloggingsoversikt | Flest pålogginger basert på bruker | Flest pålogginger basert på enhet | Flest pålogginger basert på ekstern enhet | Mest brukte påloggingsmetode i Linux | Påloggingstrend | Brukeravlogging | SU-avlogginger | SSH-avlogginger | FTP- eller SFTP-avlogginger | Oversikt over avlogginger

Rapport med mislykket pålogging i Linux

Tilgjengelige rapporter

Mislykkede brukerpålogginger | Mislykkede SU-pålogginger | Mislykkede SSH-pålogginger | Mislykkede FTP- eller SFTP-pålogginger | Oversikt over mislykkede pålogginger | Flest mislykkede pålogginger basert på bruker | Flest mislykkede pålogginger basert på enhet | Flest mislykkede pålogginger basert på ekstern enhet | Flest mislykkede påloggingsmetoder | Trender for mislykkede pålogginger | Gjentatte autentiseringsfeil | Påloggingsforsøk med ugyldig bruker | Mislykkede pålogginger med langt passord | Gjentatte påloggingsfeil basert på ekstern enhet | Gjentatte autentiseringsfeil basert på ekstern enhet

Linux brukerkontoadministrasjon

Tilgjengelige rapporter

Brukerkontoer som er lagt til | Slettede brukerkontoer | Brukerkontoer med nytt navn | Grupper som er lagt til | Grupper som er slettet | Grupper som er gitt nytt | Passordendringer | Mislykkede passordendringer | Mislykkede pålogginger av brukere | Topp Linux-kontoadministrasjonshendelser

Revidering av flyttbare stasjoner på Linux

Tilgjengelige rapporter

USB koblet til | USB koblet fra

Sudo-kommandoer

Tilgjengelige rapporter

SUDO-kommandoen | Mislykkede SUDO-kommandoer | Mest brukte SUDO-kommandoer | Mest mislykkede SUDO-kommandoer

Rapporter for Linux e-postserver

Tilgjengelige rapporter

Oversikt over sendt e-post | Oversikt over mottatt e-post | Flest sendte e-poster basert på avsender | Flest sendte e-poster basert på ekstern enhet | Flest mottatte e-poster fra eksterne enheter | Topp avsenderdomene | Topp mottakerdomene | Trendrapport på sendt e-post | Trendrapport på mottatt e-post | Flest avslåtte e-poster basert på avsender | Flest avslåtte e-poster basert på mottaker | Hyppigste avslagsfeil for e-post | Flest avslåtte domener | Oversikt over avslått e-post | Utilgjengelig e-post | Utilstrekkelig lagring | Feil rekkefølge på kommandoer | Feil e-postadresse | Ikke-eksisterende e-postadresse på ekstern side | Hyppigste e-postfeil | Hyppigste e-postfeil basert på avsender | Mislykket levering av e-post

Linux-feil og -trusler

Tilgjengelige rapporter

Omvendt oppslag-feil | Dårlig enhetskonfigurasjon-feil | Feil hos ISP | Ugyldig tilkobling fra ekstern enhet | Tjenestenektangrep

Linux NFS-hendelser

Tilgjengelige rapporter

Vellykkede NFS-monteringer | Avslåtte NFS-monteringer | Avslåtte NFS-monteringer basert på bruker | Flest vellykkede NFS-monteringer basert på ekstern enhet | Flest avslåtte NFS-monteringer basert på ekstern enhet.

Linux andre hendelser

Tilgjengelige rapporter

Cron-jobber | Cron-redigering | Cron-jobb startet | Cron-jobb stoppet | Tilkoblingen avbrutt av programvare | Motta identifikasjonsstreng | Økt tilkoblet | Økt frakoblet | Deaktiverte tjenester | Ustøttet protokollversjon | Tidsavbrudd under logging | Mislykkede oppdateringer | feilkobling mellom enhetsnavn | feilkobling mellom enhetsnavn

Linux FTP-serverrapporter

Tilgjengelige rapporter

Filnedlastinger | Filopplastinger | Tidsavbrudd for dataoverføring | Tidsavbrudd ved pålogging | Tidsavbrudd for inaktiv økt | Tidsavbrudd for manglende overføring | Tidsavbrutt tilkobling | oversikt over FTP-rapporter | Flest FTP-operasjoner basert på bruker | Flest FTP-operasjoner basert på ekstern enhet

Linux systemhendelser

Tilgjengelige rapporter

Systemloggtjensten stoppet | Systemloggtjenesten startet på nytt | Lite diskplass | System avslått | Yum-installeringer | Yum-oppdateringer | Yum-avinstalleringer

Linux alvorlighetsrapporter

Tilgjengelige rapporter

Nødshendelser | Varslingshendelser | Kritiske hendelser | Feilhendelser | Advarselshendelser | Merknadshendelser | Informasjonshendelser | Feilsøkingshendelser

Linux kritiske rapporter

Tilgjengelige rapporter

Alvorlighetsgraden til hendelser | Kritiske rapporter basert på hendelse | Kritiske hendelser basert på enhet | Kritiske hendelser basert på ekstern enhet | Trender for kritiske hendelser | Oversikt over kritiske hendelser

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •