Håll ett öga på alla nyckelaspekter i Exchange Servers och Exchange Online.Ladda ned
 • Håll ett öga på alla nyckelaspekter i Exchange Servers och Exchange Online.
  Håll ett öga på alla nyckelaspekter i Exchange Servers och Exchange Online.
  • Generera granulära rapporter
  • Övervaka statusen i komponenter och tjänster
  • Granska ändringar i realtid
  • Godkänn SOX-, HIPPA-, PCI- och GLBA-granskningarLadda ned
  Ladda ned 
 • Diagnose the health of Microsoft Exchange
  Få detaljrika insikter i Exchange med över 200 färdiga och anpassade rapporter.
  • Rapport om brevlådestorlek
  • Lagringsrapporter
  • Office 365-rapport
  • Rapporter om brevlådebehörighet
  • Rapporter om e-posttrafik
  • OWA & ActiveSync-rapporter
  Ladda ned 
 • Låt inga ändringar gå dig förbi med vår Exchange-granskningsfunktionalitet.
  Låt inga ändringar gå dig förbi med vår Exchange-granskningsfunktionalitet.
  • Spåra brevlådebehörighetsändringar
  • Detektera brevlådeinloggningar som inte tillhör ägaren
  • Identifiera Exchange-databasändringar
  • Granska brevlådeegenskapsändringar
  • Få varningar i realtid
  • Godkänn efterlevnadsgranskningar enkelt
  Ladda ned 
 • Diagnose the health of Microsoft Exchange
  Övervaka statusen i Exchange-tjänster, komponenter och protokoll.
  • Exchange-tjänsteövervakning
  • Lagringsövervakning
  • DAG och hög tillgänglighetsövervakning
  • Databasövervakning
  • Klientanslutningsövervakning
  • Realtidsvarningar kring Exchange-status
  Ladda ned 
 • erp-office365-banner
  Hämta utan problem grundläggande information om din miljö för Office 365
  • Rapporter om brevlådestorlek
  • Rapporter om e-posttrafik
  • OWA och ActiveSync-rapporter
  • Brevlådegranskning
  • Skadlig programvara och skräppostdetektering
  • Överensstämmelserapporter
  Ladda ned 

Vad är Exchange Reporter Plus?

Microsoft Exchange Server är i särklass det populäraste programmet för kommunikation, samarbete och e-postmeddelanden! Microsoft Exchange fungerar som hubb för all e-postkommunikation i de flesta företagsmiljöerna som använder Active Directory-teknik. Det blir en nödvändighet att ha ett Exchange-rapporteringsverktyg som utrustar Exchange-administratörer med exakta, granulära, omfattande och åtgärdsbara data om alla aspekter i MS Exchange Server.

ManageEngine Exchange Reporter Plus är en webbaserad analys- och rapporteringslösning för Microsoft Exchange Servers. Exchange Reporter Plus är en omfattande MS Exchange-rapporteringsprogramvara som innehåller fler än 100 olika rapporter om alla aspekter av Microsoft Exchange Server-miljön.

Vilka problem löser enheten?

 • Spåra inkommande och utgående e-postmeddelanden, övervaka postlådestorlekar, övervaka Exchange-trafikanalys och håll skräppost borta från Active Directory -postlådor med postlådetrafik,  postlådeinnehåll, och  storleksrapporterför postlåda.
 • Få åtkomst i realtid till övervakningsrapporter kring Exchange -databas och server;kontrollera Exchange-status och smidig funktion för serverroller.
 • Håll jämna steg med ActiveSync-trafiken i organisationen genom att införskaffa omfattande rapporter kring ActiveSync-användning, synkronisera begäranden, policydetaljer, statusinformation och enhetsdetaljer.
 • Håll reda på antalet meddelanden som skickas och tas emot av varje Exchange-server med hjälp av servertrafikrapporter.
 • Övervaka avgörande statistik i publika Exchange Server-mappar med omfattande rapporter om publika mappar.
 • Generera rapporter om distributionslistorvisa också trafiken för varje distribution genom att köra rapporten om distributionslistetrafik!

Vilka funktioner erbjuds?

Rapporter

 • Rapporter om brevlådestorlek
 • Office 365 Reports
 • Rapporter om e-posttrafik
 • Rapporter om brevlådeinnehåll
 • Rapporter om Outlook-webbåtkomst (OWA)
 • Serverlagringsrapporter
 • ActiveSync-/Mobila enhetsrapporter
 • Rapporter över distributionslistor

Granskning

 • Ändringsgranskning i realtid
 • Obehöriga brevlådeinloggningar
 • Behörighetsändringar för brevlåda
 • Brevlådeegenskapsändringar
 • Användaråtgärder i Exchange-databaser
 • Rapport om brevlådor som flyttats

Övervakning

 • Tjänsteövervakning
 • E-postköövervakning
 • Klientåtkomstanslutning (ActiveSync, OWA, POP, IMAP, etc.)
 • E-postflödesövervakning
 • Lagringsövervakning (brevlådor, databaser och enheter)
 • DAG och hög tillgänglighetsövervakning
 • Exchange Server-processor och minnesövervakning

Ändringsgranskning i realtid

Få tillgång till utökad säkerhet och håll dig informera om obehöriga inloggningsförsök till brevlådan eller ändringar som gjorts av brevlådebehörigheter med granskningsrapporter för Exchange-servern.

Med funktionen Exchange Server-granskning kan du,

 • Övervaka användarens inloggningsmönster
 • Få rapporter för lagringar som installerats eller avinstallerats under en viss tidsram
 • Fördjupa dig i ändringar i brevlådebehörigheter
 • Få hela listan övervärden för inmatad åtkomstkontroll och före inställningsändringen
 • Håll kontroll på brevlådeegenskapsändringar, såsom kvotändringar, storleksbegränsningsändringar, aktiverade brevlådor, inaktivera och flyttade brevlådor.

Exchange Reporter Plus presenterar dessa rapporter i ett lättförståeligt format som inte ens de mest tekniskt okunniga användarna kommer att ha några problem med att skapa och tolka. Utöver att generera dessa rapporter på ett ögonblick blir det även enklare att exportera dem. Dessa rapporter kan hämtas som .xls-, .csv-, .pdf- och .html-filer för vidare åtgärder. Prova Exchange Reporter Plus i vår Live Demo!

Exchange-övervakning – Lagring, e-post, databas, tjänst och mycket mer…

Hämta data kring hälsa och status för komponenter och funktion. Få en enkel översikt över hela Exchange-organisationen.

exchange-monitoring-storage-email-database-service-screenshot

Exchange Reporter Plus - ramar och funktion

Data överallt! Alla de data som en Exchange-administratör behöver finns tillgängliga i Microsoft Exchange Server-, Active Directory-, meddelandespårnings- och IIS-loggar. Exchange Reporter Plus går igenom, samlar in och slår samman data från alla dessa källor och sammanställer dem i programvarans inbyggda databas. Vid behov använder Exchange Reporter Plus programmatisk analys för att konvertera dessa data till statistiskt informativa MS Exchange-rapporter!

Teknisk information

Plattformar: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2.
Leverantörer: Microsoft.
Exchange Server-versioner: Exchange Server 2003, Exchange Server 2007, Exchange Server 2010, Exchange Server 2013 och Exchange Server 2016.
Teknologier: Microsoft Exchange och Active Directory.