Pricing  Get Quote
 
 
Menaxhimi i Fjalorit të Vetë-shërbimit dhe Zgjidhja Single Sign-on (SSO).Shkarko

Çfarë është Vetë-shërbimi AD Plus?

Vetë-shërbimi AD Plus është një Active Directory e integruar për vetëshërbim menaxhimi të fjalëkalimit dhe zgjidhje të lidhjeve të menjëhershme. Ofron vetëshërbim fjalëkalimi, përkujtues për skadim fjalëkalimi, një vetëpërditësim të drejtorisë, një sinkronizues të fjalëkalimeve të shumëfishta, dhe lidhje të menjëhershme për aplikacione re kompjuterike/cloud. Përdor Vetëshërbim AD Plus Android dhe aplikacione celulari iPhone për të lehtësuar vetëshërbimin për përdoruesit përfundimtarë kudo dhe në çdo kohë. Vetë-shërbim AD Plus mbështet ndihmën teknike IT duke reduktuar tickets/at për rivendosjen e fjalëkalimit dhe u shmang përdoruesve përfundimtarë bezditë që shkakton fikja e kompjuterit.

Veçoritë

ADSelfService Plus mban listën e mëposhtme të karakteristikave:

Menaxhimi i Fjalëkalimit:

Vetëshërbim fjalëkalimi:

U mundëson përdoruesve përfundimtarë të kryejnë rivendosje fjalëkalimi dhe zhbllokim llogarie në mënyrë të sigurt pa ndërhyrjen e ndihmës teknike.

Njoftimi për skadencën e fjalëkalimit:

Me anë të sms, emaileve ose njoftime me shtyrje përkujton punonjësit (duke përfshirë dhe përdoruesit në largësi e VPN) për afrimin e skadencës së fjalëkalimit.

Përforcuesi i rregulloreve mbi fjalëkalimin:

Përshtat rregulloret e detajuara të fjalëkalimit në njësinë organizative OU dhe nivelin e grupeve për përdorues të ndryshëm në platforma të shumëfishta.

Agjentët e vetë-shërbimit të fjalëkalimit të Lidhjes:

I lejojnë përdoruesve vetëshërbim në fjalëkalim drejtpërsëdrejti nga sinjalizimet e Lidhjes tek Windows OS, Mac OS X, Outlook Web Access, SharePoint and Citrix Web Interface.

Vetë-shërbimi i Active Directory:

Vetëpërditësim i drejtorisë:

Mirëmban informacionin e saktë dhe të përditësuar të drejtorisë duke u lejuar përdoruesve përfundimtarë të përditësojnë të dhënat e tyre personale në AD.

Kërkimi i drejtorisë së korporatës ose punonjësve:

Mundëson punonjësit të kërkojnë me lehtësi për përdoruesit, kontaktet apo grupet në organizatën tuaj.

Pajtimet e grupit email:

Përcakton rregulloret e pajtimit të grupit dhe dhe i lejon përdoruesit që kur ndryshon roli i tyre të pranojnë ose refuzojnë shpërndarjjen e grupeve të përzgjedhura pa pasur nevojë të kërkojnë ndihmën teknike.

Vetë-shërbimi i ndihmuar nga ndihma teknike:

Kontrollon vetëshërbimet e përdoruesve të bazuara në rregullat e paracaktuara të rrjedhës së punës e integruar me rishikimin dhe miratimin tuaj të bazuar në softuerin e ndihmës teknike.

Identitet i vetëm:

Lidhje e menjëhershme e Ndërmarrjes:

Integron mbi 100 aplikacione cloud me llogarinë Windows AD të ndërrmarjes tuaj kështu përdoruesit kanë leverdinë të përdorin çdo aplikacion me një lidhje të vetme duke përdorur kredencialet e tyre AD.

Sinkronizues fjalëkalimi në kohë reale:

Sinkronizon në kohë reale të gjitha ndryshimet e fjalëkalimit dhe llogarisë dhe lejon përdoruesit që me një fjalëkalim të vetëm të lundrojnë lehtësisht në shërbime të ndryshme cloud dhe sistemet lokale.

Përfitimet

  • Mundëson përdoruesit përfundimtarë me vetëshërbim fjalëkalimi përmes Active Directory dhe aplikacioneve të shumëfishta lokale dhe re kompjuterike/clouds.
  • Përmirëson prodhimtarinë e punonjësve me një qasje të vetme të portalit në 100+ SSO aplikacione.
  • Përmirëson sigurinë dhe redukton rreziqet e papajtueshmërisë duke imponuar një rregullore të detajuar të fjalëkalimit.
  • Eliminon telefonatat për ndihmë teknike ose tickets dhe shpenzimet që vijnë prej tyre. Siguron një përfitim të madh në investim me një aplikacion të përballueshëm në çmim, të thjeshtë për tu zhvilluar dhe përshtatur.

ADSelfService Plus i besuar nga

Një panel i vetëm i qelqit për menaxhimin e plotë të fjalëkalimeve të vetë-shërbimit
Email Shkarko Link