EventLog Analyzer’in Önceden Tanımlanmış Raporlarıyla Kritik Sunucu Günlüğü Yönetimi

Sunucular IT altyapısının can alıcı noktasını teşkil eder ve aslında çoğunlukla büyük bir riske maruz kalırlar, sunucuların genellikle güvenlik duvarı katmanıyla kapsandığı düşünülür. Ancak gerçek, sunucuların savunmasız/kırılgan oldukları ve güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyduklarıdır. Güvenlik ihlali kapmış olan içeriden bir kişi olarak kılık değiştirmiş bir bilgisayar korsanı ise, başlıca sorun tehdidin kaynağıdır. Hoşnutsuz, şikayetçi bir çalışan tüm ağda aniden tahribata ve ekonominizi hızla küçülmesine yol açabilir. Uzaktan bağlantı teknolojilerinin geniş çapta kullanılmasıyla birlikte, işletmeler giderek daha fazla sayıda işini evden yapan çalışanı, global ofisleri, iş girişimlerini ve rakipleri bünyesinde toplamaktadır. Uzaktan çalışan personel şirket içinde çalışanlarla aynı tehditleri oluşturabilir. Sebepler, uzak ağ ekipmanlarında uygun olmayan güvenlik ve izleme önlemlerinin eksikliği olabilir. Hata yapanlara, veri hırsızlarına ve çalışma şekline dikkat etmek gerekir. Söz konusu hırsızlıkların en kötü durumları: spesifik, gizli dosyaların çalınması veya manipüle edilmesi veya gizli verilere zarar verilmesi, parolaların kötü yönetimi, Web sayfalarının tahrif edilmesi ve nihai olarak işin bozulması, gelirlerin, şirketin prestijinin olumsuz etkilenmesi ve yasal cezalardır.

Şiddetle Tavsiye edilir – EventLog Analyzer:

İş devamlılığını etkileyen ve çalışanları ve bilgileri yönlendiren sunucu güvenlik ihlalleri sürekli ve güvenilir şekilde izlemeyi gerektirir. Olay Günlüğü Çözümleyiciye (EventLog Analyzer) yatırım yapmak ve sunucu güvenliği sorunlarından kaçınmak, tahribatı onarmaktan ve veri kurtarma yöntemlerine para harcamaktan iyidir. İhtiyacınız olan her şeyi veriyoruz: Düzeltmek üzere sizin yerinize bulalım! EventLog Analyzer ile önemli sunucu araçlarından, çeşitli cihazlardan ve ana sistemlerden alınan günlük dosyalarını analiz edin.

EventLog Analyzer – Sunucu İzleme ve Yönetim Yazılımı

Sektörünüzde EventLog Analyzer’in Rolü:

 • Sunucu faaliyetlerini sürekli olarak izler ve tespit eder
 • Sunucuda bir aksilik, terslik meydana gelmeden önce arızaların giderilmesi için potansiyel tehditleri ve sorunları inceler ve yöneticileri uyarır
 • Eğer meydana gelmişse, hataların kolaylıkla izlenebilmesi için sunucu günlüklerini ve raporları kaydeder
 • Windows, Linux, Solaris, ve diğer UNIX sistemler gibi çeşitli işletim sistemlerinde günlük analizi yapar.
 • 7 gün 24 saat sunucu performansını izler
 • Sunucu kapasitesinin genişletilmesiyle ilgili planlamaya yardımcı olur.

Sunucu Güvenliği ile ilgili Bazı Yararlı İpuçları Aşağıdakileri Sağlamaktır:

 • Sunucunun yerinin güvenliği  
 • İş devamlılığını etkilemediği takdirde, bilgi güvenliğini arttırmak ve güvenlik zayıflıklarını/kırılganlıklarını onarmak için en son güvenlik yamalarının kurulumu yapılır
 • IT ağının tamamındaki güvenlik sorunlarını minimize etmek için sunucu erişimi EventLog Analyzer tarafından izlenir, günlük kayıtları tutulur ve analiz edilir.
 • Sürekli sunucu izleme ve belirli bir süre boyunca güvenlikle ilgili günlüklerin kaydedilmesi
 • Güvenlik olayları sunucu tehditlerinin ve hataların düzeltilmesi için mümkün olan en kısa zamanda yöneticiye yönlendirilir (Güvenlikle ilgili olaylar: porta tarama saldırıları, hassas kurumsal verileri barındıran hesaplara yetkisiz erişim ve ana sistemde şüpheli faaliyetlerden oluşur).
 • Kuruluşunuz yeterince güvenli olur ve müşteri verilerinin gizliliğini koruyabilir
 • Kurumsal güvenlik politikaları çerçevesinde yapılan şirket içi denetimler sırasında operasyonel hatalara yol açan uygunsuz veya bozulmaya/aksaklığa neden olanolaylarla ilgili raporlar oluşturulur ve kontroller yapılır.