Windows Active Directory Gerçek Zamanlı İzin Değişlik Denetimi

Değişiklikler için Microsoft Windows ağının izlenmesi, çok sayıda Active Directory nesnesiyle (OU'lar, Kullanıcılar, Gruplar, Bilgisayarlar ve GPO) ve önemli 'erişim izinleriyle' meşakkatli bir sorundur. İzin değişikliklerinin gerçek zamanlı olarak denetlenmesi, ağ güvenlik ihlalleri açısından risk yönetimi için çok önemlidir. Yerel yaklaşımda Windows ağının güvence altına alınması, bir yöneticinin her klasör için sağa tıklamasını, özelliklere tıklamasını ve izinleri atamak için güvenlik sekmesine tıklamasını gerektirirdi. Grupları ve kullanıcıları belirten bu liste Erişim Kontrol Listesi’dir (ACL). Bir yöneticinin bu faaliyeti yüzlerce veya binlerce klasör / dosya için yaptığını ve bunun gerektireceği çok sayıda kaynağı hayal edin!

Windows Dosya Sunucuları İzin Değişiklik Denetimi

ADAudit Plus, dosyaların, klasörlerin ve paylaşımların Windows Dosya Sunucuları izin değişikliklerini denetler. Gizli dosyaları / klasörleri sürekli takip edin ve yetkili / yetkisiz erişime dayalı anlık uyarılar alın. Okumadan yazmaya onaysız izin değişikliği, istenmeyen AD değişikliklerine yol açabilir.

Olaylar, bilgilerin bir güvenlik tanımlayıcısında saklanması / taşınması için metin biçiminde olan bir Güvenlik Tanımlayıcısı Dizisi Biçimi olarak saklanır. Format, bir güvenlik tanımlayıcısının dört temel bileşeninin her birini belirtmek için belirteçleri olan boş sonlandırılmış bir dizedir: sahip (O:), birincil grup (G :), DACL (D :) ve SACL (S :).

"O:AOG:DAD:
(A;;RPWPCC
DCLCSWR
CWDWOGA;;
;S-1-0-0)"
(Örnek Windows Güvenlik Tanımlayıcısı Dizi Formatı)
Örnek İzin Değişikliği Raporu
(Örnek İzin Değişikliği Raporu)

 

Gerçek Zamanlı Denetim Raporları ve E-posta Uyarıları

Binlerce karmaşık SD dizisinin yorumlanması ve analiz edilmesi / raporlanması karmaşıklığını azaltın. ADAudit Plus, size her olay hakkında ayrıntılı bilgi içeren 200'den fazla basit, yorumlanması kolay rapor ve anlık e-posta uyarıları sunar. Örneğin, değişiklik durumu (eklenmiş / kaldırılmış izin). Windows Active Directory ve Windows Dosya Sunucuları değişiklik denetim izlemeyi, veri yönetimi ve bilgi güvenliği için otomatik hale getirin, rap

ManageEngine ADAudit Plus Avantajı

İzin İzleme– Windows AD ve Sunucular sistemini, yapılandırmasını ve dosya değişikliklerini Yönetici, Kullanıcılar, Yardım Masası, İnsan Kaynaklarına vb. göre gerçek zamanlı izleyin.

Gösterge Tablosu Görünümü - Yapılandırılmış etki alanları için tüm kritik denetim verilerini tek bir yerden görüntüleyin.

Raporlar ve Uyarılar - 200'den fazla önceden yapılandırılmış raporu görüntüleyin ve izlenen klasörlerdeki / dosyalardaki değişikliklerin e-posta uyarısıyla bildirilmesi için ayar yapın.

IT Denetçileri - Yalnızca rapor görüntülemeyle IT Denetçileri için oturum açma imkânından yararlanın.

Arşiv Verileri - Güvenlik ve Adli Bilişim için AD olay verilerini arşivleyin.

32 bit | 64 bit - Hem 32 bit hem de 64 bit Windows platformları için destek.

Raporları Dışa Aktarma ve Uyum Sağlama - XLS, CSV, PDF ve HTML formatlarındaki denetim raporlarıyla PCI, SOX, GLBA, FISMA, HIPAA Uyumunu sağlayın.

Önemli Özellikler - Burada yalnızca önemli özellikler listelenmiştir, diğer pek çok özelliği keşfetmek için ADAudit Plus'ınOnline Demosunagöz atın.

Gerçek Zamanlı AD İzin Değişiklik Raporları ve Sunucuları Denetim Raporları