• cloud-security-plus-dashboard
  Välj molnkontot från menyn för att visa dess detaljer på panelen.
  arrow-animation1
  Visa data för en tidsperiod som du kan specificera.
  arrow-animation2
  Den grafiska skärmen håller dig uppdaterad med statistik kring det flesta viktiga aktiviteter.
  arrow-animation2
  arrow-animation2
  Visar de senaste aviseringarna.
  arrow-animation2
  Ikonen ”Uppdatera” uppdaterar de flesta senaste data till panelen.
  arrow-animation2
  Få snabb åtkomst till nyckelrapporter från aktuell meny.
 
cloud-bg
icon-manage

Amazon Web Services (AWS) Logghantering

Cloud Security Plus hämtar och använder AWS CloudTrail-loggar och S3-serveråtkomstloggar för att detektera skadlig aktivitet som sker i AWS-miljö. Rapporter erbjuder detaljerad information om IAM-aktivitet, användarinloggningsaktivitet, och händelser som sker Amazon S3, EC2, Route 53, Elastic IP, Elastic Network Interfaces, WAF, RDS, STS, VPC, ELB, och Auto Scaling.

 • Amazon S3-logghantering
 • Amazon S3-bucketloggning
 • AWS IAM-aktivitetsrapportering
 • Automatisk konfiguration av AWS
 • AWS ELB-trafikanalys
 • Granskning av ändringar i AWS-säkerhetsgrupp
 • Amazon RDS-aktivitetsrapportering
 • Rättsmedicinsk analys med hjälp av CloudTrail-loggar
icon-manage

Microsoft Azure logghantering

Cloud Security Plus hämtar Azure aktivitetsloggar via Azure Monitor REST API för att generera rapporter kring vem som utförde vilka åtgärder på dina resurser och när. Rapporterna erbjuder insyn i ändringar som görs i nätverkssäkerhetsgrupper, virtuella nätverk, trafikhanterare, programgatewayer, virtuella enheter, DNS-zoner, databaser och lagringskonton.

 • Microsoft Azure – Virtuell dator (VM) Aktivitetsrapportering
 • Microsoft Azure DNS-granskning
icon-manage

Logghantering för Salesforce

Cloud Security Plus hämtar Salesforce-händelseloggar från Salesforce Event Monitoring genom REST API-samtal för att övervaka inloggning, rapportering, innehåll och sökaktivitet. Detta kan bidra till proaktiv övervakning av kritiska händelser i din Salesforce-miljö.

Läs mer