Yazılım Lisans Sözleşmesi

MANAGEENGINE SOFTWARE ÜRÜNLERİ İÇİN SATIŞ KOŞULLARI

Bu Lisans Sözleşmesi aşağıdaki konularda ZOHO Corp. ManageEngine Cloud Security Plus’ın ("Lisanslı Yazılım") lisans politikasının ayrıntılarına yer verir.

  • Değerlendirme Lisansı
  • Ticari Lisans
  • Teknik Destek

(i) Elektronik siparişi tamamlamadan veya Lisanslı Yazılımı yetkili web sitesinden indirmeden önce veya (ii) geçerli şekilde alternatif sipariş süreciyle sipariş edildikten sonra teslim edilmiş olan medyadan Lisanslı Yazılımın kurulumunu yapmadan önce lütfen aşağıdaki lisansı dikkatlice okuyunuz. Bu Lisans Sözleşmesini okumuş, anlamış olduğunuzu ve şartlarına tabi olmayı kabul ettiğinizi ikrar ediyorsunuz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, ya (i) sipariş işlemine devam etmeden web sitesi sayfasından ayrılınız ya da (ii) geçerli şekilde ödemenizin eksiksiz olarak iade edilmesi için Lisanslı Yazılımın gönderildiği tarihten itibaren kırk beş (45) gün içinde sağlanmış olan kullanılmamış medya ve belgeleri iade ediniz.

1. DEĞERLENDİRME LİSANSI:

ZOHO Corp. tarafınıza, Lisanslı Yazılımın denenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, indirme veya kurulum tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacak ikili nesne kodu biçiminde, münhasır olmayan, devredilemez bir Değerlendirme Lisansı sağlar. Bu Lisans, Lisanslı Yazılımın indirilmesi veya kurulumunun yapılmasıyla başlar ve otuz (30) gün sonra sona erer ("Değerlendirme Dönemi").

İster Ücretsiz Sürüm, ister Standart Sürüm olsun Lisanslı Yazılımı Değerlendirme Süresinden sonra kullanmayı istemiyorsanız Lisans Alan yazılımı derhal Lisans Alanın bilgisayarından kaldırmayı kabul eder. Bu 1. Maddenin şartları uyarınca Lisanslı Yazılımı farklı amaçlarla kullanmanız ya da yeniden satışa sunmanız yasaktır. ZOHO Corp. bu kapsamda tarafınıza açıkça tanınmamış olan tüm hakları saklı tutar.

2. TİCARİ LİSANS:

  1. Ücretsiz Sürüm: Geçerli olan yerlerde Ücretsiz Sürümü Değerlendirme Süresinden sonra da kullanmayı tercih ederseniz Lisanslı Yazılım yapılandırılmış bulut hesaplarından güncel günlükleri almaya son verir. Öte yandan önceden alınmış olan verilerle ilgili raporları görüntülemeye ve kullanmaya devam edebilirsiniz. ZOHO Corp, herhangi bir ücret talep etmeden Lisanslı Yazılımın Ücretsiz Sürümünü kullanmanız için tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir.
  2. Abonelik Lisansı: Abonelik Modeli lisansı seçiminizin bir parçası olarak, ZOHO Corp. tarafınıza, geçerli olan yerlerde tüm güncellemeler dahil ZOHO Corp. bünyesinden indirilen veya tarafından sağlanan medya üzerinde alınan kullanıcı belgeleriyle birlikte, Lisanslı Yazılımı kullanmanız için, ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans sağlar ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, ZOHO Corp. tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır. "Kullanım" Lisanslı Yazılımın depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir. "Tek Kurulum Lisansı" bir Lisanslı Yazılım kopyasının kurulumunun yalnızca bir CPU’ya yapılabileceği anlamına gelir.

Abonelik Lisansı kapsamında Lisanslı Yazılım yalnızca hedeflenen süre için lisanslıdır. Bu dönemden sonra Lisans Alan Aboneliğini yenilemezse Lisans Alan yazılımı kullanmaya son vermeyi ve yazılımı Lisans Alanın sistemlerinden kaldırmayı kabul eder.

Lisanslı Yazılımı abonelik döneminden sonra da kullanmaya devam etmek için lisansınızı dönem dolmadan en az 10 gün önce yenilemek zorundasınız. Abonelik Lisansının parçası olarak tüm güncellemeler, yükseltmeler, problem bildirimi için e-posta desteği ve Lisanslı Yazılımın ürün belgelerine çevrimiçi erişim hedef süre boyunca herhangi bir ek maliyet olmadan tarafınıza sağlanacaktır.

3. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİ:

Lisanslı Yazılım, üçüncü taraf satıcılara ait yazılımı içerebilmektedir ve bu Anlaşmanın diğer hükümlerinin genel uygulanabilirliğini sınırlandırmadan (a) Lisanslı Yazılıma dâhil olan üçüncü taraf yazılımına ait mülkiyet hakkının bunu sağlayan üçüncü tarafta kalacağını ve (b) söz konusu üçüncü taraf yazılımının lisans şartları aksini öngörmediği sürece Lisanslı Yazılımla kullanılabilen üçüncü taraf yazılımlarının dağıtımını yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

4. KULLANIM KISITLAMALARI:

Bu Sözleşmenin tüm diğer şartlarına ek olarak (i) Lisanslı Yazılımın bir kopyasının kurulumunu birden fazla CPU’ya yapmayacak; (ii) her tür telif hakkı, ticari marka veya diğer tescil uyarılarını Lisanslı Yazılım veya kopyalarından çıkaracak; (iii) geçici olarak acil durumlar için bir yedek veya arşiv kopyası dışında herhangi bir kopya üretmeyecek; (iv) Lisanslı Yazılımı veya herhangi bir bölümünü tek başına ya da uygulamanızın parçası olarak kiralamayacak, lisansını veya alt lisansını vermeyecek veya dağıtmayacak; (v) Lisanslı Yazılımı modifiye etmeyecek veya iyileştirmeyecek; (vi) Lisanslı Yazılımda tersine mühendislik yapmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya sökmeyecek; (vii) üçüncü tarafların Lisanslı Yazılıma erişim sağlamasına, yazılımı kullanmasına veya destek hizmeti vermesine izin vermeyeceksiniz.

5. TEKNİK DESTEK:

ZOHO Corp. bir yıl süreyle sorun bildirimi için e-posta desteği, ürün güncellemeleri, yükseltmeler ve ürün belgelerine çevrimiçi erişim dâhil olmak üzere destek hizmeti sağlar.

6. KULLANIM DETAYLARININ TOPLANMASI:

Zoho, lisans ayrıntıları, Lisanslı Yazılımın kurulumunun yapıldığı sistemin yapılandırılması, erişilen sayfalar ve raporlar dahil Lisanslı Yazılımın çeşitli özelliklerinin kullanım sıklığına dair kullanım istatistikleri gibi Lisanslı Yazılımı kullanımınıza ilişkin ayrıntıları toplar. Zoho, talebiniz üzerine Lisanslı Yazılımı kullanımınızla ilgili olarak toplanan verileri sağlamayı kabul eder. Kullanım Detaylarının toplanmasının varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve Zoho’nun Kullanım Detaylarınızı toplamasını istemiyorsanız Lisanslı Yazılımın kullanıcı arayüzüyle devre dışı bırakılması gerektiğini anlıyor ve ikrar ediyorsunuz.

7. MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET:

ZOHO Corp. Lisanslı Yazılımın tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarının sahibidir. ZOHO Corp. Lisanslı Yazılıma son verme veya çıkarmama, Lisanslı Yazılımın ücretini, özelliklerini, teknik özelliklerini, kapasitesini, işlevlerini, lisans şartlarını, sürüm yayın tarihlerini, genel kullanılabilirliğini veya özelliklerini değiştirme hakkı dâhil olmak üzere burada tarafınıza tanınmayan tüm hakları açıkça saklı tutar. ZOHO Corp tarafından Lisanslı Yazılımın yalnızca lisansı size verilmekte olup, ürün size satılmamaktadır.

8. DENETİM:

ZOHO Corp. olağan iş saatleri içinde tesislerinizde bu tür bir denetim yapma niyetini en az yedi (7) gün önceden yazılı olarak bildirerek Lisanslı Yazılım Kullanımınızı denetleme hakkına sahiptir.

9. GİZLİLİK:

Lisanslı Yazılım, ABD kanunlarıyla korunan ZOHO Corp'a ait tescilli bilgileri içerir ve burada Lisanslı Yazılımın gizliliğini korumak için tüm makul çabayı göstermeyi kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılımla temas eden veya yazılıma erişim sağlayan çalışanlarınıza bu Sözleşmenin şartlarını makul olarak iletmeyi ve bu kişilerin Lisanslı Yazılımın herhangi bir bölümünü, bu Sözleşme kapsamında izin verilmeyen bir amaçla kullanmasına bilerek izin verme dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili şartlara uygun hareket etmelerini sağlamak için makul düzeyde çaba göstermeyi kabul ediyorsunuz.

10. GARANTİ REDDİ:

ZOHO Corp. Lisanslı Yazılımın hatasız olacağını garanti etmez. Burada öngörülenler hariç Lisanslı Yazılım ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere herhangi bir garanti olmadan ve Lisanslı Yazılımı kullandığınızda elde edebileceğiniz performansa veya sonuçlara ilişkin herhangi bir garanti olmadan "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Lisanslı Yazılımın kullanıma uygunluğunu belirlemekten ve program hataları, verilerinizin, programlarınızın veya ekipmanınızın zarar görmesi veya kaybolması ve faaliyetlerin kullanılamaz hale gelmesi veya kesintiye uğraması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenmekten münferiden sorumlusunuz.

Bazı yargı yetkileri zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden yukarıda yer verilen hariç tutmalar veya sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

ZOHO Corp hiçbir durumda programın kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan özel, arızi, dolaylı, cezai veya arızi zararlar için veya ZOHO Corp'a bu tür hasarların olasılığı bildirilmiş olsa bile herhangi bir hak talebi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. ZOHO Corp’un bu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle veya Lisanslı Yazılımla ilgili tüm yükümlülüğü, sizin tarafınızdan Lisanslı Yazılım için ödenen adı geçen geliştirici lisans ücretini aşmayacaktır.

Bazı yargı yetkileri arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden yukarıda yer verilen hariç tutmalar veya sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

12. TAZMİNAT:

ZOHO Corp. (i) ilgili hak talebiyle ilgili olarak ZOHO Corp’a yazılı bildirimde bulunmanız; (ii) masrafları ZOHO Corp’a ait olmak üzere savunma ve/veya uzlaşma sürecinde ZOHO Corp. ile işbirliği yapmanız ve (iii) ZOHO Corp’un savunma ve tüm uzlaşmayla ilgili müzakereleri yürütmesine izin vermeniz kaydıyla sizi, Lisanslı Yazılımın herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir geçerli ABD patentini, telif hakkını veya ticari sırrını ihlal ettiği iddiasından doğan her tür hak talebi, dava veya yasal sürece karşı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda yer alan ZOHO Corp’un size karşı tek yükümlülüğüdür ve fikri mülkiyet ihlali açısından bu Sözleşme uyarınca tek ve münhasır yasal çözümünüz olacaktır.

ZOHO Corp. (i) Lisanslı yazılımın ZOHO Corp. tarafından sağlanmamış olan herhangi bir program veya ekipmanla birleştirilmesinden, çalıştırılmasından veya kullanılmasından; (ii) Lisanslı Yazılımın ZOHO Corp. dışındaki bir taraf tarafından modifikasyonundan ve (iii) makul bir süre içinde ZOHO Corp. tarafından sağlanmış olan Lisanslı Yazılımın herhangi bir ikamesini veya modifikasyonunu uygulayamamanızdan kaynaklandığı veya kaynaklandığının iddia edildiği ölçüde ihlal iddiaları açısından tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

13. FESİH:

Bu Sözleşme, herhangi bir taraf tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda mülkiyetinizde bulunan Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha ederek veya ZOHO Corp’a iade ederek feshedebilirsiniz. ZOHO Corp. bu Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshedebilir. Fesih durumunda Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha edecek veya ZOHO Corp'a iade edeceksiniz ve yazılı olarak bilinen tüm kopyaların imha edilmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edeceksiniz. Gizlilik, tescilli haklar, ifşa etmeme ve sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm hükümler bu Sözleşme feshedildikten sonra da geçerli olacaktır.

14. GENEL:

ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Kaliforniya’da ikamet edenler arasında tamamen Kaliforniya’da akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Hindistan Cumhuriyeti’nde ikamet edenler arasında tamamen Hindistan Cumhuriyeti'nde akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, Kuzey Kaliforniya Bölgesi mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız Chennia/Hindistan mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve taraflar arasındaki tüm önceki iletişimlerin ve anlaşmaların yerine geçer. Bu Sözleşmeden herhangi bir şekilde feragat edilmesi veya bu Sözleşmenin herhangi bir modifikasyonu yalnızca yazılı olarak düzenlenmesi ve her iki tarafça imzalanması kaydıyla etkili olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya yürürlüğe koyulamaz bulunursa geriye kalanı tarafların amacını makul şekilde yansıtacak şekilde yorumlanacaktır. Lisanslı Yazılımı veya Lisanslı Yazılımı içeren uygulamanızı, ABD ihracat yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere riayet etme amacı dışında ihraç etmeyeceksiniz.