Active Directory-lösenordshantering som självbetjäning och lösning för enkel inloggning Ladda ned
 • Banner image
  Active Directory-lösenordshantering som självbetjäningoch lösning för enkel inloggning
  • Lösenordsåterställning med självbetjäning och kontoupplåsning
  • Lösenordsutgång-meddelare
  • Enkel inloggning för molnapplikationer
  • Lösenordssynkroniserare för lokala och molnbaserade appar
  • Windows tvåfaktorsautentisering
  • Anpassad genomförare av lösenordspolicy
  • Självuppdatering av katalog och företagssökning
  • Windows/Mac/Linux-agent (Ctrl+Alt+Del)
   
  Hämta en gratis utvärderingsversion  
 • Påminn användare om utgående lösenord och konton med vårt kostnadsfria verktyg!
  Påminn användare om utgående lösenord och konton med vårt kostnadsfria verktyg!
  • Automatisera påminnelser om utgående lösenord
  • Meddela användare om deras lösenord som löpt ut
  • Konfigurera OU och gruppbaserade policyer
  • Skicka SMS, e-post och push-varningar med jämna mellanrum
  • Schemalägga kontoutgångsrapporter för chefer
   
  Ladda ned  
 • Self-Service Password Management Solution for Active Directory
  Lösenordshantering med självbetjäning för Active Directory Möjliggör en identitet för flera företagsapplikationer med enkel inloggning.
  • Aktivera SSO för alla SAML-aktiverade applikationer
  • Säker åtkomst till molnappen med tvåfaktorautentisering
  • Använd befintliga användaridentiteter i AD
  • Skapa policyer baserade på OU:er och grupper
  Ladda ned  Titta på videon
 • Self-Service Password Management Solution for Active Directory
  Synkronisera lösenord mellan olika molntjänster och lokala system.
  • Använd ett lösenord för flera appar
  • Använd policybaserad åtkomstkontroll för molnappar
  • Synkronisera AD-lösenordförändringar i realtid
  • Framtvinga en universell lösenordspolicy för AD- och molnappar
  Ladda ned nu  
 • Låt användare återställa lösenord från mobila enheter på bara några klick!
  Låt användare återställa lösenord från mobila enheter
  på bara några klick!
  • Återställ och ändra AD-lösenord
  • Återställ och ändra molnappens lösenord
  • Parolaları Senkronize Etme
  • Lås upp AD-konton
  • Lås upp konton på molnappen
  adssp-banner-apple-app adssp-banner-android-app
 • Banner image
  Säker Windows-inloggning med
  tvåfaktorsautentisering.
  Förstärk säkerheten mot potentiella hot med ytterligare ett lager av autentisering.

Vad är ADSelfService Plus?

ManageEngine ADSelfService Plus är en säker, webbaserad lösning för hantering av återställning av slutanvändarlösenord och enkel inloggning. Lösningen hjälper domänanvändare att återställa lösenordoch låsa upp konton via självbetjäning och de anställda att själva uppdatera sin personliga information (t.ex. mobilnummer och foton) i Microsoft Windows Active Directory. ADSelfService Plus förser även användare med säker enklicksåtkomst till företagsapplikationer som t.ex. 365, Salesforce och G Suite via Active Directory-baserad enkel inloggning (SSO). Det är enkelt för administratörer att automatisera återställning av lösenord, upplåsning av konton och optimera kostnader i samband med samtal helpdesk.

Vilka problem löser enheten?

Analytiker har fastlagt att 30 procent av förfrågningarna till support är relaterade till hantering av lösenordsåterställning och kontolåsningar. ADSelfService Plus reducerar antalet för de mest akuta lösenordsärendena som tar en märkbar del av helpdeskens tid genom att erbjuda en säker, tillförlitlig och stabil webbaserad lösning för självservice åt slutanvändarna. Slutanvändaren kan hantera sina lösenord själv och även uppdatera sin personliga information i Active Directory hur enkelt som helst. Programmet tillhandahålleräven säkerhet under lösenordsåterställning med självservice via tekniker för flerfaktorautentisering.

Vilka funktioner erbjuds?

ADSelfService Plus innefattar följande funktioner:

Viktiga funktioner

 • Lösenordsåterställning med självservice.
 • Hantera upplåsning av konton.
 • Meddelande till användare om utgående lösenord/konto.
 • Företags-”singel” inloggning
 • Lösenordssynkroniserare.
 • Endpoint MFA för Windows-/macOS-inloggningar.
 • Uppdatera personlig information på AD.
 • Sökning i personalkatalog.

Andra funktioner

 • Active Directory - ändra lösenord.
 • Mobil lösenordshantering
 • Winlogon(CTRL+ALT+DEL) Lösenordsåterställning.
 • Flerfaktorautentisering.
 • Genomförare av lösenordspolicy.
 • Mejlgruppsabonnemang.
 • Stationär och mobil appanpassning.

Fördelar

 • Minska brådskande lösenordsärenden.
 • Minimera tidsåtgången för och arbetsbördan på helpdesk
 • Identifiera verifiering via multifaktorautentisering.
 • Generera användarlistor och statusrapporter för konton.
 • Åtgärda lösenordsutmaningar gällande identitetshantering med hjälp av självservice.

ADSelfService Plus finns även i 3 versioner

Gratis utgåva
 • Stöder upp till 50 domänanvändare
 • Går aldrig ut
 • Har stöd för alla funktioner i Professional-utgåvan
Standard-utgåvan
Pris från 595$ Prova nu
 • Stöder 50 till obegränsat antal domänanvändare
 • Årlig eller ständig prenumeration
 • Funktioner som stöds:
  • Lösenordsåterställning med självbetjäning och kontoupplåsning
  • Lösenordsutgång-meddelare
  • Lösenordspolicyförstärkare (endast webbportal och mobilapp)
  • Lösenordssynkroniserare och enkel inloggning
  • Mobil lösenordshantering
  • Egen kataloguppdatering, personalsökning och mejlgrupprenumeration
  • Extern MS SQL-databassupport
Professional-version
Pris från 1195 $ Prova nu
 • Stöder 50 till obegränsat antal domänanvändare
 • Årlig eller ständig prenumeration
 • Stöder alla funktioner i standardutgåvan, och:
  • GINA/Mac (Ctrl+Alt+Del) inloggningsagent
  • Endpoint MFA för Windows-/macOS-inloggningar.
  • Cachad behörighetsuppdatering
  • Lösenordspolicyförstärkare (Ctrl+Alt+Del skärm och ADUC)

Slutpunkts-MFA-tillägg

Startar vid US$395 för 500 domänanvändare

Inkluderar MFA-stöd för datorer (Windows, Linux, och macOS); VPN och andra nätverksslutpunkter som använder RADIUS; och OWA och andra IIS-webbapplikationer.

Tillägg för redundans- och säkerhetsgatewaytjänster

US$395

Inkluderar redundans (hög tillgänglighet, belastningsutjämning) och säkra gatewaytjänster (omvänd proxy) som är nödvändiga för större företag.

SMS-tillägg

Startar vid US$395 för 2000 SMS-krediter

Inkluderar Clickatell, en tredjeparts-SMS-gateway, för att skicka aviseringar och MFA-verifieringskoder via SMS. För närvarande ej tillgängligt i USA, och kan inte användas för att skicka SMS till nummer från USA.