IT-administration från molnet

Hantera din IT från molnet med våra prisbelönta IT-administrationslösningar som värdstyrs på Zoho-plattformen som är en hjälp till mer än 25 miljoner användare.

AlrmsOne

Hantering av mobil enhet

Mobile Device Manager Plus

 • Plattformsöverskridande support för iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS och tvOS.
 • Installera, avinstallera, konfigurera och uppdatera appar utan användarens ingripande.
 • Över 30 säkerhetsbegränsningar och konfigurationer för förbättrad enhets- och datasäkerhet.
 • Isolera enheter för att eliminera användarens integritetsproblem i en BYOD-installation.
 • Övervaka och ge användare åtkomst till företagets Exchange-konto endast med registrerade enheter.
 • Integrera med andra lösningar med offentligt tillgängliga API:er för omfattande enhetshantering.
Patch Manager Plus

Automatiserad patch-hantering på molnet

Patch Manager Plus

 • Automatisering av molnbaserad patch-hantering för Windows och över 250 tredjepartsapplikationer
 • Patchning av distribuerade och fjärranslutna kontor
 • Automatisera patchningsprocessen från detektering till distribuering
 • Sök regelbundet efter sårbarheter och patchar
 • Testa patchernas stabilitet
 • Användarmeddelanden, anpassningar och patchningskontroller
 • Bibehåll ständig efterlevnad med säkerhetsstandarder
 • Avvisa patchar för specifika grupper eller applikationer
 • Rapporter och granskningar för avancerad patch-hantering
Cloud Security Plus

Offentlig molnlogghantering och rapportering

Cloud Security Plus

 • Webbaserat molnsäkerhetsverktyg för att spåra all aktivitet som sker på plattformar i det offentliga molnet: Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure.
 • Loggar AWS-miljöändringar i IAM-aktivitet, användarinloggningsaktivitet och händelser som sker i Amazon EC2, Nätverkssäkerhetsgrupper, Elastiska IP-adresser, ELB, Autoskalning, WAF, STS, RDS, AWS konfig, VPC och S3.
 • Erbjuder insyn i Microsoft Azure-användaraktivitet och alla ändringar som görs av nätverkssäkerhetsgrupper, virtuella nätverk, applikationsgatewayer, trafikhanterare, DNS-zoner, virtuella datorer, databaser och lagringskonton.
 • Varningsmeddelanden via e-post kan konfigureras för att skickas när ovanliga aktiviteter, trender och andra säkerhetshot uppstår.
 • Automatisera rapportskapande genom schemaläggning av rapporter vid en angiven tidpunkt. Dessa rapporter sparas på den användardefinierade sökvägen och kan även tas emot via e-post.
O365 Manager Plus

Office 365-hantering och -rapportering

O365 Manager Plus

 • Gemensam lösning för Office 365 management, rapportering och granskning.
 • Erbjuder färdiga rapporter kring Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, och Skype for Business, samt rapporter kring säkerhet, efterlevnadshantering och licenser för Office 365.
 • Se över din Office 365-konfiguration enkelt med ett brett utbud av funktioner för Exchange Online och Azure Active Directory-hantering.
 • Spåra även de mest granulära användaraktiviteterna i Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway och andra tjänster.
 • Granska kritiska aktiviteter och ändringar i din Office 365-miljö med anpassade varningar för varje Office 365-tjänst.
Remote Access Plus

Programvara för fjärråtkomst

Remote Access Plus

 • HIPAA-kompatibel avancerad fjärrkontroll för att felsöka alla problem.
 • 12+ praktiska verktyg för fjärrhantering av lösta fel i ljusets hastighet.
 • Röst-, video- och textchattar för att omedelbart kommunicera med slutanvändare.
 • Sammanfattande felsökning med stöd för flera skärmar.
 • Användarbekräftelse och möjlighet att spela in fjärrsessioner.
 • Loggning och rapporter i realtid.
 • Strömalternativ för att optimera produktionskostnaderna och öka produktiviteten.
Remote Access Plus

Enkel företagsinloggning (SSO)

Identity Manager Plus

 • En säker molnbaserad SSO-lösning för företag.
 • Inbyggda SSO-integrationer för hundratals populära SaaS-applikationer, som till exempel Office 365, G Suite, Salesforce, Dropbox, Slack och Zoho.
 • Stöd för att aktivera SSO för SAML-baserade applikationer, inklusive interna applikationer.
 • Inbyggda rapporter för att spåra applikationsanvändning, övervaka användaråtkomst och granska administrationsaktiviteter.
 • En centraliserad konsol för att hantera användare och applikationer.
ServiceDesk Plus

ITIL-färdig helpdesk

ServiceDesk Plus

 • Webbaserad IT-supportprogramvara med integrerad tillgångs- och projektadministration byggd på ITIL-ramverket
 • Används av mer än 120 000 företag
 • Tillgängligt på 29 olika språk
Molnbaserad lösning för hantering av mobila enheter för MSP:er

Molnbaserad lösning för hantering av mobila enheter för MSP:er

Mobile Device Manager Plus MSP(Cloud)

 • Stöder flera klienter för att möjliggöra hantering av olika företagsenheter från en enda konsol.
 • Distribuera enheter på några minuter med automatisk registrering av Apple-, Android-, Windows- och Chrome-enheter.
 • Få åtkomst till och distribuera företagets resurser på ett säkert sätt.
 • Kontrollera enheter på distans utan att installera ytterligare agenter.
 • Hantera mobila tillgångar och sök enhetsrelaterad information.
 • Skydda företagsdata på förlorade enheter med omedelbara fjärrkommandon.
 • Tillgängligt som en lokal lösning och molnlösning.