Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Linux Auditing and Reporting

Nadzor in poročanje v Linux

Sistemi Linux so priljubljeni v mnogih organizacijah, nadzor syslog sistemov Linux pa lahko zagotovi pomembne informacije o dogodkih v vašem omrežju. Te informacije vam bodo pomagale pri odločanju o različnih upravnih in varnostnih ukrepih. Nadzor sistemov Linux vključuje:

Nadzor sistemov Linux vam omogoča popoln nadzor nad varnostjo in upravljanjem vašega omrežja. Ampak to ni tako preprosto. Namesto tega lahko uporabite EventLog Analyzer, celovito rešitev za upravljanje syslog, za vzdrževanje varnega sistema Linux.

Nadzor sistemov Linux z EventLog Analyzer

Poročila o prijavi in odjavi Linuxa

Razpoložljiva poročila

Prijave uporabnika | Prijave SU | Prijave SSH | Prijave FTP ali SFTP | Pregled prijave | Top prijave na podlagi uporabnika | Top prijave na podlagi naprave | Top prijave na podlagi oddaljene naprave | Top metoda za prijavo v Linux | trend prijave | Odjave uporabnika | Odjave SU | Odjave SSH | Odjave FTP ali SFTP | Pregled odjave

Poročila za neuspelo prijavo v sistem Linux

Razpoložljiva poročila

Neuspele prijave uporabnika | Neuspele prijave SU | Neuspele prijave SSH | Neuspele prijave FTP ali SFTP | Pregled neuspelih prijav | Top neuspela prijava na podlagi uporabnika | Top neuspela prijava na podlagi naprave | Top neuspela prijava na podlagi oddaljene naprave | Top metoda neuspele prijave | trendi neuspele prijave | Ponavljajoče se napake pri preverjanju pristnosti | Neveljavni poskusi prijave uporabnika | Neuspešne prijave z dolgim geslom | Ponavljajoča se napaka pri prijavi na podlagi oddaljene naprave | Ponavljajoče se napake pri preverjanju pristnosti na podlagi oddaljene naprave

Upravljanje uporabniškega računa Linux

Razpoložljiva poročila

Dodani uporabniški računi | Izbrisani uporabniški računi | Preimenovani uporabniški računi | Dodane skupine | Izbrisane skupine | Preimenovane skupine | Spremembe gesla | Neuspešne spremembe gesla | Neuspešni uporabniški dodatki | Top dogodki za upravljanje računa Linux

Nadzor izmenljivega diska Linuxa

Razpoložljiva poročila

USB priključen | USB odstranjen

Ukazi sudo

Razpoložljiva poročila

Izvrševanje ukaza SUDO | Neuspelo izvrševanje ukaza SUDO | Najbolj pogosto izvrševanje ukaza SUDO | Najbolj neuspelo izvrševanje ukaza SUDO

Poročila o poštnem strežniku Linux

Razpoložljiva poročila

Pregled poslane e-pošte | Pregled prejete e-pošte | Top poslana e-pošta na podlagi pošiljatelja | Top poslana e-pošta na podlagi oddaljene naprave | Top prejeta e.pošta iz oddaljene naprave | Top domena pošiljatelja | Top domena prejemnika | Poročilo o trendu poslanih e-poštnih sporočil | Poročilo o trendih prejetih e-poštnih sporočil | Top e-pošta zavrnjena na podlagi pošiljatelja | Top prejemniki, ki so zavrnili e-pošto | Top napake pri zavrnitvi e-pošte | Top zavrnjene domene | Pregled zavrnjenih e-pošt | Poštni nabiralnik ni na voljo | Nezadostno skladiščenje | Napačno zaporedje ukazov | | Napačen e-poštni naslov | | Neobstoječ e-poštni naslov na oddaljeni strani | Top e-poštne napake | Top napake v e-pošti na podlagi pošiljatelja | Največje napake v e-pošti na podlagi pošiljatelja | Pošiljanje e-poštnih sporočil ni uspelo

Napake in grožnje v Linux-u

Razpoložljiva poročila

Napake povratnega iskanja | Napaka pri nastavitvi naprave | Napake ISP | Neveljavna povezava oddaljene naprave | Napad na zavrnitev storitve

Dogodki Linux NFS

Razpoložljiva poročila

Uspešni priklopi NFS | Zavrnjeni priklopi NFS | Zanikani priklopi NFS na osnovi uporabnikov | Top uspešni priklop NFS na osnovi oddaljene naprave | Top zavrnjen priklop NFS na podlagi oddaljene naprave.

Drugi dogodki Linux

Razpoložljiva poročila

Delovno mesto Cron | Uredite Cron | Začetek delovnega mesta Cron | Prenehanje delovnega mesta Cron Job | Povezava prekinjena s programsko opremo | Sprejemanje identifikacijske niza | Seja povezana | Sekcija je prekinjena | Deaktivirane storitve | Nepodprta različica protokola | Časovna omejitev pri beleženju | Neuspešne posodobitve | Napaka pri neusklajenosti imena naprav | Napaka pri neusklajenosti naprave

Poročila o strežniku FTP Linux

Razpoložljiva poročila

Prenosi datoteke | Nalaganje datoteke | Časovne omejitve zaustavljanja prenosa podatkov | Časovne omejitve prijave | Časovne omejitve nedejavnosti seje | Brez časovnih omejitev prenosa | Časovne omejitve povezave | Pregled poročil FTP | Top operacije FTP, ki temeljijo na uporabniku | Top operacije FTP, ki temeljijo na oddaljeni napravi

Sistemski dogodki Linux

Razpoložljiva poročila

Storitev Syslog se je ustavila | Storitev Syslog se znova zažene | Malo prostora na disku | Izklop sistema | Namestite Yum | Yum posodobitve | Yum deinstalira

Poročila o resnosti Linux

Razpoložljiva poročila

Izredni dogodki | Opozorilni dogodki | Ključni dogodki | Dogodki napak | Opozorilni dogodki | Obvestila o dogodkih | Informativni dogodki | dogodki odpravljanja napak

Ključna poročila Linux

Razpoložljiva poročila:

Ključna raven dogodkov | Ključna poročila na podlagi dogodka | Ključni dogodki na podlagi naprave | Ključni dogodki na podlagi oddaljene naprave | Trendi ključnih dogodkov | Pregled ključnih dogodkov

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •