NetApp Filer Değişiklik Denetimi

ADAudit Plus, NetApp Filer CIFS Paylaşımlarında yapılan değişiklikleri merkezi olarak denetlemenize, izlemenize ve gerçek zamanlı olarak raporlamanıza yardımcı olur. ADAudit Plus olası her Windows ve NetApp Filer CIFS Dosya / Klasör yaratma, değişiklik, silme, izin değişikliği, vs. Faaliyetini raporlar ve uyarı verir. Yöneticiler önceden yapılandırılmış raporları ve ağ güvenliğinin ihlal edildiği zamanlarda ve kritik nesnelere erişimler için ayarlanarak anında verilen uyarılarla birlikte programlanan raporları kolaylıkla izler ve görüntüler. Uyarılar, daha iyi ele alınabilmesi için durumun hızla değerlendirilmesine yardımcı olan kapsamlı ve ayrıntılı olay analizini içerir. ADAudit Plus ayrıca geçmiş raporlarının düzenlenmesine imkân veren veri arşivleme özelliğiyle kuruluşların güvenlik ve IT uygunluk gereksinimlerini karşılamasına olanak sağlar. Raporlar, denetim esnasındaki rapor sunumları için XLS, HTML, PDF ve CSV formatında gönderilebilir.

ADAudit Plus kullanılarak NetApp Filer’da Dosya denetiminin Öne çıkan noktaları

  • Ağ güvenliğini güçlendirmek ve uygunluğu sağlamak için NetApp Filers’ı izler.
  • Sağlam, güvenilir ve filtreye dayalı denetim raporlama yetenekleriyle NetApp dosyalarında ve klasörlerinde yapılan değişiklikleri kontrol eder.
  • Dosya ve klasör yapısında onaylı ve onaysız değişikliklerin detaylı Adli incelemesi
  • Kritik değişiklikler için programlanabilen raporlar ve e-posta uyarıları
  • SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA, GLBA Uygunluk gereksinimlerini sağlar.
  • Denetim raporlarını XLS, CSV, PDF ve HTML formatında verir.

NetApp Filer Denetim Raporları

Bu NetApp Filer denetim özelliğiEklenti olarak mevcuttur.