Ta kontroll över dina känsliga data med
DataSecurity Plus

30-dagars, fullt fungerande gratis utvärderingsversion

 

Filservergranskning

Granska, övervaka, ta emot varningar för och rapportera om alla filåtkomster och modifieringar som görs på din filservermiljö i realtid.

 NYTT   

Dataläckageskydd

Detektera, avbryt och svara på känsliga dataläckage via USB-enheter, e-post, skrivare med mera genom säkerhetsövervakning i realtid.

 NYTT   

Datariskutvärdering

Utför innehållsinspektion och sammanhangsberoende analys för att upptäcka känsliga data i filer och klassificera enbart baserat på sårbarhet.

Datavisning och säkerhet i ett paket

En dubbelriktad lösning för att bekämpa insiderhot, förhindra dataförlust och möta kompatibilitetskraven.

     
  • Datasäkerhet
  • Datatransparens
 

Filintegritetsövervakning

Identifiera och svara på potentiella säkerhetshot, och skydda kritiska data genom övervakning av filåtkomst och modifieringar i realtid.

 

Bekämpa ransomware

Detektera och stäng ned ransomware-attacker direkt när de upptäcks med en automatiserad hotsvarsmekanism, och bli informerad genom omedelbara, användardefinierade varningar.

 

Meddelande om filändring

Detektera och varna vid obevakade och obehöriga ändringar genom att övervaka alla filaktiviteter, inklusive filskapande, modifiering, radering och behörighetsändring.

 

USB-skydd

Övervaka, varna och blockera obehörig användning av USB-lagringsenheter, och förhindra dataförlust via perifera portar.

 

E-postsäkerhet

Generera omedelbara varningar och blockera med högkänslig information - såsom PII eller ePHI från att flyttas via e-post (Outlook).

 

Incidentsvar

Detektera och svara på kritiska säkerhetsincidenter med möjligt att blockera filöverföringar och radera eller sätta filer i karantän.

 

Kontroll av filåtkomst

Få detaljerad information om fyra W:n. Vem som fick åtkomst till vad, när och varifrån - för alla filåtkomster och modifieringar.

 

Dataupptäckt

Sök, analysera och spåra känsliga personuppgifter, såsom PII/ePHI, som finns lagrade i filservrar och på din OneDrive.

 

Dataklassificering

Identifiera mest sårbara data genom att analysera dess innehåll. Använd automatiserade och manuella filtaggningsfunktioner för att klassificera filer baserat på deras riskbetyg.

 

ROT-analys

Identifiera och kassera redundanta, obsoleta och triviala (ROT) filer för att ta bort igensättning och optimera lagringsutrymmet.

 

Behörighetsanalys

Identifiera överexponerade filer och filer med inkonsekvent behörighet, och se vem som har åtkomst till att modifiera känsliga filer.

 

Lagringsanalys

Analysera fillagring och få insyn i diskutrymmets användningsmönster. Generera omedelbara varningar när ledigt utrymme faller under en förkonfigurerad gräns.

Prisdetaljer

 

Dataläckageskydd

Börjar med

$345 

årligen  

  • Granska, övervaka och spåra ändpunktsanvändningen.
  • Förhindra att känslig information läcker via ändpunkterna, såsom USB-enheter och e-post.

 Prova nu 

 

Filservergranskning

Börjar med

$745 

årligen  

  • Granska, övervaka och rapportera kring filåtkomst och modifieringar i realtid.
  • Övervaka filintegritet.

 Prova nu 

 

Riskanalys

Börjar med

$395 

årligen  

  • Upptäck och klassificera känsliga filer, som PII/ePHI baserat på sårbarhet.
  • Analysera behörigheter, identifiera ROT-data med mera.

 Prova nu 

 

Hämta enkeltDataSecurity Plus
installerad, konfigurera och körs inom några minuter.