Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Quản lý nhật ký ứng dụng

Công cụ báo cáo, phân tích và giám sát nhật ký ứng dụng

Trình phân tích nhật ký sự kiện là một công cụ báo cáo và giám sát nhật ký ứng dụng toàn diện, thu thập, phân tích và tương quan với bất kỳ dữ liệu nhật ký ứng dụng nào và cung cấp thông tin chi tiết có thể hoạt động với các báo cáo được xác định trước. Quản trị viên và chuyên gia bảo mật có thể sử dụng các báo cáo này để xác định các hoạt động bất thường của người dùng, khắc phục sự cố ứng dụng và phát hiện các mối đe dọa bảo mật.

Giải pháp giám sát các ứng dụng máy chủ web như IIS và Apache, cơ sở dữ liệu bao gồm MS SQL và Oracle, ứng dụng DHCP, v.v. Hơn nữa, với trình phân tích nhật ký tùy chỉnh, công cụ này có thể phân tích bất kỳ dữ liệu nhật ký ứng dụng tùy chỉnh hoặc nội bộ nào. Bảng điều khiển cảnh báo thời gian thực của giải pháp cung cấp các cảnh báo theo thời gian thực đối với bất kỳ hiện tượng bất thường nào trong ứng dụng, do đó giúp giảm thiểu các cuộc tấn công bảo mật ứng dụng. Trình phân tích nhật ký sự kiện cũng đi kèm với công cụ tương quan mạnh mẽ để phát hiện các dấu vết tấn công bảo mật trên các thiết bị mạng, máy chủ và ứng dụng.

Báo cáo phân tích nhật ký máy chủ IIS W3C Web

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

Trình phân tích nhật ký sự kiện thực hiện phân tích nhật ký ứng dụng máy chủ web IIS hiệu quả, cung cấp các báo cáo được xác định trước cung cấp thông tin về các lỗi HTTP xảy ra trên máy chủ web, tấn công bảo mật, yêu cầu URL độc hại và vân vân.

Công cụ phân tích và báo cáo nhật ký ứng dụng này cũng cung cấp các cảnh báo theo thời gian thực cho các cuộc tấn công SQL, tấn công DDoS và các cuộc tấn công kịch bản chéo trang nhắm mục tiêu vào các máy chủ web IIS.

Báo cáo phân tích nhật ký máy chủ IIS W3C FTP

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

Trình phân tích nhật ký sự kiện thu thập, theo dõi và giám sát nhật ký máy chủ ứng dụng IIS FTP. Nó cung cấp các báo cáochi tiết khi người dùng truy cập vào máy chủ FTP của IIS, tải lên tập tin, tải xuống, chi tiết chuyển tập tin và vân vân. Công cụ phân tích và báo cáo nhật ký ứng dụng máy chủ IIS FTP này cũng đi kèm với bảng điều khiển cảnh báo được dựng sẵn để gửi thông báo theo thời gian thực cho các lần tải xuống không thành công và chuyển tập tin quan trọng.

Báo cáo phân tích nhật ký MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

Trình phân tích nhật ký sự kiện đảm bảo cơ sở dữ liệu MSSQL của bạn được an toàn với các báo cáo và hồ sơ cảnh báo được xác định trước rộng rãi. Giải pháp trình bày những hiểu biết sâu sắc về mọi sự kiện quan trọng xảy ra trên cơ sở dữ liệu của bạn, bao gồm cả hoạt động trên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn dưới dạng báo cáo đồ họa trực quan. Các hồ sơ cảnh báo đảm bảo bạn được thông báo về các sự kiện có thể gây ra mối đe dọa đối với bảo mật cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như lạm dụng đặc quyền.

Báo cáo máy chủ web Apache

Apache Web Server Reports

Nhật ký máy chủ web Apache Báo cáo cung cấp thông tin chuyên sâu về việc xử lý các yêu cầu từ máy khách đến máy chủ web. Báo cáo chi tiết cho các yêu cầu được xử lý thành công, các yêu cầu có lỗi máy khách, yêu cầu có lỗi máy chủ và yêu cầu dẫn đến chuyển hướng. Các báo cáo cung cấp chi tiết khách hàng như địa chỉ IP, mã trạng thái của yêu cầu được phục vụ, người giới thiệu, chương trình đại lý người dùng và số lượng sự kiện.

Báo cáo phân tích nhật ký kiểm tra trực tiếp của Oracle

Oracle Live Audit Logs Analysis

Trình phân tích nhật ký sự kiện giúp đơn giản hóa quá trình thu thập, theo dõi, theo dõi và tạobáo cáo dựa trên nhật ký Oracle trực tiếp. Các báo cáo ngoài luồng cũng có sẵn mà không cần cấu hình bổ sung và chúng đưa ra biểu diễn đồ họa trực quan về số liệu thống kê quan trọng của nhật ký. Điều này giúp giảm thiểu các cuộc tấn công như tiêm SQL và DoS.

Báo cáo máy chủ in

Print Server Logs Report

Trình phân tích nhật ký sự kiện giúp giảm bớtQuản lý nhật ký máy chủ in và tăng cường bảo mật bằng cách cung cấp khả năng theo dõi và giám sát mọi tài liệu được in trong máy in của bạn. Bạn cũng có khả năng theo dõi người dùng và tần suất sử dụng. Điều này giúp tạo ra các báo cáo như hầu hết các tài liệu được in dựa trên xu hướng hoạt động của người dùng và máy in.

Báo cáo phân tích nhật ký DHCP Windows

DHCP Windows Logs Analysis

Trình phân tích nhật ký sự kiện kiểm tra các máy chủ Windows DHCP ngoài luồng. Các báo cáo được xác định trước sẽ tự động được tạo sau khi thêm máy chủ DHCP vào Trình phân tích nhật ký sự kiện, điều này làm giảm hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra thông qua nhật ký hài hước. Điều này cũng giúp tạo báo cáo cơ sở cho khách hàng hàng đầu và tần suất lỗi.

Báo cáo phân tích nhật ký DHCP Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Báo cáo nhật ký DHCP Linux của trình phân tích nhật ký sự kiện cung cấp các báo cáo được xây dựng toàn diện như địa chỉ MAC hàng đầu, cổng trên được sử dụng và xác nhận phủ định để theo dõi và giám sát nhật ký do Linux DHCP tạo. Quản trị viên sẽ có thể theo dõi tất cả các thay đổi bằng cách xem các báo cáo trực quan về tất cả các sự kiện được tạo bởi máy chủ DHCP.

Các video liên quan
Các tính năng khác

Quản lý Syslog

Thu thập và phân tích dữ liệu Syslog từ bộ định tuyến, chuyển mạch, tường lửa, IDS / IPS, máy chủ Linux / Unix, v.v. Nhận báo cáo chuyên sâu cho mọi sự kiện bảo mật. Nhận thông báo theo thời gian thực cho sự bất thường và vi phạm.

Giám sát nhật ký sự kiện Windows

Phân tích dữ liệu nhật ký sự kiện để phát hiện các sự kiện bảo mật như thay đổi tập tin / thư mục, thay đổi sổ đăng ký và vân vân. Nghiên cứu các cuộc tấn công DDoS, Flood, Syn và Spagger một cách chi tiết với các báo cáo được xác định trước.

Quản lý tuân thủ CNTT

Tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của các ủy quyền theo quy định viz., PCI DSS, FISMA, HIPAA, và vân vân với các báo cáo và cảnh báo được xác định trước. Tùy chỉnh các báo cáo hiện có hoặc xây dựng các báo cáo mới để đáp ứng nhu cầu bảo mật nội bộ.

Giám sát nhật ký Active Directory

Giám sát tất cả các loại dữ liệu nhật ký từ cơ sở hạ tầng Active Directory. Theo dõi các sự cố lỗi trong thời gian thực và xây dựng các báo cáo tùy chỉnh để theo dõi các sự kiện Active Directory cụ thể mà bạn quan tâm.

Giám sát người dùng đặc quyền

Giám sát và theo dõi các hoạt động người dùng đặc quyền để đáp ứng các yêu cầu PUMA. Nhận báo cáo ngoài luồng về các hoạt động quan trọng như lỗi đăng nhập, lý do lỗi khi đăng nhập và vân vân.

Quản lý máy chủ in

Giám sát và kiểm toán máy chủ in với các báo cáo chi tiết về tài liệu được in, cố gắng in tài liệu mà không được phép, công việc in không thành công và nguyên nhân của chúng, v.v.

Có cần các đặc tính không? Hãy cho chúng tôi biết
Nếu bạn muốn xem các tính năng bổ sung được triển khai trong trình nhật ký sự kiện, chúng tôi rất muốn nghe. Nhấp chuột vào đây để tiếp tục

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •