Pricing  Get Quote
 
 
Self-Service Password Management & Single sign-on (SSO) Solution. Download

Čo je to ADSelfService Plus?

ADSelfService Plus je integrované riešenie na samoobslužnú správu hesiel a prihlasovanie jedným vstupom. Ponúka samoobslužnú správu hesiel, pripomínanie blížiaceho sa konca platnosti hesla, nástroj na aktualizáciu samoobslužného adresára, aplikáciu na synchronizáciu hesiel naprieč platformami a funkciu prihlasovania jedným vstupom pre cloudové aplikácie. Ak sa rozhodnete používať mobilné aplikácie ADSelfService Plus pre Android a iPhone, vaši koncoví používatelia získajú možnosť samoobslužnej správy dostupnej z ľubovoľného miesta a v ľubovoľnom čase. ADSelfService Plus odbremeňuje IT oddelenie tým, že znižuje počet žiadostí o obnovenie hesla a zbavuje koncových používateľov frustrácie spôsobovanej nemožnosťou pristupovať k svojmu počítaču.

Aké vlastnosti ponúka?

Služba ADSelfService Plus obsahuje nasledujúce funkcie zoznamu:

Správa hesiel:

Samoobslužná správa hesiel:

Dajte koncovým používateľom možnosť bezpečne vykonať obnovenie hesla a odomknutie konta bez nevyhnutnosti kontaktovať oddelenie technickej podpory.

Oznámenie o blížiacom sa konci platnosti hesla:

Upozornite zamestnancov (vrátane vzdialených a VPN používateľov) na blížiaci sa koniec platnosti hesla prostredníctvom SMS správ, e-mailov alebo zobrazovaných oznámení.

Aplikácia na vynucovanie politiky týkajúcej sa hesiel:

Prispôsobujte komplexne ponímané politiky týkajúce sa hesiel na úrovni organizácie (OU) a na úrovni skupiny pre rôznych používateľov naprieč rôznymi platformami.

Agenti samoobslužného prihlasovania pomocou hesiel:

Dajte používateľom možnosť samoobslužnej správy hesiel priamo z prihlasovacích obrazoviek systémov Windows, Mac OS X, Outlook Web Access, SharePoint a Citrix Web Interface.

Samoobslužná správa pre Active Directory:

Vlastná aktualizácia adresára:

Zachovávajte presnosť a aktuálnosť údajov v adresári tým, že koncovým používateľom umožníte aktualizovať v prostredí AD svoje osobné údaje.

Vyhľadávanie v podnikovom adresári a v adresári zamestnancov:

Umožnite zamestnancom jednoducho vyhľadávať používateľov, kontakty a skupiny v rámci vašej organizácie.

Odber e-mailovej skupiny:

Definujte politiky skupinového odberu a umožnite používateľom vyjadriť explicitný súhlas alebo nesúhlas s účasťou v distribučných skupinách po zmene ich roly, kompletne bez nevyhnutnosti kontaktovať oddelenie technickej podpory.

Samoobsluha s asistenciou pracovníkov oddelenia technickej podpory:

Kontrolujte samoobslužné úkony používateľov na základe preddefinovaných pravidiel pracovných postupov integráciou so softvérom oddelenia technickej podpory zabezpečujúcim procesy revízie a schvaľovania.

Jedna identita:

Prihlasovanie jedným vstupom na podnikovej úrovni:

Integrujte viac než 100 cloudových aplikácií s AD kontami systému Windows, aby ste svojim používateľom umožnili pohodlne pristupovať k ľubovoľnej aplikácii po jedinom prihlásení s prístupovými údajmi k prostrediu AD.

Aplikácia na synchronizáciu hesiel v reálnom čase:

Synchronizujte všetky zmeny hesiel a kont v reálnom čase a umožnite používateľom plynule prechádzať medzi rôznymi cloudovými službami a firemnými systémami s použitím jediného hesla.

Výhody

  • Rozširuje funkčné možnosti koncových používateľov prostredníctvom samoobslužnej správy hesiel naprieč platformou Active Directory a rôznymi firemnými cloudovými aplikáciami.
  • Zvyšuje produktivitu zamestnancov s možnosťou pristupovať k viac než 100 SSO aplikáciám prostredníctvom jedného portálu.
  • Zvyšuje mieru bezpečnosti a znižuje riziko nesúladu vynucovaním detailnej politiky správy hesiel.
  • Znižuje počet hovorov na linku technickej podpory a s tým súvisiacich požiadaviek, ako aj výšku nákladov, ktoré sa s nimi spájajú. Umožňuje dosahovať prvotriednou návratnosť investície vďaka cenovo dostupnej a prispôsobiteľnej aplikácii, ktorá sa mimoriadne jednoducho nasadzuje do praxe.

ADSelfService Plus dôveruje podľa

E-pošta prenesi povezavo