En helhetslösning för alla logghanterings- och Active Directory-granskningsbehov.Ladda ned
 • banner1
  En helhetslösning för alla logghanterings- och Active Directory-granskningsbehov.
  Ladda ned
 • banner1
  Lär dig hur vi kan hjälpa dig med
  granskning och efterlevnad.
  Utforska lösningen
 • banner2
  Automatisera logghanteringsprocessen med EventLog Analyzer
  samla in, övervaka, analysera, samordna och arkivera loggdata från källor över nätverket
  Ladda ned 
 • banner2
  Övervaka Active Directory-ändringar i realtid med ADAudit Plus
  Övervaka kritiska Active Directory-ändringar och behöriga användaraktiviteter i realtid
  Ladda ned 

Översikt av Log360

Log360 är en helhetslösning för all logghantering och nätverkssäkerhetsutmaningar. Den här fullpackade lösningen kombinerar funktionerna i ADAudit Plus, EventLog Analyzer, O365 Manager Plus, Exchange Reporter Plus och Cloud Security Plus. Med en mångsidig kombination som denna får du fullständig kontroll över ditt nätverk. Du kommer att kunna granska Active Directory-ändringar, nätverksenhetsloggar, Microsoft Exchange-servrar, Microsoft Exchange Online, Azure Active Directory och din offentliga molninfrastruktur – från en enda konsol.

Vad kan du göra med Log360?

 • Granska och övervaka kritiska ändringar i Active Directory i realtid.
 • Uppfylla strikta krav i regelverk som t.ex. PCI DSS, FISMA, HIPAA, SOX, GLBA, GPG 13 och GDPR genom lätt tillgängliga rapporter.
 • Få uttömmande information i form av granskningsrapporter om kritiska händelser i Azure Active Directory och Exchange Online.
 • Använd färdiga rapporter om loggar samlade från Windows- och Linux-/Unix-datorer, IIS- och Apache-webbservrar, SQL- och Oracle-databaser och kringliggande säkerhetsenheter som routrar, switchar, brandväggar, intrångsdetekteringssystem och system för intrångsskydd.
 • Få insyn i dina AWS- och Azure-molninfrastrukturer.
 • Generera realtidsvarningar när globalt svartlistade IP-adresser och URL-adresser som känns igen från STIX/TAXII-baserade flöden dyker upp i ditt nätverk.
 • Förbättra säkerheten och säkerställ integriteten hos de viktiga data inom organisationen.
 • Övervaka, rapportera och granska dina Microsoft Exchange-servrar på ett effektivt sätt.
 

Granska Active Directory-ändringar i realtid.

Få varningar i realtid kring kritiska ändringar i din Active Directory-infrastruktur. Med varningar och färdiga rapporter säkerställer Log360 perfekt Active Directory-granskning och ändringsövervakning. Få detaljerad information om AD-objekt, spåra misstänksamt användarbeteende, övervaka kritiska ändringar i grupper, OU:er och mer därtill.

 

Håll nätverket säkert och sunt.

Log360 samlar in och analyserar loggdata från enheter över nätverket i realtid. Dess rapportkonsol, korrelationsmotor, responssystem med realtidshändelser och sökmotor samarbetar för att visa även de minsta detaljerna i ditt nätverks säkerhet.

 

Administrera Exchange Online och Azure Active Directory via en enda konsol.

Log360 kan övervaka, rapportera och granska kritiska aktiviteter i Exchange Online och Azure Active Directory. Använd många fördefinierade rapporter som erbjuder uttömmande information, anpassningsbara varningar som passar organisationens behov och meddelanden via e-post för enkel administration av din Exchange Online- och Azure Active Directory-konfiguration.

 

Övervaka Microsoft Exchange-servrar utan problem.

Log360 hjälper dig att hålla reda på viktiga aktiviteter som sker i dina Microsoft Exchange-servrar med ett intuitivt gränssnitt som ger granulära, omfattande och interaktiva rapporter om alla aspekter av dessa servrar.

 

Säkra molnet med guldkant.

Flytten av affärer till molnmiljön har gjort det obligatoriskt att distribuera säkerhetsinformation och händelsehanteringsverktyg (SIEM) med dedikerade funktioner för övervakning av moln. Log360:s molnövervakningskomponent – med sina omfattande rapporter, enkla sökmekanism och anpassningsbara varningsprofiler – underlättar företagets smidiga funktion i en säker och skyddad molnmiljö.

 

Övervaka Active Directory-objekt noga.

Log360 kan övervaka din AD-miljö och leverera uttömmande rapporter om AD-objekt, vilka belyser viktig säkerhetsinformation om användare, datorer, säkerhetsgrupper, GPO:er, OU:er, filer, mappar och mer därtill. Med hjälp av dessa rapporter kan du fylla i luckorna i ditt nätverk som annars skulle kunna utnyttjas.