Windows Yazıcı Denetim aracı

ADAudit Plus yazıcı izleme ve denetleme çözümü bütün yazıcı kullanımıyla ilgili gerecek zamanlı faaliyet raporu verir. Yöneticiler merkezi olarak yazıcı kullanımını denetleyebilir, izleyebilir ve önceden yapılandırılmış raporları görüntüleyebilir ve yazıcı kullanımıyla ilgili raporları, kullanıcı bazında alınan raporları, en son çalıştırılan işler ve yazıcı bazında alınan raporları programlayabilirler. Raporlarda daha iyi analiz yapılabilmesini sağlamak üzere, tarih ve saat, yazılı çıktıyı alan kullanıcının ismi, dosyanın ismi, sayfa sayısı, kopyaları, dosyanın büyüklüğü, yazıcının ismi ve Sunucu bilgileri gibi dosya detayları ile birlikte yazıcı kullanımının kolayca değerlendirilebilmesine yardımcı olan kapsamlı bir olay analizi yer alır. Yazdırılan dosyalarla ilgili olarak anında e-posta uyarıları verir. ADAudit Plus yazıcı denetimi özelliği ile, denetim esnasında rapor sunumu için XLS, HTML, PDF ve CSV formatlarda dosya göndererek kuruluşların güvenlik ve SOX, HIPAA uygunluk gereksinimlerini karşılar.

ADAudit Plus kullanılarak yapılan Yazıcı Denetiminin Avantajı

  • Windows ağında yazdırılan bütün dosyalar belirlenir.
  • Tarih ve zaman, yazılı çıktıyı alan kullanıcının ismi ile birlikte dosya detayları listelenir.
  • Sayfa sayısı, kopyalar, dosyanın büyüklüğü, yazıcı ismi ve Sunucu detaylarını takip edilir.
  • Kapsamlı ayrıntıları görüntülemek için önceden yapılandırılmış yazıcı denetim raporları.
  • 32 bit ve 64 bit Windows platformlarını destekler
  • Sarbanes-Oxley ve HIPAA düzenlemelerine uygunluğu sağlar.
  • Denetim raporlarını XLS, CSV, PDF ve HTML formatlarında gönderir.
  • Burada yalnızca önemli özellikler listelenmiştir, ürünün çok daha fazla sayıdaki özelliğini görmek için ADAudit Plus’ın Online Demo’sunutecrübe edin.

Yazıcı Denetim Raporları

Bu Yazıcı Denetim özelliği Üye Sunucu Eklentisi olarak mevcuttur.