Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Monitorovanie sieťových zariadení

Monitorovanie sieťových zariadení

Typická sieťová infraštruktúra sa skladá z rôznych jedinečných prvkov vedľa serverov a klientov, a je dôležité ich monitorovať. Monitorovanie sieťových zariadení je potrebné, pretože poskytuje komplexný obraz o vašej sieti. Pokiaľ napríklad chyba firewallu umožňuje nezákonný prístup do siete, budete môcť realizovať forenzné vyšetrovanie, iba pokiaľ budú dostupné informácie o audite firewallu. Prvým krokom je monitorovanie sieťovej činnosti a zabezpečenia je zhromažďovanie a analýza protokolov sieťových zariadení. To môžete jednoducho realizovať s použitím nástroja bezpečnostného auditu siete, ako je EventLog Analyzer.

EventLog Analyzer ako softvér na monitorovanie sieťových zariadení

Smerovače a prepínače

Systémy detekcie a prevencie preniknutia

Firewally

Vďaka svojim hĺbkovým správam a výstrahám s výzvami je EventLog Analyzer optimálny nástroj pre monitorovanie sieťových zariadení.

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •