Privacy

Säkerhetssvarscenter

ManageEngine säkerhetssvarscenter

ManageEngine är mycket måna om att leverera mycket säkra produkter. ManageEngine säkerhetssvarscenter (MESRC) övervakar, identifierar, undersöker, åtgärdar och svarar på säkerhetsproblem relaterade till dess produkter.

Övervakning av sårbarheter

MESRC övervakar olika säkerhetsforum, inklusive US-CERT, National Vulnerabilities Database, Bugtraq och andra i vår strävan efter säkerhet för att identifiera eventuella sårbarheter som rapporteras om ManageEngine-produkter eller på tredjepartsprogramvaran som ingår i ManageEngines produkter.

Lyssna på kunder/potentiella kunder/forskare

Utöver att vara på vår vakt när det gäller sårbarheter, så uppmuntrar MESRC starkt ManageEngines kunder, potentiella kunder och säkerhetsspecialister/forskare att rapportera möjliga säkerhetsproblem hos någon av dess produkter till MESRC. Sårbarheter kan rapporteras till MESRC på https://bugbounty.zoho.com/.Kontakta security@manageengine.com för mer information om sårbarhetsrapportering.

Svara på rapporterade sårbarheter

Efter att ha fått information om en sårbarhet, validerar MESRC detta via respektive produktexperter, undersöker orsaken och vidtar sedan korrigerande åtgärder och utför korrigeringar. När åtgärden är klar, tillhandahålls den som ett servicepaket/en korrigering till alla kunder i den vanliga supportprocessen.

När det gäller sårbarheter som är relaterade till den tredjepartsprogramvara som medföljer ManageEngine-produkter, beror respons på de rapporterade sårbarheterna på responsiviteten hos motsvarande tredjepartsprogramvara.

Användning, support och underhåll av ManageEngine-produkter

Användning, support och underhåll av ManageEngine-produkter styrs enbart av respektive licensavtal mellan ManageEngine och kunden. Informationen om MESRC på denna sida varken ändrar eller utökar licensavtalet på något sätt. All information om sårbarheter hos någon av ManageEngine-produkterna, som rapporteras till MESRC, kommer endast att vara tillgänglig för ManageEngine.