Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Správa protokolov aplikácií

Nástroj pre monitorovanie, analyzovanie a vykazovanie protokolov aplikácie

EventLog Analyzer je nástroj pre komplexné monitorovanie a vykazovanie protokolu aplikácie, ktorý zhromažďuje, analyzuje a koreluje všetky dáta protokolu aplikácie a poskytuje využiteľné prehľady formou vopred definovaných správ. Správcovia a bezpečnostní odborníci môžu využiť tieto správy na identifikáciu abnormálnych aktivít používateľa a detekciu bezpečnostných hrozieb.

Riešenie monitoruje aplikácie webového serveru ako sú IIS a Apache, databázy vrátane MS SQL a Oracle, aplikácie DHCP a ďalšie. Ďalej dokáže tento nástroj s pomocou vlastnej analýzy protokolu realizovať rozbor a analýzu vlastných alebo interných dát protokolov aplikácie. Konzola výstrah v reálnom čase tohto riešenia poskytuje výstrahy v reálnom čase v prípade anomálií aplikácie, čím pomáha zmierňovať bezpečnostné útoky na aplikácie. EventLog Analyzer sa dodáva rovnako s výkonným vyhľadávačom na detekciu stôp bezpečnostných útokov naprieč všetkými sieťovými zariadeniami, servermi a aplikáciami.

Správy analýzy protokolov webového servera IIS W3C

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer realizuje výkonnú analýzu protokolu webového servera IIS, ponúka vopred definované správy, ktoré poskytujú informácie o chybách HTTP, ktoré sa vyskytli na webovom serveri, bezpečnostných útokoch, škodlivých požiadavkách URL, a o mnohých ďalších.

Táto analýza protokolu aplikácie a nástroj vykazovania rovnako poskytuje výstrahy v reálnom čase pre útoky preniknutia SQL, útoky DDoS a útoky skriptovania naprieč stránkami zacielené na webové servery IIS.

Správy analýzy protokolov FTP servera IIS W3C

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer zbiera, monitoruje a sleduje protokoly aplikačného FTP servera IIS. Poskytuje podrobné správy o prístupe používateľa k FTP serveru IIS, nahraných súboroch, prevzatiach, podrobnosti o prenose súborov a mnoho ďalších. Tento nástroj analýzy a vykazovania protokolu FTP servera IIS sa dodáva aj so zabudovanou konzolou výstrah, ktorá odosiela oznámenia v reálnom čase pre zlyhania prevzatia a prenosy kritických súborov.

Správy o analýze protokolu MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer zaisťuje bezpečnosť databázy MSSQL s pomocou rozsiahlych vopred definovaných správ a profilov výstrah. Riešenie ponúka hlboké prehľady o všetkých kritických udalostiach, ktoré sa vyskytnú vo vašej databáze, vrátane činnosti na vašom databázovom serveri, a to vo forme intuitívnych grafických správ. Profily výstrah zabezpečujú, že budete informovaní o udalostiach, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre bezpečnosť databázy , ako zneužitie oprávnení.

Správy o webovom serveri Apache

Apache Web Server Reports

Správy o protokole webového serveru Apache poskytujú vyčerpávajúce prehľady o spracovaní požiadaviek od klientov webového servera. Podrobné správy o úspešne spracovaných požiadavkách, požiadavkách s chybami klienta, požiadavkách a s chybami servera a požiadavkách, ktoré spôsobili presmerovanie. Správy poskytujú podrobnosti o klientoch, ako sú adresy IP, stavové kódy servisované požiadavky, odkazovateľ, zástupca používateľa a počet udalostí.

Správy o audite analýzy živých protokolov Oracle

Oracle Live Audit Logs Analysis

EventLog analyzer pomáha so zjednodušenou procesu zberu, monitorovania, sledovania a generovania správ na základe živých protokolov Oracle. K dispozícii sú aj vopred pripravené správy, pre ktoré sa nevyžaduje žiadna ďalšia konfigurácia a ktoré poskytujú intuitívne grafické zobrazenie dôležitých štatistík protokolu. To pomáha zmierňovať útoky, ako je preniknutie SQL a DoS.

Správy tlačového servera

Print Server Logs Report

EventLog analyzer uľahčuje správu protokolu tlačového servera a zvyšuje zabezpečenie poskytnutím možnosti sledovať a monitorovať všetky dokumenty vytlačené na vašej tlačiarni. Rovnako získate možnosť sledovať používateľov a frekvenciu používania. To pomáha pri generovaní správ, ako sú najčastejšie tlačené dokumenty podľa používateľov a trendy aktivít tlačiarne.

Správy o analýze protokolu DHCP Windows

DHCP Windows Logs Analysis

EventLog Analyzer realizuje audit Windows DHCP pripravených serverov. Vopred definované správy sa generujú automaticky po pridaní servera DHCP do EventLog Analyzer, čo efektívne uľahčuje úlohu auditu rozsiahlych protokolov. Rovnako to pomáha generovať správy na základe najčastejších klientov a frekvencie chýb.

Správy o analýze protokolu DHCP Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Správy o protokoloch DHCP Linux od EventLog Analyzer poskytujú komplexné zabudované správy, ako sú najčastejšie adresy MAC, najčastejšie používané brány a negatívne potvrdenia pre sledovanie a monitorovanie protokolov vygenerovaných Linux DHCP. Správcovia budú mať možnosť sledovať všetky zmeny zobrazením intuitívnych správ pre všetky udalosti vygenerované serverom DHCP.

Súvisiace videá
Ďalšie funkcie

Správa Syslog

Zhromažďuje a analyzuje dáta Syslog zo smerovačov, prepínačov, firewallov, IDS/IPS, serverov Linux/Unix a ďalších. Získajte hĺbkové správy o všetkých bezpečnostných udalostiach. Získajte výstrahy na anomálie a narušenia v reálnom čase.

Monitorovanie protokolu udalostí Windows

Analyzujte dáta protokolu udalostí, aby ste detegovali bezpečnostné udalosti, ako sú zmeny súborov/priečinkov, zmeny registra a ďalšie. Podrobne sa zoznámte s útokmi DDoS, Flood, Syn a Spoof vďaka vopred definovaným správam.

Správa súladu IT

Splňte tie najprísnejšie požiadavky regulačných predpisov ako napr. PCI DSS, FISMA, HIPAA a ďalších s vopred definovanými správami a výstrahami. Prispôsobte existujúce správy alebo vytvorte nové správy, aby ste splnili interné potreby zabezpečenia.

Monitorovanie protokolu Active Directory

Monitorujte všetky typy dát protokolu z infraštruktúry Active Directory. Sledujte incidenty zlyhania v reálnom čase a vytvárajte vlastné správy pre sledovanie špecifických udalostí Active Directory, ktoré vás zaujímajú.

Monitorovanie privilegovaných používateľa

Monitorujte a sledujte aktivity privilegovaných používateľov pre splnenie požiadaviek PUMA. Získajte vopred pripravené správy o kritických aktivitách, ako sú zlyhania prihlásenia, dôvody zlyhania prihlásenia a ďalšie.

Správa tlačového servera

Monitorujte a auditujte tlačový server s podrobnými správami o vytlačených dokumentoch, pokusoch o tlač dokumentov bez riadneho oprávnenia, nepodarených tlačových úlohách a ich príčinách a ďalších.

Potrebujete funkcie? Povedzte nám
Pokiaľ by ste chceli, aby boli do EventLog Analyzer zabudované ďalšie funkcie, povedzte nám o nich. Kliknutím sem pokračujte

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •