M365 Manager Plus Funktioner

 •  

  Rapporter

 •  

  Granskning

 •  

  Hantering

 •  

  Övervakning

 •  

  Delegering

Exchange Online-rapporter

Rapporter om brevlådestorlek

För alla brevlådor i din organisation visar du information om aktuell brevlådestorlek, storleksbegränsningar och brevlådestorlek jämfört mot allokerad kvotstatistik.

Rapporter om brevlådeinnehåll

Få detaljerade rapporter kring innehållet i brevlådor i din organisation och filtrera med olika parametrar, såsom storleken på mappar, meddelandeantal, e-postämne och storlek på bilagan.

Rapporter om e-posttrafik

Se en detaljerad översikt över e-posttrafiken i din organisation och i varje individuell brevlåda. Identifiera enkelt de vanligaste e-postsändarna och -mottagarna, samt vanligaste skräppostmottagarna och mottagare av skadlig programvara.

Rapport om publika mappar

Visa publika mappar som finns tillgängliga i din Microsoft 365-konfiguration, inklusive deras namn och sökvägar. Se om publika mappar är mejlaktiverade eller inte, om de har undermappar, om de har en storleksbegränsning med mera.

Åtkomstrapport för delad brevlåda

Erbjuder ett revisionspår för användaraktiviteter över alla delade brevlådor, med information om vem som öppnade brevlådan, vem som äger brevlådan, när brevlådan öppnades, när åtgärden har utförts från brevlådan med mera.

Rapporter om Outlook-webbåtkomst (OWA)

Övervaka användaraktiviteten på OWA med data kring inloggningstider, webbläsare och operativsystem som användare loggat in från och användare som har spärrats.

Azure Active Directory-rapporter

Azure AD-rapporter

Få insyn och kunskap kring användare, grupper, kontakter och licensiering med omfattande förkonfigurerade rapporter. Lär dig mer om inaktiva, raderade och licensierade användare: säkerhets- och distributionsgrupper; licenser som snart går ut; med mera.

OWA-rapporter

Övervaka användaraktivitet i Outlook Web Access genom att samla in data för inloggningstider, webbläsare och operativsystemsanvändares inloggning och spärrade användare.

Microsoft 365 Användarlicensrapport

Visa licensstatus i realtid för Microsoft 365 och andra Microsoft-företagsapplikationer för att identifiera användare med utgångna licenser och hantera licenser utan problem.

Microsoft 365 grupprapporter

Få värdefull insyn i dina Microsoft 365-grupper med detaljerade, förkonfigurerade rapporter kring säkerhetsgrupper, distributionsgrupper, gruppstorlekar, gruppmedlemmar och tomma grupper.

Microsoft 365 användarrapporter

Håll koll på alla dina användare med M365 Manager Plus användarrapporter, inklusive information kring inaktiva användare, raderade användare och kontaktlistor.

 Rapporter för mobila enheter

Förbättra din hantering av ActiveSync-aktiverade mobila enheter med rapporter kring mobila enheter, policyinformation, statusinformation, ActiveSync-användning med mera.

OneDrive for Business-rapporter

Håll koll på användaraktiviteter för filer i OneDrive for Business genom att samla information i realtid kring överföringar, hämtningar, åtkomst, modifieringar med mera.

Säkerhet och efterlevnad

Håll koll på admin- och användaraktiviteter med information kring vem som gjorde vilken åtgärd och när; övervaka delade brevlådor, innehållen litigering och aktiverade brevlådor på plats för att garantera säkerhet och efterlevnad.

Skype for Business-rapporter

Övervaka grundläggande statistik som är hänförlig till din Skype for Business-miljö, inklusive användartrender, klientenhetsinformation, medarbetarsessioner, konferensuppgifter med mera.

OneDrive for Business-rapporter

OneDrive Files Accessed-rapport

Få full insyn i filer och mappar i OneDrive for Business med information kring vem som fick åtkomst till vilken fil och när.

OneDrive File Modifications-rapport

Sök modifieringar som gjorts av filer för att bevara filintegriteten.

OneDrive File Operations-rapport

Se vem som har kopierat, flyttat, bytt namn på, återställt eller raderat filer för att detektera säkerhetsbrott.

OneDrive Uploads-rapport

Hämta detaljer kring filöverföringar som gjorts av användare för att hålla koll på användaraktiviteter.

OneDrive Downloads-rapport

Spåra filhämtningar med detaljer kring vem som har hämtat vilken fil och när.

OneDrive Deleted Files-rapport

Detektera filraderingar för att hålla dig själv informerad kring användaraktiviteter så att du kan detektera brott.

Filöverföringsrapport

Hämta detaljer kring filöverföringar som gjorts av användare i OneDrive for Business, för att hålla koll på användaraktiviteter.

OneDrive-tillåtna/-blockerade enhetsrapporter

Hämta uppgifter kring enheter som har godkänts, eller spärrats från, synkroniserats med OneDrive for Business. Detaljer, inklusive enhetens IP-adress, enhetsnamn, användarnamn med mera.

OneDrive-delningsrapport

Hämta detaljer kring delningsinbjudningar som har skickats, godkänts, eller återkallats, liksom åtkomstärenden och företagslänkaktiviteter.

Skype for Business-rapporter

Användaraktivitetsrapporter

Få en översikt över Skype for Business-användning för en aktuell månad. Visa senaste inloggningstid för användaren, medarbetarsessioner, konferenser användare har organiserat eller deltagit i, överförda filer med mera.

P2P-sessioner via användarrapport

Erbjuder information kring medarbetarsessioner som användare deltagit i en aktuell månad. Inkluderar ett antal ljud, video, filöverföring och fildelningssessioner användare har deltagit i, samt hur länge användare har deltagit i någon av dessa aktiviteter.

Skype-meddelanden via användarrapport

Se hur många Skype-meddelanden användare skickat och tagit emot en aktuell månad.

Skype-filöverföring via användarrapport

Spåra användares Skype for Business-filöverföring genom att granska totalt antal filer de skickat och tagit emot för en aktuell månad.

Skype-rapport för senaste inloggning

Granska den senaste inloggningstiden för alla användare varje månad. Fastställ den senaste tiden en användare öppnade Skype for Business för att detektera inaktiva användare.

Skype-rapport för senaste aktivitet

Se när användare har använt Skype for Business senast, så du kan ta bort inaktiva användarprenumerationer.

Avancerade rapporteringsfunktioner

 Anpassade rapporter

Anpassa standardrapporter med inbyggda filter för att förfina dina specifika behov och ta bort oönskade data.

 Exportera rapporter

Öppna rapporter offline eller skriv ut dem för senare användning genom att exportera till formaten CSV, PDF, XLS och HTML.

 Schemalägg rapporter

Slå dig ner och låt rapporterna komma till dig. Schemalägg när rapporter ska genereras och levereras till dig via e-post.

 Bädda in och publicera rapporter

Bädda in dina rapporter och paneler över webbplatser, wikis och applikationer för en bredare publik. Publicera rapporter för att göra dem tillgängliga via lokalt LAN.

 Delegera Microsoft 365-rapportering

Ge dina helpdesk-tekniker och IT-gruppen för att få åtkomst till Microsoft 365-rapporter utan att erbjuda dem åtkomst till Microsoft 365 admincenter.

Läs mer