Applikationsprestandahantering

Integrerade och molnbaserade lösningar som IT-avdelningarna och DevOps-teamen förlitar sig på för hantering och övervakning av applikationsprestandan.

Application Performance Management - ManageEngine Applications Manager

Övervakning av server- och programprestanda (integrerad)

Applications Manager

 • Modern mjukvara för applikationshantering som ger djup funktionsinsikt i komplexa, dynamiska miljöer. Minska felsökningstiden och öka prestandan för dina företagskritiska program
 • Med färdigt stöd för 100+ applikationer som spänner över fysiska, virtuella och molnmiljöer har företagsapplikationshantering aldrig varit enklare.
 • Detektera flaskhalsar i funktionen tidigt, identifiera rotorsaken snabbt, och lös problem proaktivt innan de påverkar slutanvändarna
 • Till skillnad från andra applikationshanteringslösningar kan du med Applications Manager ta reda på exakt hur dina användare upplever dina program med hjälp av övervakning i realtid; Säkerställ optimal användarupplevelse för dina webbprogram.
 • Få insyn i kapacitetsplanering och trendhantering för att hjälpa till att planera för företagsutbyggnad och hålla dig före konkurrenterna.

Programvara för applikationskontroll och hantering av privilegier

Application Control Plus

 • Upptäck och filtrera omedelbart alla aktiva applikationer.
 • Förenkla skapande och hantering av listor för applikationskontroll med fördefinierade regler.
 • Skapa vitlistor för applikationer genom att tillämpa en förtroendecentrisk strategi.
 • Förhindra skadlig programvara, nolldagssårbarheter och avancerade beständiga hot genom svartlista skadliga körbara program och applikationer.
 • Ta hänsyn till nätverkets unika förutsättningar med de olika tillgängliga flexibilitetslägena.
 • Hantera och åtgärda enkelt grålistade applikationer.
 • Kontrollera applikationsspecifik privilegierad åtkomst och minska chansen att angrepp utnyttjar privilegierade referenser.
Site24x7

Webbplats- och serverövervakning (molnet)

Site24x7

 • Övervaka den aktiva tiden och svarstiden för webbplatser, API-slutpunkter, och andra beroende tjänster som DNS, FTP, SMTP-servrar, och mer från 110+ globala platser.
 • Simulera kritiska webbtransaktioner på en riktig webbläsare för att upptäcka dålig prestanda och funktionalitetsproblem före dina kunder.
 • Övervaka sidinläsningsprestanda för riktiga användare; förstå påverkan av CDN och tredjepartsskript för sidupplevelse; isolera problem efter dimensioner som enhet och webbläsare, och mer med riktig användarövervakning.
 • Övervaka resursanvändningsmått och logga händelser för VM-enheter, servrar, och applikationstjänster som körs på publika molnplattformar som AWS och Azure liksom även de som körs på lokala datacenter.
Site24x7 APM Insigh

Prestandaövervakning och felsökning för applikationer

Site24x7 APM Insight

 • Optimera svarstiden för dina applikationer genom att eliminera prestandaflaskhalsar för applikationer byggda på Java, .Net, Ruby on Rails, PHP, NodeJS, och mobila plattformar.
 • Få insikter i alla sorters fel och undantag, och förbättra applikationsprestanda.
 • Identifiera komponentfel i applikationsinfrastrukturen, och felsök dem effektivt.
 • Få detaljerade prestandamått för helhetsprestandan hos databasen för att identifiera långsamma databassamtal.
 • Få AI-drivna varningar, och förhindra försämrad applikationsprestanda för dina slutanvändare.