Integrated Windows Active Directory Management and Exchange Reporting Solution Ladda ned
 • Active Directory Management and Reporting Solution
  Active Directory-hantering på ett enkelt
  och effektivt sätt.
  Webbaserad Active Directory-hantering och rapporteringslösning
  • Optimera IAM-funktioner
  • Arbetsflödesbaserat uppgiftsslutförande
  • Mallbaserad anskaffning
  • Smart AD-delegering
  • Hantering av massanvändare
  • Automatisera AD-rensning
 • Övervaka varje aspekt av din Active Directory
  Övervaka varje aspekt av din
  Active Directory
  Realtids granskningslösning för Active Directory
  • Active Directory-granskning
  • 200+ rapporter
  • Granskning av Windows-filserver
  • IT-efterlevnadsrapporter
  • Granskning av Windows-server
 • Lösenordshantering med självbetjäning för Active Directory
  Utrusta dina användare. Eliminera lösenordsrelaterade
  samtal till helpdesk.
  Lösenordshantering med självbetjäning för Active Directory
  • Lösenordsåterställning med självbetjäning
  • Lösenordssynkroniserare för flera plattformar
  • Självbetjäning för upplåsning av konto
  • Mobil lösenordshantering
  • Meddelande om att lösenord/konto är på väg att löpa ut
  • Självuppdatering av katalog & sökning för anställd
 • Webbaserad Exchange-hantering och rapporteringslösning
  Optimera Exchange-infrastrukturen i
  organisationen
  Webbaserad Exchange-hantering och rapporteringslösning
  • Rapport om brevlåda
  • Exchange Change-sökning
  • Databas- och serverövervakning
  • E-posttrafikövervakning i realtid
 • Tillhandahålla sömlös integration med Office 365
  Tillhandahålla sömlös integration
  med Office 365
  Automatiserad Office 365 Management och rapporteringslösning
  • Office 365-hantering
  • Office 365 användare/grupprapporter
  • Office 365-användaranskaffning
  • Synkronisering med Active Directory
  • Office 365-licensrapporter
 • Valet är ditt.
   
  Hantera användarna identiteter och
  åtkomst utan problem.
  Förenkla IAM
   
  Förbättra säkerhet och uppnå
  överensstämmelse.
  Förbättra säkerhet

Vad är AD360?

AD360 är en integrerad identitets- och åtkomsthanteringslösning (IAM) för hantering av användaridentiter, styra åtkomst till resurser, genomdriva säkerhet och säkerställa överensstämmelse. AD360 hjälper dig med allt från användaranskaffning, självbetjäning för lösenordshantering och Active Directory-ändringsövervakning till enkel inloggning (SSO) för företagsapplikationer, så att du kan utföra alla dina IAM-uppgifter via ett simpelt användargränssnitt som är enkelt att använda.

AD360 tillhandahåller alla dessa funktioner för Windows Active Directory, Exchange-servrar och Office 365. Med AD360 kan du välja bara de moduler du behöver och börja ta itu med IAM-utmaningar mellan lokala och molnbaserade miljöer samt hybridmiljöer från en enskild konsol.

Nyckelfunktioner hos AD360
 

Effektivisera hantering av användarens livscykel

Enkel anskaffning, modifiering och avprovisionering av konto och brevlådor för flera användare samtidigt mellan AD, Exchange-servrar, Office 365-tjänster och G Suite från en enskild konsol. Använd anpassningsbara mallar för att skapa användare och importera data från CSV för att bulkanskaffa användarkonton.

 

Granska AD, Office 365 och filservrar säkert

Få insikt i allt som händer i din AD, Office 365, Windows-servrar och Exchange-servrar. Övervaka användarinloggningsaktiviteter, ändringar till AD-objekt och mer därtill i realtid. Uppfyll överensstämmelse med IT-förordningar såsom SOX, HIPAA, PCI DSS och GLBA med färdigförpackade rapporter.

 

SSO för företagsapplikationer

AD360 förser användare med säker enklicksåtkomst till företagsapplikationer. Användare får åtkomst till alla sina applikationer med ett klick, inklusive Office 365, G Suite, Salesforce eller anpassade applikationer baserade på SAML utan att ständigt behöva ange användarnamn och lösenord.

 

Självbetjäning för lösenordshantering

Med AD360:s självbetjäningsfunktion för lösenordshantering kan användare återställa sina
Lösenord och låsa upp sina konton utan hjälp från helpdesk, vilket sparar både tid och pengar. Aktivera självbetjäning för andra vanliga ändock viktiga uppgifter, som t.ex. uppdatering av användarattribut i AD och prenumerera på e-postgrupper.

 

Automatisering med arbetsflöden för godkännande

Automatisera rutinmässiga hanteringsuppgifter som t.ex. Användaranskaffning och AD-rensning. Minska dessutom arbetsbelastningen för dina IT-administratörer och helpdesk-tekniker. Kontrollera automatiska uppgifter genom att konfigurera arbetsflödesregler för godkännande för att säkerställa att automatisering ger de önskade resultaten.

 

Rollbaserad helpdesk-delegering

Delegera administrativa uppgifter gällande AD och Office 365 till icke-administrativa användare genom att skapa anpassade helpdesk-roller. Välj valfri kombination av hanterings-, rapporterings-, revisions- och varningsuppgifter från AD och Office 365 och tilldela dem till helpdesk-personal, HR och andra användare som inte är administratörer.

 

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Säkerhetskopiera och återställ Active Directory-objekt utan problem. Utför återställningar av AD-objekt på attributnivå, återställ bort raderade objekt med AD-papperskorgen och påskynda säkerhetskopieringsprocessen genom inkrementella säkerhetskopior. Återställ säkerhetskopiorna utan att starta om domänkontrollanter.

Med AD360 kan du dramatiskt förbättra hur IT stöder dina olika affärsbehov. Du kan utnyttja funktionerna i AD360 för att göra din IT-miljö säkrare och lättare att hantera, oavsett om den är lokal, molnbaserad eller en hybrid.