Analysator för brandväggsregler

Hantering av brandväggsregler avser processen att regelbundet granska och optimera brandväggsregler. Denna process innefattar följande:

  • Analysera regelavvikelser som påverkar brandväggens prestanda.
  • Omordna befintliga regler för att förbättra regelprestanda.
  • Identifiera och ta bort oanvända regler.
  • Analysera effekterna av en ny regel på den befintliga regeluppsättningen innan den görs levande i brandväggen.

Varför är hantering av brandväggsregler viktigt?

Brandväggar skyddar mot externa hot genom att skydda ditt nätverk och förhindra skadlig internettrafik. Med en stabil uppsättning regler och policyer kan du skydda ditt företag från hackare. Men att hålla reda på säkerhetspolicyer för brandvägg är en utmaning i sig; små organisationer kan ha hundratals regler att hantera, medan större kan ha tusentals. Många av dessa regler går tillbaka mer än fem till tio år, och det finns ofta en brist på kontinuitet i att definiera nya regler eftersom de flesta ärvs från sina föregångare. Denna felaktiga hantering av regler påverkar brandväggens prestanda allvarligt och gör ditt nätverk sårbart för säkerhetsöverträdelser.

Hur underlättar Firewall Analyzer hantering av brandväggsregler?

Firewall Analyzer är programvara för analys och konfigurationsrapportering som hjälper till med säkerhetshantering för brandväggspolicyer (brandväggshantering). Det erbjuder API- eller CLI-baserad regelhantering och hjälper säkerhetsadministratörer att spåra policyändringar, optimera brandväggens prestanda och uppfylla efterlevnadsstandarder. Nedan visas de viktigaste funktionerna i Firewall Analyzer som hjälper säkerhetsadministratörer att hantera brandväggspolicyer.

1. Översikt över brandväggspolicyer

Översikt över brandväggspolicyer - ManageEngine Firewall Analyzer

Att manuellt dokumentera alla brandväggsregler och granska dem regelbundet är en tidskrävande uppgift. Problemet åtgärdas genom att Firewall Analyzer hämtar hela uppsättningen regler skrivna i brandväggen. För att förenkla granskningen kan du också filtrera regler baserat på följande kriterier:

  • Tillåtna och nekade regler.
  • Inkommande och utgående regler.
  • Inaktiva regler.
  • Regler med inloggning inaktiverad.
  • Alltför tillåtande regler.

2. Optimering av brandväggspolicyer

Optimering av brandväggspolicyer - ManageEngine Firewall Analyzer

Firewall Analyzer hjälper till att identifiera redundans, generalisering, korrelation och grupperingsavvikelser samt skuggregler för snabbare analys av brandväggsregler. Dessa avvikelser påverkar brandväggens prestanda negativt och om du tar bort dem kan du optimera brandväggsregelns effektivitet.

3. Rekommendationer för omordning av brandvägsregel

Rekommendationer för omordning av brandvägsregel - ManageEngine Firewall Analyzer

Firewall Analyzer analyserar olika regelinteraktioner och avvikelser för att ge förslag på regelposition. Genom att korrelera antalet regelträffar med regelkomplexitet och avvikelser kan den uppskatta prestandaförbättringen för en föreslagen ändring. Med hjälp av denna rapport får du en förståelse för hur du organiserar brandväggsregler för att maximera hastigheten.

4. Rensning av brandväggsregler

Rensning av brandväggsregler - ManageEngine Firewall Analyzer

Firewall Analyzer ger en detaljerad lista över alla oanvända brandväggsregler, objekt och gränssnitt. Funktionen Rensa regler ger en översikt på hög nivå över vilka oanvända regler, objekt och gränssnitt som kan tas bort eller inaktiveras.

5. Analys av inverkan av brandväggsregler

Analys av inverkan av brandväggsregler - ManageEngine Firewall Analyzer

Firewall Analyzers funktion Impact (Inverkan) av regler låter dig utföra djupgående analyser av en föreslagen ny regel, så att du kan avgöra om den nya regeln kommer att påverka den befintliga regeluppsättningen negativt. Med dessa rapporter kan du identifiera hot, förstå risker, ta bort avvikelser och optimera den föreslagna nya regeln.

Firewall Analyzer är ett effektivt brandväggsregel- och policyhanteringsverktyg som hjälper dig att synliggöra alla brandväggsregler, optimera brandväggsregler och ta bort regelavvikelser. Den tillhandahåller regelhanteringsrapporter för de flesta större brandväggsenheter inklusive Cisco, FortiGate, WatchGuard och Check Point.

Ladda ner en 30-dagars gratis utvärderingsversion och säkra ditt nätverk nu!