Logghantering, granskning och hantering av IT-överensstämmelse för SIEM

Du måste läsa loggarna om du vill veta vad som händer i ditt nätverk för att få insyn i potentiella hot och stoppa dem innan de omvandlas till en attack. Låt oss ta en titt på alla de olika loggenererande aspekterna i ett företags nätverk:

Automatisera logghantering med EventLog AnalyzerProduktöversiktsvideo (2 minuter)

 • Perimeterenheter, såsom routrar, switchar, brandväggar och IDS eller IPS.
 • Servrar.
 • Applikationer som företaget kör, såsom databaser och webbservrar med mera.

Alla dessa komponenter genererar en stor volym loggdata. Det är lönlöst att manuellt gå igenom loggar från alla dessa källor för att hitta intressanta säkerhetshändelser, som t.ex. användaråtkomst, ovanliga aktiviteter,oegentligheter i användarbeteende, policybrott, interna hot, externa angrepp, datastöld och mer därtill.

Vi har byggt en omfattande lösning för logghantering

som gör ditt jobb lite enklare. EventLog Analyzer automatiserar:

 • Processer för logghantering
 • Användaråtkomst och aktivitetsgranskning
 • Applikationsgranskning
 • Fil- och mappövervakning
 • Efterlevnadsgranskning

Vad kan du göra med EventLog Analyzer

 • Lyssna på dina loggar

  Samla in, hantera, analysera, korrelera och sök igenom loggdata från över 700 källor direkt med:

  • agentfri logginsamling
  • agentbaserad logginsamling
  • loggimportering

  EventLog Analyzer levereras med en anpassad loggtolkare som kan extrahera fält från vilket som helst läsbart loggformat. EventLog Analyzer en äkta konsol för visning av alla dina säkerhetsloggdata eftersom den kan hantera loggar från sårbarhetsskannrar, hotintelligenslösningar, dataförlustskyddsapplikationer och mycket mer.

  Granska nätverksenheter

  EventLog Analyzer granskar loggdata från perimeterenheter, inklusive routrar, switchar, brandväggar, och IDS/IPS för att ge värdefulla insikter om:

  • Policy- och regeländringar för brandväggssäkerhet
  • Användarinloggningar och -utloggningar (inklusive misslyckade inloggningar)
  • Skadlig inkommande och utgående trafik

  EventLog Analyzer presenterar allt detta (och mycket mer) i intuitiva, fördefinierade rapporter. Dessutom kan du konfigurera varningsprofiler med fördefinierade mallar för att hämta anomalihändelser som sker i ditt nätverk.

  Genom djupgående applikationsgranskning

  Granska kritiska ändringar, detektera datastöld, identifiera attacker och spåra driftsstopp i dina affärskritiska applikationer, såsom databaser och webbservrar, med EventLog Analyzers funktion för granskning av applikationsloggar. Med EventLog Analyzer kan du granska följande:

  • DML- och DDL-aktiviteter i SQL-databaser
  • Användaråtkomster och aktiviteter på SQL- och Oracle-databaser
  • Aktivitet på databasserver
  • In-/utloggningar på IIS- och Apache-webbservrar (inklusive misslyckade inloggningar)
  • Angrepp på webbservrar och databaser
 • Korrelation för realtidshändelselogg

  Detektera omedelbart intrångsförsök och spåra potentiella säkerhetshot genom att samordna loggdata med över 20 fördefinierade regler och en regelskapare med dra och släpp-funktion. EventLog Analyzer levereras med fördefinierade regler för att detektera råstyrkeattack, kontospärrar, datastöld, webbserverattacker och mycket mer.

  Skapa ett supportärende i din helpdesk-konsol för varje varning om korrelationsregel för att säkerställa ansvarighet och påskynda incidentupplösning. EventLog Analyzer samlar säkerhetshändelser som tillhör en specifik regel i en enkel rapport och erbjuder en tidsvisning för effektiv säkerhetsgranskning.

  Integrerad efterlevnadshantering

  Förenkla dina IT-efterlevnadskontroller med fördefinierade rapportmallar för olika regleringsmandat, inklusive PCI DSS, HIPAA, FISMA, GDPR, SOX, och ISO 27001. Arkivera loggdata för anpassade tidsperioder för att uppfylla kritiska loggarkiveringskrav för de flesta efterlevnadsmandat.

  Exportera omfattande efterlevnadsrapporter i valfritt format, justera befintliga mallar för rapporter om efterlevnadskontroller eller skapa helt nya efterlevnadsmallar för att uppfylla behoven för framtida IT-bestämmelser.

  Djup hotintelligens

  Börja med att detektera hot från skadliga IP-adresser så snart du installerar EventLog Analyzer, ingen konfiguration krävs. Med en integrerad global IP-databas över hot och STIX/TAXII-feedprocessor, hjälper EventLog Analyzer dig att identifiera alla skadliga IP-adresser, URL eller domäninteraktioner med ditt nätverk i realtid genom automatisk samordning av loggdata med hotflöden.

  EventLog Analyzers system för hotintelligens uppdateras automatiskt varje dag för att hjälpa dig att ligga steget för alla hot och försvara ditt nätverk från de senaste angreppen. Vi har även integrerat systemet för hotintelligens med funktionen för incidenthantering för att hjälpa dig att lösa incidenter snabbare.

Ingående granskningsfunktion

Granskar nätverksperimeterenheternas loggar, användaraktiviteter, serverkontoändringar, användaråtkomst och mycket mer för att uppfylla säkerhetsgranskningsbehoven.

Djup hotintelligens

Integrerad med en global IP-databas över hot och STIX/TAXII-feedprocessor för att detektera skadlig in- och utgående trafik.

Omfattande logghantering

Samlar in, analyserar, samordnar, söker och arkiverar loggdata från över 700 loggkällor. Inkluderar en anpassad loggtolkare för att analysera ett mänskligt läsbart loggformat.

5
skäl till varför du behöver EventLog Analyzer

Loggbearbetning i hög hastighet

Behandlar loggdata med 25 000 loggar/sekund för att detektera attacker i realtid eller utföra snabb rättsanalys för att minska brottspåverkan.

Inbyggd incidenthantering

Skapar ärenden i supportkonsoler (ServiceNow och ServiceDesk Plus) för varje detekterad incident för att säkerställa tillförlitlighet och påskynda incidentlösning.

IT Compliance & Event Log Management Software för SIEM
 • Vad är nytt i EventLog Analyzer?

  Håll dig ajour med våra senaste funktioner, kommande lanseringar, händelser och bloggar.

  Läs mer
 • Lär känna alla delar av ditt nätverk

  • Universal och central logginsamling
  • Stöder agentbaserade och agentfria funktioner
  Ladda ned nu
 • Spåra ursprunget för säkerhetshot

  • Utför djupgående rättsanalys med kraftfulla sökfunktioner
  Ladda ned nu
 • Hantera överensstämmelse med
  dina ögon förbundna

  • Följ olika regelmässiga kompatibilitetspolicyer
  • Fördefinierade rapporter för PCI-DSS, HIPAA, GLBA, SOX, FISMA, ISO 27001:2013
  Ladda ned nu
 • Detektera anomalier i realtid

  • Mitigera säkerhetsbrott proaktivt
  • Bekämpa säkerhetshot med realtidsvarningar och fördefinierade rapporter
  Ladda ned nu
 • Skydda dina data – det är en barnlek

  • Övervaka åtkomst och kritiska ändringar i filer och mappar
  Ladda ned nu

Hanterade loggar och datakällor

 
MS SQL SERVER
 
JUNIPERNÄTVERK
 
WINDOWS SERVER
 
ORACLE
 
IIS
 
FORTINET
 
 
SONICWALL
 
SONICWALL
 
HP
 
APACHE
 
LINUX
 
IBM
 
AMAZON WEB SERVICE

Eventlog Analyzer finns tillgänglig i 3 versioner

Gratis utgåva

Går aldrig ut

 • Stöder endast upp till 5 loggkällor
 • Går aldrig ut
  • Centraliserad logginsamling och arkivering
  • Loggsökningsbaserade rapporter
  • Överensstämmelserapporter
  • Log Forensics-analysfunktion
Kostnadsfri hämtning

Premium

Pris från595USDper år

 • Stöder 10 till 1 000 loggkällor, inklusive
  • Centraliserad logginsamling och arkivering
  • Loggsökningsbaserade rapporter
  • Överensstämmelserapporter
  • Log Forensics-analysfunktion
Testa direkt!

Distributed

Pris från2,495USDper år

 • Stöder 50 till obegränsade loggkällor
 • Inkluderar alla funktioner för premiumversionen och stöder
  • Skalbar miljö
  • Distribuerad central insamlingsarkitektur
  • Platsövervakning på flera platser
  • Platsspecifika rapporter
  • Omprofilering av webbklienten för klientspecifika vyer
Testa direkt!
 

Mer än 10 000 tillförlitliga kunder

Företag av alla storlekar använder EventLog Analyzer för att skydda nätverket och hantera loggdata effektivt

 •  
 •  
 •  
 •  

Bli kvitt alla dina bekymmer med logghantering!

Hämta gratisversion