Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

การจัดการบันทึกแอปพลิเคชัน

การตรวจสอบบันทึกของแอปพลิเคชัน, เครื่องมือการวิเคราะห์และการรายงาน

EventLog Analyzer เป็นเครื่องมือการตรวจสอบและรายงานแอปพลิเคชันแบบครอบคลุมที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลบันทึกใดๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้ด้วยรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผูัดูแลระบบและผู้ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยสามารถใช้รายงานเหล่านี้เพื่อระบุเหตุการณ์ของผู้ใช้ที่ปิดปกติ แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานของแอป และตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยได้

โซลูชันจะตรวจสอบแอปพลิเคชันเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น IIS และ Apache ฐานข้อมูลที่รวมถึงแอปพลิเคชัน MS SQL and Oracle, DHCP และอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการแยกวิเคราะห์บันทึกแบบกำหนดเองที่สามารถแยกวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกของแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองหรือที่องค์กรกำหนดได้ แผงควบคุมแบบเรียลไทม์ของโซลูชันให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อพบความผิดปกติในแอปพลิเคชัน ช่วยให้สามารถลดการโจมตีระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันได้ EventLog Analyzer ยังมาพร้อมกับ เครื่องมือหาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจจับการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ และแอปพลิเคชันทั้งหมดของเครือข่าย

รายงานการวิเคราะห์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ IIS W3C

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer จะทำการวิเคราะห์บันทึกของแอปพลิเคชันเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง รายงาน ในรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าที่ให้ข้อมูลของข้อผิดพลาดของ HTTP ที่เกิดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การโจมตีระบบรักษาความปลอดภัย คำขอไปยัง URL ที่ต้องสงสัย และอีกมากมาย

เครื่องมือการวิเคราะห์บันทึกแอปพลิเคชันและการรายงานนี้ยังให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการโจมตีแบบฉีดเข้า SQL การโจมตี DDoS และการโจมตีด้วยสคริปต์ข้ามเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS

รายงานการวิเคราะห์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ IIS W3C FTP

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer จะเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และติดตามบันทึกเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันของ IIS FTP ซึ่งจะสร้าง รายงาน แบบละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ IIS FTP การอัปโหลดไฟล์ การดาวน์โหลดไฟล์ การถ่ายโอนไฟล์ของผู้ใช้ และอีกมากมาย เครื่องมือการวิเคราะห์บันทึกแอปพลิเคชันและการรายงานเซิร์ฟเวอร์ IIS FTP นี้ยังมาพร้อมแผงควบคุมการแจ้งเตือนที่กำหนดค่าล่วงหน้าซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการดาวน์โหลดที่ล้มเหลว แะลการถ่ายโอนไฟล์ที่สำคัญ

รายงานการวิเคราะห์บันทึก MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer ช่วยให้คุณมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล MSSQL ด้วยการสร้างรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและโปรไฟล์การแจ้งเตือน โซลูชันนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนระบบฐานข้อมูลของคุณรวมถึงเหตุการณ์บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลในรูปแบบของรายงานเชิงกราฟที่เข้าใจได้ง่าย โปรไฟล์การแจ้งเตือนทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น การปลอมแปลงสิทธิ์อนุญาต

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์เว็บ Apache

Apache Web Server Reports

บันทึกเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการคำขอจากไคลเอ็นต์ที่ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ รายงานแบบละเอียดสำหรับคำขอที่จัดการสำเร็จ คำขอที่มีข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ คำขอที่มีข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ และคำขอที่นำไปสู่การเปลี่ยนเส้นทาง รายงานให้รายละเอียดของไคลเอ็นต์ เช่น ที่อยู่ IP รหัสสถานะของคำขอที่ให้บริการ ผู้อ้างอิง ตัวแทนผู้ใช้ และจำนวนเหตุการณ์

รายงานการวิเคราะห์บันทึกการตรวจสอบแบบสดบน Oracle

Oracle Live Audit Logs Analysis

EventLog Analyzer ช่วยในการทำให้กระบวยการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม และสร้าง รายงาน ที่อิงตามบันทึกแบบสดของระบบ Oracle ทำได้ง่ายขึ้น รายงานแบบพร้อมใช้ได้ทันทียังใช้ได้สำหรับการดำเนินการที่ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม และเป็นข้อมูลทางสถิติที่่สำคัญแบบกราฟที่เข้าใจง่ายของบันทึก ซึ่งช่วยในการลดการโจมตี เช่น การฉีด SQL และโจมตี DoS

รายงานเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์

Print Server Logs Report

EventLog Analyzer ให้การจัดการบันทึกเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ ที่ง่ายและเพิ่มชีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยโดยการให้ความสามารถในการติดตามและตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังได้ความสามารถในการติดตามผู้ช้และความถี่การใช้งานอีกด้วย ทั้งนี้จะช่วยในการสร้างรายงาน เช่น เอกสารที่พิมพ์บ่อยอิงตามความต้องการของผู้ใช้ และแนวโน้มเหตุการณ์ของเครื่องพิมพ์

รายงานการวิเคราะห์บันทึก DHCP Windows

DHCP Windows Logs Analysis

EventLog Analyzer ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ Windows DHCP ได้ทันทีที่ติดตั้ง รายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ DHCP ไปยัง EventLog Analyzer ช่วยลดงานในการตรวจสอบผ่านบันทึกรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังช่วยในการสร้างรายงานที่อิงตามไคลเอ็นต์ที่ใช้บ่อยและความถี่ของข้อผิดพลาดด้วย

รายงานการวิเคราะห์บันทึก DHCP Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

รายงานบันทึก DHCP Linux ที่ได้จาก EventLog Analyzer เป็นรายงานในตัวที่ครอบคลุม เช่น ที่อยู่ MAC ที่ใช้บ่อย เกตเวย์ที่ใช้บ่อย และการรับทราบเชิงลบของการติดตามและตรวจสอบบันทึกที่สร้างโดย Linux DHCP ผู้ดูแลระบบจะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ด้วยการดูรายงานที่เข้าใจง่ายของเหตุการณ์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
ฟีเจอร์อื่นๆ

การจัดการบันทึกระบบ

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเราเตอร์ สวิตช์ ไฟร์วอลล์ IDS/IPS, เซิร์ฟเวอร์ Linux/Unix เป็นต้น รับรายงานเชิงลึกสำหรับเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับความผิดปกติแลเะการละเมิด.

การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ระบบ Windows

วิเคราะห์ข้อมูลบันทึเหตุการณ์เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย เช่ย การเปลี่ยนแปลงของไฟล์/โฟลเดอร์ การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสตรี เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับการโจมตีด้วย DDoS, Flood, Syn และ Spoof จากรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.

การจัดการการปฏิบัติตามกฎด้านไอที

ตอบสนองการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็น เช่น PCI DSS, FISMA, HIPAA เป็นต้น ด้วยรายงานและการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กำหนดรูปแบบรายงานที่มีอยู่หรือสร้างรายงานใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน.

การตรวจสอบบันทึก Active Directory

ตรวจสอบข้อมูลบันทึกทุกประเภทจากโครงสร้างพื้นฐาน Active Directory ติดตามเหตุการณ์ความล้มเหลวในแบบเรียลไทม์และสร้างรายงานแบบกำหนดเองเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เฉพาะของ Active Directory ที่คุณสนใจ.

การตรวจสอบผู้ใช้ที่มีสิทธิ์

ตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพื่อตอบสนองข้อกำหนด PUMA รับรายงานที่พร้อมใช้ในทันทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น ความล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ เหตุผลของความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น.

การจัดการเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์

ตรวจสอบและตรวจติดตามเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์พร้อมรายงานแบบละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จัดพิมพ์ ความพยายามพิมพ์เอกสารโดยไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม งานพิมพ์ที่ล้มเหลวและสาเหตุการล้มเหลว เป็นต้น.

ต้องการฟีเจอร์ต่างๆ ใช่หรือไม่ บอกให้เราทราบ
ถ้าคุณต้องการเห็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ควรนำไปใช้ใน EventLog Analyzer เรายินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากคุณ คลิก ที่นี่ เพื่อดำเนินการต่อ

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •