En omfattande identitetshanteringslösning för Active Directory (AD) och molnapplikationer

AD360 gör det möjligt för dig att säkert hantera användarnas identiteter, styra åtkomst till kritiska resurser, granska ändringar, ge användare möjlighet till självbetjäning och mer därtill. Du kan integrera AD360:s olika komponenter tillsammans baserat på dina specifika krav.

 

AD- och Exchange Server-hantering och -rapportering

Med denna komponent i AD360 kan du hantera och få rapporter om AD, Exchange Server, Office 365, G Suite och Skype for Business från en enda konsol. Den har även automatisering, arbetsflöde och rollbaserad delegering för att begränsa den administrativa bördan för IT-administratörer och helpdesk-tekniker.

 • Användarförsörjning från en källa
 • AD-objekthantering
 • NTFS och hantering av delade behörigheter
 • Automatisering och arbetsflöde för AD-hantering
 • Rapporter på AD, Exchange, Office 365 och G Suite
 
Mer
 • Användarförsörjning från en källa: Tillhandahåll konton för användare över AD, Office 365, Exchange Server, Skype for Business och G Suite med hjälp av anpassade mallar för användarskapande eller genom att importera data från en CSV-fil.
 • AD-objekthantering: Inaktivera eller ta bort användarkonton, återställ lösenord, låsa upp konton, ändra gruppmedlemskap, skapa och redigera GPO och mer i bulk.
 • Hantering av filbehörigheter: Begränsa åtkomst till kritiska filer och mappar genom att hantera NTFS och dela behörigheter.
 • Automatisering, delegering och arbetsflöde: Automatisera repetitiva uppgifter som att städa upp inaktuella AD-konton eller delegera uppgifter till icke-IT-personal; aktivera ett arbetsflöde för godkännande för att behålla kontrollen över kritiska uppgifter.
 • Förkonfigurerade rapporter: Få rapporter om alla viktiga aspekter av din AD-, Exchange Server-, Office 365- och G Suite-miljö från en enda konsol; utför hanteringsfunktioner direkt i rapporterna.
 

Tesis içi AD ve Azure AD için gerçek zamanlı değişiklik denetimi ve ikazı

Denna komponent i AD360 tillhandahåller granskningsrapporter och varningar i realtid om kritiska förändringar som görs i dina lokala AD- och Azure AD-miljöer. Denna komponent hjälper dig också att upptäcka insiderhot, analysera utelåsningar och följa föreskrivande IT-mandat.

 • AD-granskning i realtid
 • Övervakning av inloggningsaktivitet
 • Analys av användarbeteende
 • Granskning av behöriga grupper
 • Förkonfigurerade rapporter för efterlevnad av IT-lagar
 
Mer
 • Ändringsgranskning i realtid: Granska ändringar av AD-objekt (användare, datorer, GPO, grupper, o.s.v.) i realtid och få omedelbara meddelanden om viktiga ändringar.
 • In- och utloggningsspårning: Spåra användarinloggningsaktiviteter och felsök kontoutelåsningar.
 • Analys av användarbeteende: Upptäck och svara på hot genom att använda den inbyggda motorn för analys av användarbeteende.
 • Granskning av behöriga grupper: Identifiera enkelt varje användares behörigheter, och spåra eventuella ändringar som gjorts till behöriga grupper.
 • Överensstämmelserapporter: Genomför efterlevnadsgranskningar problemfritt med förkonfigurerade rapporter för alla större IT-efterlevnadsmandat.
 

AD kendi kendine parola yönetimi, parola senkronizasyonu ve tek oturum açma

Genom att integrera AD360 med ADSelfService Plus får du stöd för AD-självbetjäning för lösenordshantering och enkel inloggning (SSO) för företagsapplikationer. Denna komponent stöder IT-helpdesken genom att minska supportärende gällande lösenordsåterställning, förbättrar IT-säkerhet genom att tillämpa bättre lösenordspolicy och tvåfaktorsautentisering och besparar slutanvändarna frustrationen att behöva komma ihåg för många lösenord.

 • Lösenordsåterställning med självbetjäning och kontoupplåsning
 • Lösenordsutgångsmeddelande
 • Lösenordssynk
 • SSO för företagsapplikationer
 • Windows tvåfaktorsautentisering för inloggning (TFA)
 • Utökad säkerhet för lösenordspolicy
 
Mer
 • Självbetjäning för lösenordshantering: Ge användare möjlighet att återställa lösenord och låsa upp konton utan hjälp från helpdesk.
 • Lösenordsutgångsmeddelande: Påminn användarna om att deras lösenord håller på att löpa ut genom SMS, e-post och push-meddelanden.
 • Synkronisering av lösenord i realtid: Synkronisera AD-lösenord med andra företagsapplikationer, inklusive G Suite, Office 365 och Salesforce.
 • SSO för företagsapplikationer: Ge användarna åtkomst med ett klick till alla sina företagsapplikationer, inklusive program som skapades internt.
 • Windows Logon TFA: Lägg till ett extra säkerhetslager för Windows-inloggningar genom att tvinga användare att autentisera via SMS eller e-postbaserade engångskoder, Google Authenticator, Duo Security eller RSA SecurID utöver användarnamn och lösenord.
 • Utökad säkerhet för lösenordspolicy: Verkställ starka lösenordspolicyinställningar, inklusive ordboksregel, mönsterkontroll och mer.
 

Rapportering, granskning och övervakning för Exchange- och Skype for Business-server

Denna komponent i AD360 ger all information du behöver för att optimera och säkra din organisations Exchange-server – oavsett om den är lokal eller molnbaserad. Och det är inte bara för Exchange-server – du kan även få detaljerade rapporter om aktiviteter som händer i Skype for Business-servrar.

 • Rapporter om brevlådans storlek, innehåll, trafik och mer
 • Rapporter om OWA, ActiveSync, gemensamma mappar och distributionslistor
 • Exchange-granskning för inloggningsrevision och behörighetsändring
 • Exchange-tjänster, DAG, lagring och databasövervakning
 • Skype for Business-rapporter
 
Mer
 • Exchange-rapporter: Få värdefull insikt i brevlådor i din Exchange-miljö, inklusive statistik om brevlådans storlek, inkommande och utgående skräppost, ej levererade e-postmeddelanden och e-postinnehåll.
 • OWA och ActiveSync-rapporter: Håll koll på OWA- och ActiveSync-användningen samt hur gemensamma mappar och distributionslistor används i din organisation.
 • Exchange-granskning: Granska ändringar till behörigheter för brevlådor och egenskaper, användarloggar, brevlådeaktiviteter som inte utförs av ägaren, m.m.
 • Exchange-övervakning: Övervaka tjänsternas hälsa, DAG:er och databaser, och få realtidsvarningar om serviceavbrott.
 • Skype for Business-serverrapporter: Visa detaljer om de främsta IM-användarna, antal ljud-/videosamtal, filöverföringar, konferenser och så mycket mer.
 

Hantera, övervaka, granska och rapportera på Office 365

AD360 erbjuder omfattande, förkonfigurerade rapporter kring Office 365 som hjälper dig utföra komplexa uppgifter, såsom bulkanvändarhantering, bulkbrevlådehantering, säker delegering med mera. AD360 övervakar Office 365-tjänster dygnet runt och skickar snabbmeddelanden om serviceavbrott. AD360 förenklar efterlevnadshantering med inbyggda efterlevnadsrapporter och avancerade gransknings- och aviseringsfunktioner som ser till att din Office 365-installation är säker. Följande Office 365-tjänster täcks av AD360:

 • Exchange Online.
 • Azure Active Directory.
 • OneDrive for Business.
 • Skype for Business.
 • Microsoft Teams.
 • Sway.
 • Yammer.
 • Och mer därtill.
 
Mer
Office 365-hanteringOffice 365-rapportering Office 365-övervakningOffice 365-granskningOffice 365-meddelandenHelp Desk-delegering

Exchange Online-hantering

Använd O365 Manager Plus förfinade funktioner för att hantera Exchange Online med enkelhet. Hantera brevlådor i grupp för att eliminera onödiga åtgärder och spara tid. O365 Manager Plus erbjuder även funktioner för kontakter och offentlig mapphantering.

Azure Active Directory-hantering

Använd O365 Manager Plus för att avsevärt minska tidsåtgången för administrationsuppgifter genom att göra det möjligt för administratörer att hantera användare, grupper och licenser i större grupper.

Exchange Online-rapporter

Få en översikt över brevlådeanvändning med brevlådetrafiksrapporter, brevlådestorleksrapporter och brevlådeinnehållsrapporter. Identifiera inaktiva och dolda brevlådor. Du kan även hämta detaljerade rapporter kring delade brevlådor, rumsbrevlådor, utrustningsbrevlådor och publika mappar.

Azure AD-rapporter

Få fullständig information om användare, distributionslistor, säkerhetsgrupper, kontakter och licenser i din Azure AD-miljö. Du kan identifiera så snart lösenord och licenser går ut i ett enkelt klick, vilket gör det enklare att vidta åtgärder för att säkerställa problemfri miljö.

Skype for Business-rapporter

Få information om användare, klientenheter som används och medarbetarsessioner som sker i din Skype for Business-miljö. Med hjälp av användaraktivitetsrapporten kan du hämta information om PSTN-användning, filer och meddelanden som utväxlats, senaste inloggning och senaste aktivitet för användare, konferensanvändares organisering och närvaro och mycket mer.

OneDrive for Business-rapporter

Håll koll på användaraktiviteter i filer i OneDrive for Business. Hämta information om filöverföringar, filhämtningar, filmodifieringar med mera. OneDrive-händelseloggrapporten erbjuder revisionsspår för användaraktiviteter, vilket gör det enklare att se till att inget gå obemärkt förbi.

Läs mer om rapporter här. Du kan exportera rapporter till formaten PDF, XLS, HTML, eller CSV. Du kan även schemalägga dessa rapporter till att genereras vid angivna intervaller och få dem e-postade till administratören. De inbyggda filtren möjliggör även anpassning av rapporter så du kan hämta nödvändiga data.

Exchange Online-granskning

Granska Exchange Online för att avvärja brevlådeproblem, såsom skräppost och skadlig programvara. Använd O365 Manager Plus för att granska inte bara brevlådeåtkomst, utan även publik mappåtkomst, kontaktändringar och behörighetsändringar.

Azure Active Directory-granskning

Med O365 Manager Plus görs misslyckade inloggningsförsök, lösenords- och licensändringar av användare, nyligen skapade, modifierade och raderade användarkonton, gruppmedlemskapsändringar med mera.

OneDrive for Business-granskning

Granska OneDrive for Business för att uppmärksamma även de minsta filändringarna. Granska filaktiviteter, fildelningsaktiviteter och synkroniseringsaktiviteter, såsom överförda filer till eller hämtade från molnet, för att hålla OneDrive for Business oskadd.

Sway Activities-granskning

Med O365 Manager Plus granskar du skapade, modifierade och raderade Sways av användare. Hämta även granskningsuppgifter för externt delade och duplicerade sways och de med modifierade omfattningar och behörigheter.

Efterlevnadshantering

Efterlevnadshantering är en jobbig, men oundviklig uppgift. Obligatoriska granskningsdetaljer kräver ofta manuell hantering. Med O365 Manager Plus genererar och bevarar du granskningsdetaljerna du behöver för att uppfylla kompatibilitetskrav, såsom SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA, och GLBA.

Office 365-meddelanden

Få information om kritiska aktiviteter och ändringar som skett i din Office 365-miljö. O365 Manager Plus gör det möjligt för dig att skapa anpassade varningar för Office 365-tjänsten. Dessa anpassade varningar sparar tid åt dig genom att eliminera behovet av att konstant kontrollera granskningsrapporter för skadliga aktiviteter.

Med O365 Manager Plus kan du:

 • Skapa anpassade varningar för specifika åtgärder.
 • Specificera om alla brevlådor eller bara utvalda brevlådor behöver övervakas för misstänklig aktivitet.
 • Skapa dina egna anpassade varningsmeddelanden för att skicka till administratörer.
 • E-posta administratörer om vilken åtgärd som utlöses för att hjälpa dem lokalisera källan till åtgärden omedelbart

Help Desk-delegering

Välj en kombination av rapportering, hantering, granskning och informationsuppgifter för att skapa egna anpassade roller. Delegera övriga uppgifter, såsom lösenordsåterställning, kontoupplåsning, adressattributsändringar, kontaktattributsändringar etc. till tekniker, så du kan fokusera på viktigare uppgifter.

Med O365 Manager Plus kan du:

 • Skapa teknikerkonton för att delegera uppgifter till icke administrativa användare, såsom help desk-tekniker, utåtriktade personer eller HR-medarbetare för att minska arbetsbelastningen för AD-administratörer.
 • Skapa dina egna anpassade roller genom att välja en kombination av rapportering, hantering och granskningsuppgifter att delegera.
 • Granska alla teknikeraktiviteter som pågår i din miljö.
 • Spåra adminaktiviteter med detaljer kring vilken åtgärd som utfördes och när.
 • Visa en sammanfattning på Office 365-enheter, management-uppgifter, rapporteringsuppgifter och profilåtgärder som delegerats till var och en av teknikerna.

Office 365-övervakning

 • Ta emot e-postmeddelanden i realtid när serviceavbrott uppstår och se tillgängligheten för slutpunkter.
 • Du kan vid en första anblick se det totala antalet incidenter och rådgivningar i din Office 365-installation från en intuitiv kontrollpanel.
 • Se ingående detaljer om t.ex. antalet användare som påverkas av en viss incident, incidentens nuvarande status, incidenternas start- och sluttid och mer därtill.
 • Få åtkomst till historiska övervakningsdata för Office 365-tjänstens hälsa som är äldre än 30 dagar.
 • Visa grafer som illustrerar hälsan och prestanda för funktionerna och slutpunkterna i Office 365.
 

äkerhetskopiering och återställning av AD- och Exchange-objekt

Denna komponent i AD360 tar hand om alla dina säkerhetskopierings- och återställningsbehov för AD, Exchange Server och Exchange Online. Säkerhetskopiera AD-objekt och Exchange-brevlådeposter och återställ dem till en tidigare version med några få klick.

 • Säkerhetskopiering och -återställning av AD-objekt
 • Säkerhetskopiering och återställning av Exchange-brevlåda
 • Inkrementell säkerhetskopiering och säkerhetskopiering
 • Återställning av attribut och på objektnivå
 • AD-återgång
 
Mer
Säkerhetskopiering och återställning av AD-objektSäkerhetskopiering och återställning av Exchange-objektOffice 365-säkerhetskopiering och -återställning

Omfattande säkerhetskopiering av AD-objekt

Säkerhetskopiera alla AD-objekt, såsom användare, grupper, GPO, OU, Exchange-attribut, DNS-information, datorer, kontakter, gruppmedlemskap med mera och återställ dem helt eller delvis.

Återställning på attributnivå:

Återställ enskilda attribut för AD-objekt till någon av deras säkerhetskopierade tillstånd.

AD-återgång

Återställ AD till en tidigare säkerhetskopieringspunkt och ångra alla ändringar som görs för mål efter den aktuella tidpunkten.

Säkerhetskopieringsretention

Definiera en retentionsperiod för dina säkerhetskopior och assimilera förväntade säkerhetskopior i en full säkerhetskopia för att minska mängden lagringsutrymme som används.

Exchange-säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera alla objekt i din Exchange Online-klient och Exchange-server, inklusive alla användares e-postmeddelanden, kalenderposter, kontakter, journaler, anteckningar, inlägg och uppgifter.

Återställning på postnivå

Återställ hela brevlådor till ett säkerhetskopierat tillstånd eller återställ till och med enskilda objekt som t.ex. ett e-postmeddelande, kalenderpost, kontakt, journal, anteckning, post eller uppgiftshändelse från säkerhetskopior.

Återställ till olika brevlådor

Återställ säkerhetskopierade brevlådor till samma brevlåda, en annan brevlåda eller till och med en brevlåda i en annan klient.

Säkerhetskopieringsretention

Definiera en lagringstid för dina Exchange-säkerhetskopior, och kassera säkerhetskopior som har överskridit denna period.

Exchange Online-säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera alla brevlådor i hela Exchange Online-miljön, inklusive alla användares e-postmeddelanden, kalenderposter, kontakter, journaler, anteckningar, inlägg och uppgifter och återställ dem efter behov.

SharePoint Online-säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera alla webbplatssamlingar, webbplatser, listor och dokumentbibliotek och återställ dem vid behov.

OneDrive for Business-säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera alla filer och mappar i din OneDrive for Business-miljö och återställ dem snabbt.

Läs mer