En omfattande SIEM-lösning

Log360 är idealiskt för organisationer som behöver implementera en granskningsstrategi för striktare säkerhetsåtgärder och uppfylla efterlevnadskrav.

 • Agentfri och agentbaserade logginsamlings
 • Över 1 000 fördefinierade rapporter och varningsprofiler
 • Motor för händelsekorrelering
 • Effektiviserad incidenthantering
 • Förbättrad plattform för hotintelligens
 • Kriminalteknisk analys och rapportering
 • Integrerad
  efterlevnadshantering

 • Active Directory-ändringsgranskning
  i realtid

 • Filintegritetsövervakning

 • SQL- och ISS-
  granskning

 • Nätverksenhetsgranskning

 • Office 365-granskning

 • Övervakning av privilegierade användare och
  sessionsaktivitet

 • Exchange server
  -granskning

 • Datasynlighet
  och säkerhet

 

Log360UEBA

 

Active Directory-rapportering

Läs mer