Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Overvåkning av hendelseslogg

Overvåkning av Windows-hendelseslogg

Store datainnbrudd oppstår på grunn av personer på innsiden, men likevel er det mange organisasjoner som ikke overvåker interne nettverksaktiviteter.

Overvåkning av interne nettverksaktiviteter har blitt det viktigste kravet for organisasjoner – store og små. For å sikre nettverket mot innbrudd og trusler må organisasjoner være proaktive for å sikre nettverket og dataene sine. Overvåkning av data fra hendelsesloggen har blitt den mest nøyaktige måten å oppdage nettverksavvik, forsøk på datainnbrudd og sporing av nettverksinnbrudd.

Uskadeliggjør trusler fra innsiden ved å overvåke data fra hendelsesloggen

De fleste organisasjoner har et nettverksmiljø som inneholder Windows-servere og -arbeidsstasjoner. Microsoft Windows-operativsystemer genererer en rekke hendelseslogger, og hvis disse loggene overvåkes kan det hjelpe nettverksadministratorer med å sikre nettverket sitt mot interne trusler og med å gjennomføre undersøkelser av loggene. Hendelsesloggene inneholder viktig informasjon som mislykkede pålogginger, påloggingsfeil, mislykkede forsøk på åpning av sikre filer, endring av sikkerhetslogger osv., og dette kan hjelpe deg med å sikre organisasjonen mot nettverkstrusler.

Hendelsesloggene genereres i EVT- og EVTX-formater. Windows NT, XP, 2000 og 2003 Server og arbeidsstasjonversjonene støtter EVT-loggformatet og Windows Vista og Server 2008 versjonene bruker EVTX-loggformatet. Overvåkning av disse Windows-logghendelsene (i EVT- og EVTX-formater) på tvers av flere Windows-versjoner blir en utfordring for nettverksadministratorer, og manuell overvåkning av disse hendelsesloggdataene er tungvint og tidkrevende.

EventLog Analyzer automatiserer overvåkning av hendelsesloggen

EventLog Analyzer – en programvare for overvåkning av hendelseslogger som gir en fullstendig løsning for overvåkning av hendelseslogger. Den innhenter, analyserer, rapporterer og arkiverer hendelsesloggdata som genereres av bedriftens Windows-nettverk – servere og arbeidsstasjoner. Denne programvaren for overvåkning av hendelseslogger er kompatibel med alle formatene til Windows-hendelseslogger (EVT og EVTX) som genereres av forskjellige Windows-operativsystemer som:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Anne andre Windows-operativsystemer

Dataene fra hendelsesloggen innhentes ved å bruke agentløs teknologi fra alle Windows-maskinene dine. Dataene fra hendelsesloggen overvåkes og analyserer på et sentralt sted – EventLog Analyzer-servermaskinen. Denne programvaren for overvåkning av Windows-logger kan overvåke hendelseslogger på tvers av alle Windows-serverne og -arbeidsstasjonene på nettverket ditt og varsler deg i sanntid via SMS eller e-post hvis det oppstår nettverksavvik på nettverket ditt.

EventLog Analyzer - fordeler med overvåkningsverktøy for hendelseslogger:

EventLog Analyzers funksjoner for overvåkning av hendelseslogg

Innsamling og overvåkning av hendelseslogg

Windows Event Log Collection and Monitoring

For å samle inn hendelseslogger krever ikke denne programvaren for overvåkning av hendelseslogger at en ekstra agnet installeres på hver av maskinene hvor loggene skal samles inn. EventLog Analyzer bruker teknologi for agentløs innsamling av logger til å samle inn data fra Windows hendelsesloggen.

Hendelsesloggene som samles inn er tilgjengelige på dashbordet med tellere basert på feil, advarsler og andre spesifikke hendelser. Ved å bruke disse tellerne kan du vise Windows-loggdata i volumet på en organisert måte, slik at de blir enkle å forstå og tilgengelige for rask diagnose av feil som har oppstått i Windows-operativsystemer.

Overvåkning av hendelseslogg for samsvarskrav

Windows Event Log Collection and Monitoring

Samsvarskrav har blitt en av de viktigste oppgavene til IT-administratorer. Det er kritiske at organisasjoner overholder retningslinjerne til samsvarskravene siden brudd på disse kan føre til alvorlige straffer. EventLog Analyzer gir IT-administratorer muuligheten til å imøtekomme samsvarskravene ved å overvåke og analysere hendelseslogger fra Windows-serverne og -arbeidsstasjonene sine i sanntid.

Med EventLog Analyzer kan du generere forhåndsdefinerte eller ferdiglagde samsvarsrapporter for hendelseslogger for å imøtekomme revisjoner som HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO 27001/2 og mer. Denne programvaren for generering av rapporter for samsvarskrav gir deg også muligheten til å opprette egendefinerte rapporter fornye samsvarskrav slik at du kan imøtekomme med nye eventuelle samsvarskrav som kommer i fremtiden.

Loggranskning og rå loggsøk på hendelsesloggdata

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer gjør det svært enkelt å undersøke hendelseslogger ved at du kan bruke den kraftige søkemotoren til å søke både i råloggene og i de formatterte hendelsesloggene og umiddelbart generere granskningsrapporter basert på søkeresultatene. Nettverksadministratorer kan nå søke i de rå hendelsesloggene slik at de kan finne ut nøyaktig hvilken loggoppføring som forårsaket sikkerhetsaktiviteten, finne ut det nøyaktige tidspunktet for når den korresponderende sikkerhetshendelsen oppstod, hvem som utløste aktiviteten og hvor aktiviteten oppstod.

Med denne søkefunksjonen i programvaren for overvåkning av hendelseslogger kan du raskt finne ut hvem som brøt seg inn på nettverket, og den er svært nyttig hvis politimyndigheter må gjøre undersøkelser. Innsnevre søket ditt med EventLog Analyzers robuste søkefunksjon for hendelseslogger, den er basert på spesifikke hendelses-ID-er som er viktige for selskapets policy eller en spesiell type hendelse: feil, advarsel, milsykket eller diverse kategorier. Arkiverte Windows-logger kan importeres og undersøkelser av sikkerhetshendelser kan utføres ved å søke i de rå hendelsesloggene.

Generere rapporter fra Windows-servere og -arbeidsstasjoner

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer inneholder flere forhåndsdefinerte eller ferdiglagde rapporter basert på hendelseselogger som mottas fra Windows-servere og -arbeidsstasjoner. Disse rapportene viser deg informasjon som mislykkede pålogginger, påloggingsfeil grunnet dårlige passord, utelåste kontoer, mislykkede forsøk på åpning av sikre filer, endring av sikkerhetslogger, hendelsestrender og mer. Ved hjelp av disse rapportene kan administratorer enkelt finne frem til brukere som ikke oppfører seg som de skal og maskiner som ikke fungerer riktig og dermed korte ned på feilsøkingssyklusen.

EventLog Analyzer gir deg mulighet til å bruke forskjellige kriterier til å generere egendefinerte rapporter på hendelsesloggdataene som genereres av Windows-maskinen din. Kriteriene er: Loggmelding, bruker, hendelses-ID og hendelsestype/alvorlighet.

Konfigurer sanntidsvarsling på Windows-servere og -arbeidsstasjoner

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer genererer sanntidsvarsling på hendelseslogger som varsler administratorer når en hendelse som stemmer med spesielle kriterier genereres. Varsling gjør det enklere for administratorer å overvåke kritiske servere og prosesser på Windows-nettverket i sanntid.

Du kan angi hvilken Windows-server eller -arbeidsstasjon eller gruppe med Windows-enheter som skal overvåkes. Du kan utløse et varsel basert på hendelser som genereres med en spesifikk loggtype, hendelses-ID, loggmelding eller alvorlighet. Hendelsesvarsler sendes i sanntid via e-post, sms og gjennom egendefinerte programmer

Andre funksjoner

Administrasjon av systemlogg

EventLog Analyzer samler inn og analyserer loggdata fra Linux/Unix-servere og leverer ferdiglagde rapporter som gjør det enklere å oppdage mistenkelig oppførsel, avvik i systemloggaktivitetene og mer.

Applikasjonslogganalyse

Analyser applikasjonslogger fra IIS- og Apache-webservere, Oracle- og MS SQL-databaser, DHCP Windows- og Linux-applikasjoner og mer. Uskadeliggjør sikkerhetsangrep på applikasjoner med rapporter og sanntidsvarsling.

Active Directory-loggovervåkning

Overvåk alle typer loggdata fra Active Directory-infrastrukturen. Spor feilhendelser i sanntid og bygg egendefinerte rapporter for å overvåke de spesifikke Active Directory-hendelsene du er interessert i.

Overvåkning av brukere med ekstra rettigheter

Overvåk og spor brukere med ekstra rettigheter for å imøtekomme PUMA-kravene. Få ferdiglagde rapporter om kritiske aktiviteter som påloggingsfeil, årsaken til påloggingsfeil og mer.

Administrasjon av utskriftsserver

Overvåk og revider utskriftsserveren med detaljerte rapporter om hvilke dokumenter som skrives ut, forsøk på å skrive ut dokumenter uten riktig tillatelse, mislykkede utskriftsjobber og mer

IT-samsvarsstyring

Opptre i samsvar med de strenge kravene til reglene i PCI DSS, FISMA, HIPAA og mer med forhåndsdefinerte rapporter og varslinger. Tilpass eksisterende rapporter eller lag nye rapporter for å imøtekomme interne sikkerhetsbehov.

NTrenger du noen funksjoner? Si fra til oss
Vi vil gjerne høre fra deg hvis det er andre funksjoner du gjerne vil se implementert i EventLog Analyzer. Klikk her for å fortsette

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •