Hantering av mobil enhet

En enhetlig lösning för hantering av mobil enhet

Desktop Central

Lösningar med hantering av mobila enheter

MDMP

  • Konfigurera principer och profiler för åtkomst till företagsresurser
  • Hantera mobila tillgångar och sök enhetsrelaterad information
  • Hantera programdistribution och rapportering
  • Utför fjärrlås och datarensning
OS Deployer

Hantering av mobila enheter för leverantörer av hanterade tjänster

Desktop Central MSP

  • Konfigurera, hantera och säkra mobila enheter
  • Skanna och sök antalet mobila tillgångar
  • Hantera och distribuera appar internt och kommersiellt
  • Utför fjärrlås och datarensning
  • Generera färdiga rapporter