Gerçek Zamanlı Windows AD Kullanıcı Hesabı Kilitleme Çözümleyici Araç

Gerçek zamanlı hesap kilitleme aracı Etki Alanı hesabının kilitlenme sebebinin detayları ile ilgili gerçek zamanlı rapor verir. Yerli (native) Windows Active Directory Hesap kilitleme politikası, yanlış parolaya bağlı olarak hesabın kilitlenmesine yol açan birbirini izleyen, zaman kısıtlaması olan, oturum açma faaliyetini takip eden parola tahmin etme girişimlerine karşı koymak için geliştirilmiş kullanışlı bir yöntemdir. Hesabın kilitlenmesinin bir başka sebebi de, parola sıfırlama döngüsünün sık olduğu katı kurallara bağlı parola ayarına bağlı olarak hatırlaması zor olan parolalardan kaynaklanabilir. ADAudit Plus, 'kullanıcı' hesabının olay günlüğü kayıtlarından toplanan verileri sorgulayarak ve karmaşık bilgileri basit, GUI önceden yapılandırılmış raporlar ve anında verilen e-posta uyarıları şeklinde formüle ederek Windows Active Directory, Windows Sunucular ve Windows iş istasyonlarında kilitlenen Hesapları takip etmenize yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı Windows Kullanıcı Hesabı Kilitleme Çözümleyici Raporu

  • Bu AD hesap kilitleme durumu aracıyla, Windows servisleri, servis hesapları, COM nesneleri, ağ sürücüsü bağlantı tanımları, programlanmış görevler, bağlanma oturumları, vs. için önceden kaydedilmiş parolalarla ilişkili sebepleri öğrenin
  • Hesap Kilitleme Çözümleyici artık mobil telefonlardan açılan oturumlar(ActiveSync), Outlook Web Access(OWA) üzerinden sağlanan erişimler için de arama yapabilmektedir.
  • Kullanıcı / servis hesabının kilitlenmesine bağlı olarak kritik iş uygulamalarının hatalı işleyişine anında çözüm bulmak üzere ADAudit Plus’dan zamanında verilen e-posta uyarılarıyla karşı konulur.
  • SOX, PCI-DSS, FISMA, HIPAA, GLBA, vs. Uygunluk gereksinimlerini karşılar. ADAudit Plus ile kilitlenen hesapların, sıfırlanan kullanıcı parolalarının, parolası değişen kullanıcıların denetim izini tutabilir ve çok daha fazla AD nesnesini denetleyebilirsiniz.
  • Yönetici, Yardım masası, İnsan kaynakları, vs. ile faaliyetleri izler. Ayrıca IT Denetçileri için ‘sadece raporları görüntülemek’ için oturum açma olanağı sağlar. Yapılandırılan etki alanları ile ilgili bütün kritik denetim verileri için tek görünüm/görüntü.
  • Kilitlenen hesaplar, yetkisiz erişim için e-posta uyarıları verilir. AD olay verileri, XLS, CSV, PDF ve HTML formatta raporlarla Güvenlik ve Adli bilişim için arşivlenir.

Örnek Hesap Kilitleme Çözümleyici Raporu

Windows Kullanıcı Hesabı Kilitleme Çözümleyici Araç

Kullanıcı / servis hesabının kilitlenmesinin arkasında yatan sebebi öğrenin. Filtre özelliklerini seçin ve net olay raporlaması için detaylı bilgileri alın.

Örnek Hesap Kilitleme Çözümleyici Raporu
Örnek Hesap Kilitleme Çözümleyici Raporu

ADAudit Plus Denetimi hakkında

ADAudit Plus, en çok ihtiyaç duyulan güvenlik, denetim ve uygunluk taleplerini karşılamak için Windows Active Directory, Windows İş istasyonlarında Oturum açma/ Oturum kapama, Windows Dosya Sunucularında ve Üye Sunucularda denetim-izleme-raporlama yapan web tabanlı gerçek zamanlı Windows Active Directory & Windows Sunucu Değişikliği Raporlama Yazılımıdır. 200+ detaylı, olaya özgü raporlarla ve gerçek zamanlı e-posta uyarılarıyla kullanıcıların yetkili/ yetkisiz erişimleri, Oturum açma/Oturum kapama faaliyetleri, GPO, Gruplar, Bilgisayar, OU, DNS sunucu değişiklikleri izlenir. Ayrıca, sonuçlar yorumlanmasına ve adli bilişime yardımcı olacak şekilde xls, html, pdf ve csv formatlarında gönderilir!

Hesap Kilitleme Çözümleyici yalnızca Profesyonel Sürümdemevcuttur.