Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Tuân thủ CNTT & amp; Phần mềm quản lý nhật ký sự kiện

feature-mac-image

đặc tính nổi bật

 • Quản lý nhật ký sự kiện
 • SIEM
 • Quản lý nhật ký hệ thống
 • Giám sát nhật ký ứng dụng
 • Quản lý nhật ký máy chủ
 • Kiểm toán cơ sở dữ liệu Oracle và SQL
 • Tương quan sự kiện thời gian thực
 • Cảnh báo sự kiện thời gian thực
 • Giám sát thiết bị mạng
 • Báo cáo tuân thủ CNTT
 • Giám sát nhật ký bảo mật
 • Giám sát nhật ký sự kiện
 • Báo cáo tuân thủ GDPR

Quản lý nhật ký

Trình phân tích sự kiện cung cấp quản lý nhật ký từ đầu đến cuối, với các phương pháp thu thập nhật ký tác nhân và tác nhân, phân tích nhật ký tùy chỉnh, phân tích nhật ký hoàn chỉnh với các báo cáo và cảnh báo, công cụ tìm kiếm nhật ký mạnh mẽ và tùy chọn lưu trữ nhật ký linh hoạt.

 • Quản lý nhật ký
 • Quản lý nhật ký sự kiện
 • Quản lý nhật ký hệ thống
 • Bộ sưu tập nhật ký toàn cầu
 • Bộ sưu tập nhật ký
 • Bộ sưu tập nhật ký dựa trên đại lý
 • Phân tích nhật ký
 • Báo cáo nhật ký sự kiện được xác định trước
 • Phân tích nhật ký tùy chỉnh
 • Lưu trữ nhật ký
 • Đăng nhập tìm kiếm
 • Bảng điều khiển và chế độ xem dựa trên người dùng
 • Quản lý nhật ký ứng dụng
 • Giám sát phiên người dùng
 • Cảnh báo thời gian thực
 • Phương thức thông báo
 • Đổi thương hiệu máy khách
 • Giám sát người dùng đặc quyền
 • Hỏi tôi báo cáo
 • Xu hướng sự kiện lịch sử
 • Nhập nhật ký sự kiện
feature-mac-image

Kiểm toán ứng dụng

Phân tích sự kiện cho phép bạn kiểm toán tất cả các máy chủ ứng dụng quan trọng của bạn. Với các báo cáo được xác định trước cho các ứng dụng được liệt kê ở đây, giải pháp cũng cho phép bạn giám sát các ứng dụng tùy chỉnh. Trình phân tích nhật ký tùy chỉnh mạnh mẽ của nó cho phép bạn dễ dàng phân tích và xác thực các định dạng nhật ký tùy chỉnh.

feature-mac-image
 • Giám sát nhật ký ứng dụng
 • Kiểm toán máy chủ Microsoft IIS
 • Phân tích nhật ký máy chủ web Microsoft IIS
 • Phân tích nhật ký máy chủ Microsoft IIS FTP
 • Kiểm toán Microsoft SQL Server
 • Giám sát máy chủ Microsoft SQL
 • Giám sát máy chủ web Apache
 • Giám sát máy chủ in
 • Giám sát máy chủ DHCP (Windows / Linux)
 • Kiểm toán cơ sở dữ liệu
 • Giám sát cơ sở dữ liệu Oracle
 • Giám sát máy chủ đầu cuối Windows
 • Đảm bảo các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh
 • Quản lý các ứng dụng Windows quan trọng
 • Giảm thiểu các cuộc tấn công máy chủ web
 • Phân tích giảm thiểu tấn công tiêm SQL
 • Giảm thiểu tấn công DoS

Kiểm toán thiết bị mạng

Trình phân tích sự kiện giám sát tất cả các thiết bị mạng quan trọng của bạn như tường lửa, bộ định tuyến và bộ chuyển mạch. Giải pháp này cung cấp các báo cáo được xác định trước cho tất cả các bộ định tuyến và chuyển mạch của Cisco, cũng như tường lửa từ Cisco, SonicWall, Palo Alto Networks, Juniper, Fortinet, NetScreen, Sophos, Check Point, WatchGuard và Barracuda.

 • Kiểm toán thiết bị mạng
 • Kiểm tra nhật ký bộ định tuyến
 • Máy phân tích nhật ký của Cisco
 • Kiểm toán nhật ký Cisco Meraki
 • Giám sát hoạt động của người dùng trong bộ định tuyến
 • Giám sát lưu lượng bộ định tuyến
 • Kiểm tra nhật ký tường lửa
 • Giám sát nhật ký IDS / IPS
 • Chuyển đổi giám sát nhật ký
 • Giám sát nhật ký VPN
 • Kiểm tra tường lửa Windows
 • Kiểm toán tường lửa SonicWall
 • Kiểm tra tường lửa H3C
 • Kiểm toán tường lửa Palo Alto
 • Kiểm toán thiết bị Juniper
 • Kiểm toán thiết bị Fortinet / FortiGate
 • Kiểm tra thiết bị điểm
 • Giám sát nhật ký Sophos
 • Phân tích Nhật ký HP
feature-mac-image

Báo cáo tuân thủ CNTT

Trình phân tích sự kiện cho phép bạn tuân thủ dễ dàng với nhiều chính sách quy định, cụ thể là PCI DSS, ISO 27001, GLBA, SOX, FISMA, HIPAA và chính sách GDPR mới được tạo. Giải pháp tiếp tục cho phép các nhu cầu trong tương lai bằng cách cho phép bạn tạo báo cáo tuân thủ tùy chỉnh cho các chính sách tuân thủ mới.

feature-mac-image
 • Kiểm toán tuân thủ
 • Báo cáo tuân thủ SOX
 • Báo cáo tuân thủ ISO 27001
 • Cẩm nang tuân thủ GDPR
 • Báo cáo tuân thủ HIPAA
 • Báo cáo tuân thủ PCI
 • Báo cáo tuân thủ FISMA
 • Báo cáo tuân thủ GLBA
 • Báo cáo tuân thủ GPG
 • Báo cáo tuân thủ ISLP
 • Báo cáo tuân thủ của Cyber Essentials
 • Báo cáo cho sự tuân thủ mới
 • Tùy chỉnh báo cáo tuân thủ
 • Báo cáo tuân thủ GDPR

SIEM

Với quản lý nhật ký toàn diện kết hợp với các tính năng bảo mật mở rộng, EventLog Analyzer là một nền tảng SIEM hoàn hảo cho mạng của bạn. Các tính năng bảo mật như nhật ký pháp y, tình báo mối đe dọa, giảm thiểu mối đe dọa bên ngoài bằng cách kiểm tra các máy quét lỗ hổng và các ứng dụng đe dọa, làm cho giải pháp trở thành một lựa chọn lý tưởng để bảo vệ mạng của bạn và bảo vệ mạng khỏi các nỗ lực vi phạm không mong muốn và đánh cắp dữ liệu quan trọng.

 • Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM)
 • Giám sát nhật ký hệ thống
 • Giám sát nhật ký sự kiện
 • Giám sát toàn vẹn tệp
 • Giám sát toàn vẹn tệp Linux
 • Tương quan nhật ký thời gian thực
 • Quản lý nhật ký bảo mật
 • Đăng nhập pháp y
 • Đe dọa tình báo
 • Thiết bị nhật ký hệ thống an toàn
 • Bộ xử lý thức ăn STIX / TAXII
 • Quản lý sự cố
 • Quản lý quy trình công việc
 • Nhập tệp nhật ký
 • Phát hiện các mối đe dọa của Windows
 • Giảm thiểu mối đe dọa bên ngoài
 • Quản lý nhật ký ứng dụng
 • Lưu các tìm kiếm dưới dạng cảnh báo
 • Báo cáo về mối đe dọa của Malwarebytes
 • Tình báo Đe dọa FireEye
feature-mac-image

Kiểm toán đa nền tảng

Bảng điều khiển báo cáo của EventLog Analyzer rất trực quan, với hàng trăm báo cáo được xác định trước để đáp ứng tất cả các nhu cầu kiểm toán của bạn, có thể được tùy chỉnh, lên lịch và phân phối theo yêu cầu của bạn. Các báo cáo bao quát toàn diện mạng, bao gồm Windows, Unix / Linux, IBM AS / 400, nền tảng đám mây, hệ thống quản lý lỗ hổng và các tệp và thư mục quan trọng của bạn.

feature-mac-image
 • Giám sát máy chủ quan trọng
 • Kiểm toán nhật ký sự kiện
 • Quản lý nhật ký máy chủ VMWare
 • Kiểm toán thiết bị Windows
 • Kiểm tra thiết bị nhật ký hệ thống
 • Báo cáo AS / 400 của IBM
 • Kiểm toán và báo cáo Linux
 • Kiểm toán và báo cáo Unix
 • Kiểm toán sổ đăng ký Windows
 • Kiểm toán thiết bị di động
 • Giám sát cơ sở hạ tầng đám mây
 • Phát hiện trộm dữ liệu
 • Giám sát cá thể AWS

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •