Gerçek Zamanlı Active Directory Denetim Raporları

ADAudit Plus ürününde yöneticiye Domain Controller'in güvenlik günlüklerine kaydedilen değişiklik olaylarını tespit etmelerine yardımcı olan bol miktarda gerçek zamanlı denetim raporu bulunmaktadır. Kullanıcı Oturum açma olaylarıyla bağlantılı Active Directory değişiklikleri, Etki Alanı Politikası değişiklikleri ve Kullanıcı, Grup ve Bilgisayar nesnelerinin yönetimi denetlenir ve raporlanır. Raporlar, olay görüntüleyicisi verilerinin kolayca anlaşılmasına yardımcı olan kullanıma hazır ve norm dışı raporlardır. Veri hacimleri ve Domain Controller'de günlüğe kaydedilen değişiklik faaliyetlerinin şifresini çözmek/ deşifre etmek için gereken uzmanlık dikkate alındığında, yerli (native) olay günlüğünün esasını kavramak sade kullanıcılar için oldukça zordur ve ADAudit Plus’ın değişiklik raporlama yazılımı bunu kolaylıkla mümkün hale getirir.

Aşağıdakiler gibi anlamlı, yorumlanabilir ve filtre edilmiş denetim bilgileri

 • Active Directory DeğişikliğininWhen an Active Directory Change was done.
 • Değişikliğin nereden yapıldığı..
 • Yapılan Değişikliklerin neler olduğu ve
 • Değişikten kimin sorumlu olduğu.

Raporlar, oturum açma, hesap yönetimi (kullanıcı yönetimi, bilgisayar yönetimi ve grup yönetimi), GPO yönetimi, OU yönetimi ve etki alanı politikası değişikliklerigibi kategorilerdeki değişiklik bilgilerinin çeşitli detaylarını kapsayan kapsamlı ve ayrıntılı raporlardır.

Gerçek Zamanlı Değişiklik Faaliyeti Raporları aşağıdaki kategorilerde gruplandırılır.

Örnek Başarısız Oturum Açma Raporu

Örnek Başarısız
Oturum Açma Raporu

 • Kullanıcı Oturum Açma Raporları.
 • Yerel Oturum Açma-Oturum Kapama Raporları.
 • Kullanıcı Yönetimi Raporları.
 • Grup Yönetimi Raporları.
 • Bilgisayar Yönetimi Raporları.
 • GPO Yönetimi Raporları.
 • OU Yönetimi Raporları ve
 • Etki Alanı Politika Değişiklikleri Raporları.
 • » Bütün Active Directory Değişiklik Raporlarını görüntüleyin

 

Temel denetim raporlaması ve yapılandırılabilen leri raporlama (Rapor Profiline Dayalı Raporlar) ile ilgili önceden yapılandırılmış raporlar ADAudit Plus ile kolaylaştırılır. Önceden yapılandırılmış raporlar farklı ortamlarda çeşitli denetim ihtiyaçları için yaygın olarak kullanılan raporlar esas alınarak sınıflandırılır ve gruplandırılır. Bu raporlarda, güvenlik, uygunlukve SOX, HIPAA, PCI, GLBA vs., gibi denetim gereksinimleri ele alınır.

İsteğe göre yapılandırılabilen Rapor Profiline dayalı raporlar ileri bir özelliktir. Bu, ADAudit Plus’ın filtreler kullanarak en ince ayrıntıda raporlamayı kolaylaştıran en önemli özelliğidir. Değişiklik denetim olayları rapor profilleriyle denetim faaliyetlerini bir veya birden fazla hesap nesnesiyle ilişkilendirerek raporlanır ve granüler raporlamayı kolaylaştırır. Rapor Profiline dayalı raporların kullanılmasının sağladığı avantaj granüler rapor oluşturma sürecini ve denetim faaliyetlerini kolaylaştırır.

Dashboard View of ADAudit Plus

ADAudit Plus’ın
Dashboard Görüntüsü

ADAudit Plus’ın ayrıca her raporun özetini vurgulayan bir grafik ekranı da bulunmaktadır. Ayrıca, dashboard’da en önemli değişiklik olayları gerçek zamanlı olarak görüntülenir ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Dashboard görüntüsünde özet rapor verilerini gözden geçirmek için eğim çizgileri, pasta grafikler ve çubuk grafikler gibi araçlar kullanılır.