Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์

การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ระบบ Windows

การรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลภายในองค์กรยังขาดการติดตามกิจกรรมเครือข่ายภายใน

การตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายภายในได้กลายเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับองค์กร - เล็กหรือใหญ่ เพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของคุณจากการละเมิดและการคุกคามองค์กรจำเป็นต้องใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลของพวกเขา การตรวจสอบข้อมูลบันทึกเหตุการณ์เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการตรวจจับความผิดปกติของเครือข่ายการพยายามละเมิดข้อมูลและติดตามผู้บุกรุกเครือข่าย.

การลดภัยคุกคามจากผู้ทราบข้อมูลภายในโดยการตรวจสอบข้อมูลบันทึกเหตุการณ์

องค์กรส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมเครือข่ายซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ Windows และเวิร์กสเตชัน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows สร้างบันทึกเหตุการณ์ที่หลากหลายและบันทึกเหล่านี้หากมีการตรวจสอบสามารถช่วยผู้ดูแลระบบเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของพวกเขาจากภัยคุกคามภายในและสำหรับการดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางนิติเวช บันทึกเหตุการณ์ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเช่นการเข้าสู่ระบบที่ล้มเหลวความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบความพยายามล้มเหลวในการเข้าถึงไฟล์ที่ปลอดภัยการล็อกการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยให้องค์กรของคุณจากภัยคุกคามเครือข่าย

สร้างบันทึกเหตุการณ์ในรูปแบบ EVT และ EVTX เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน Windows NT, XP, 2000 และ 2003 รองรับรูปแบบบันทึก EVT และรุ่น Windows Vista และ Server 2008 ใช้รูปแบบบันทึก EVTX & nbsp; การตรวจสอบเหตุการณ์บันทึกของ Windows (ในรูปแบบ EVT และ EVTX) ในหลาย ๆ เวอร์ชันวินโดวส์กลายเป็นความท้าทายสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายและการตรวจสอบข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ด้วยตนเองเหล่านี้ยุ่งยากและใช้เวลานาน

EventLog Analyzer ทำการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ

EventLog Analyzer - ซอฟต์แวร์ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ที่ให้การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์อย่างสมบูรณ์ มันรวบรวมวิเคราะห์รายงานและจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นโดยเครือข่าย Windows องค์กรของคุณ - เซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน ซอฟต์แวร์ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์นี้สามารถใช้งานได้กับทุกรูปแบบของบันทึกเหตุการณ์ของ Windows (EVT และ EVTX) ที่สร้างขึ้นโดยระบบปฏิบัติการ Windows ต่าง ๆ เช่น:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • ระบบปฏิบัติการ Windows อื่นๆ ทั้งหมด

ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์จะถูกรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีแบบไม่ใช้ตัวแทนจากเครื่องระบบ Windows ของคุณทั้งหมด ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ได้รับการตรวจสอบและวิเคราะหฺที่ตำแหน่งรวมศูนย์ นั่นคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ EventLog Analyzer ซอฟต์แวร์การตรวจสอบบันทึกระบบ Windows นี้สามารถตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ข้ามเวอร์ชันของเซิรืฟเวอร์และเวิร์กสเตชันระบบ Windows ทั้งหมดในเครือข่ายของุคณได้ และแจ้งเตือนให้คุณทราบแบบเรียลไทม์ผ่าน SMS หรือทางอีเมลเมื่อพบความผิดปกติของเครือข่าย.

EventLog Analyzer - ประโยชน์ของเครื่องมือการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์:

ฟีเจอร์การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ EventLog Analyzer

การเก็บรวบรวมและการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์

Windows Event Log Collection and Monitoring

สำหรับการรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ซอฟต์แวร์ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเอเจนต์แยกต่างหากในแต่ละเครื่องที่รวบรวมบันทึก EventLog Analyzer ใช้เทคโนโลยี Agentless log collection เพื่อรวบรวมข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ Windows

บันทึกเหตุการณ์ที่รวบรวมได้มีอยู่ในแผงควบคุมพร้อมด้วยจำนวนตามข้อผิดพลาดข้อความเตือนและเหตุการณ์เฉพาะอื่น ๆ ด้วยการใช้การนับเหล่านี้คุณสามารถดูข้อมูลบันทึก Windows ในปริมาณที่เป็นระเบียบทำให้มันครอบคลุมและพร้อมใช้งานสำหรับการวินิจฉัยปัญหาที่ปะทุอย่างรวดเร็วภายในระบบปฏิบัติการ Windows

การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์สำหรับการปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานกำกับดูแล

Windows Event Log Collection and Monitoring

การปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานกำกับดูแลเป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกๆ สำหรับผู้ดูแลระบบไอที สิ่งที่สำคัญคือองค์กรจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลจะส่งผลให้เกิดบทลงโทษที่รุนแรงได้ EventLog Analyzer

EventLog Analyzer ให้คุณสามารถสร้างรายงานการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือบันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองการตรวจสอบ เช่น กฎระเบียบ HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 เป็นต้น ซอฟต์แวร์การรายงานการปฏิบัติตามกฎสำหรับบันทึกเหตุการณ์นี้ยังให้ฟีเจอร์ที่คุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบกำหนดเองสำหรับ รายงานการปฏิบัติตามกฎใหม่ เพื่อช่วยตอบสนองข้อเรียกร้องด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตได้

นิติวิทยาศาสตร์ของบันทึกและการค้นหาข้อมูลดิบในข้อมูลบันทึกเหตุการณ์

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer ทำให้ การสอบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ของบันทึกเหตุการณ์ ทำได้ง่ายมากๆ โดยอนุญาตให้คุณใช้เครื่องมือการค้นหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาบันทึกข้อมูลดิบและบันทึกที่จัดรูปแบบแล้ว และสร้างรายงานเชิงนิติวิทยาศาสตร์ได้ทันทีอิงตามผลลัพธ์การค้นหา จากนี้ไปผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นข้อมูลดิบเพื่อค้นหารายการบันทึกที่แม่นยำ ซึ่งเป็นสาเหตุของกิจกรรมด้านความปลอดภัย ค้นหาเวลาที่แน่นอนที่เกิดกิจกรรมด้านความปลอดภัยขึ้น ค้นหาบุคคลที่สร้างกิจกรรม และรวมถึงสถานที่ตั้งที่เริ่มกิจกรรรมนั้น.

ฟีเจอร์การค้นหาในซอฟต์แวร์การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์นี้จะข่วยให้คุณติดตามผู้บุกรุกเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว และมีประโยชน์สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับการวิเคราะห์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ จำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณด้วยฟังก์ชันการค้นหาบันทึกเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพของ EventLog Analyzer ที่ให้การค้นหาที่ง่ายดายอิงตาม ไอดีเหตุการณ์ ที่เฉพาะเจาะจงของข้อกังวลตามนโยบายของบริษัทหรือประเภทเหตุการณ์พิเศษเฉพาะ เช่น ข้อผิดพลาด การเตือน ความล้มเหลว หรือหมวดหมู่เบ็ดเตล็ด บันทึกระบบ Windows ที่เก็บภาวร สามารถนำเข้า และการกรองข้อมูลอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินการโดยการค้นหาบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลดิบ.

การสร้างรายงานจากเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันระบบ Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer มี รายงานที่กำหนดค่าล่วงหน้าหรือบันทึกไว้ล่วงหน้า หลายแบบอิงตามบันทึกเหตุการณ์ที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันระบบ Windows รายงานเหล่านี้แสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น การเข้าสู่ระบบที่ล้มเหลว ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบเนื่องจากรหัสผ่านที่แย่ การล็อกบัญชี ความพยายามเข้าถึงไฟล์ความปลอดภัยที่ล้มเหลว การแก้ไขบันทึกความปลอดภัย แนวโน้มของเหตุการณ์ เป็นต้น.

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้รายงานเหล่านี้กำหนดหาผู้ใช้ที่มีข้อผิดพลาดและเครื่องที่ทำงานผิดปกติได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลดรอบระยะเวลาการแก้ไขปัญหาได้ EventLog Analyzer อนุญาตให้คุณใช้เกณฑ์หลากหลายเพื่อ สร้างรายงานแบบกำหนดเอง บนเครื่องระบบ Windows ของคุณที่สร้างข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ เกณฑ์ได้แก่: ข้อความบันทึก ผู้ใช้ ไอดีเหตุการณ์ และประเภท/ความรุนแรงของเหตุการณ์

กำหนดค่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันระบบ Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer สร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ บนบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงกับเกณฑ์เฉพาะที่ได้สร้างขึ้น การแจ้งเตือนช่วยให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และกระบวนการที่สำคัญบนเครือข่ายระบบ Windows ในแบบเรียลไทม์ได้.

คุณสามารถกำหนดว่าจะตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันระบบ Windows เครื่องใดและกลุ่มอุปกรณ์ระบบ Windows กลุ่มใดบ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถทริกเกอร์การแจ้งเตือนอิงตามเหตุการณ์ที่สร้างด้วยประเภทลันทึกเฉพาะเจาะจง ไอดีเหตุการณ์ ข้อความบันทึก หรือความรุนแรง การแจ้งเตือนเหตุการณ์ จะถูกส่งในแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมล SMS แล้ผ่านโปรแกรมที่กำลังทำงาน.

ฟีเจอร์อื่นๆ

การจัดการเซิร์ฟเวอร์บันทึกระบบ

EventLog Analyzer รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกจากเซิร์ฟเวอร์ Linux/Unix เพื่อให้รายงานที่พร้อมใช้ทันทีซึ่งจะช่วยในการตรวจหาพฤติกรรมต้องสงสัย กิจกรรมบันทึกระบบที่ผิดปกติ เป็นต้น.

การวิเคราะห์บันทึกแอปพลิเคชัน

วิเคราะห์บันทึกของแอปพลิเคชันจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS และ Apache ฐานข้อมูล Oracle และ MS SQL แอปพลิเคชันระบบ DHCP Windows และ Linux เป็นต้น ลดการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันด้วยรายงานและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์.

การตรวจสอบบันทึก Active Directory

ตรวจสอบข้อมูลบันทึกทุกประเภทจากโครงสร้างพื้นฐาน Active Directory ติดตามเหตุการณ์ความล้มเหลวในแบบเรียลไทม์และสร้างรายงานแบบกำหนดเองเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เฉพาะของ Active Directory ที่คุณสนใจ.

การตรวจสอบผู้ใช้ที่มีสิทธิ์

ตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพื่อตอบสนองข้อกำหนด PUMA รับรายงานที่พร้อมใช้ในทันทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น ความล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ เหตุผลของความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น.

การจัดการเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์

ตรวจสอบและตรวจติดตามเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์พร้อมรายงานแบบละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จัดพิมพ์ ความพยายามพิมพ์เอกสารโดยไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม งานพิมพ์ที่ล้มเหลวและสาเหตุการล้มเหลว เป็นต้น.

การจัดการการปฏิบัติตามกฎด้านไอที

ตอบสนองการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็น เช่น PCI DSS, FISMA, HIPAA เป็นต้น ด้วยรายงานและการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กำหนดรูปแบบรายงานที่มีอยู่หรือสร้างรายงานใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน.

ต้องการฟีเจอร์ต่างๆ ใช่หรือไม่ บอกให้เราทราบ
ถ้าคุณต้องการเห็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ควรนำไปใช้ใน EventLog Analyzer เรายินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากคุณ คลิก ที่นี่ เพื่อดำเนินการต่อ

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •