MANAGEENGINE YAZILIM ÜRÜNLERİ İÇİN SATIŞ KOŞULLARI

1.Satış Koşullarının Kabulü

Zoho Corporation Private Limited ("biz" veya "Zoho") web sitesi www.manageengine.com'u ("Web Sitesi") ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu belge ("Satış Koşulları"), siz veya temsil ettiğiniz varlık ("siz") ve Zoho arasında yasal bir anlaşmadır ve ManageEngine yazılım ürünlerini Web Sitesinden indirmeniz ve satın almanızı düzenler.

BİR YAZILIM ÜRÜNÜNÜ İNDİRMEK İÇİN WEB SİTESİNİ KULLANMANIZIN, AŞAĞIDA BELİRTİLEN SATIŞ KOŞULLARINI VE SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASININ HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELDİĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN. SATIŞ KOŞULLARINI VEYA SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASININ KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİPARİŞ VERME VE/VEYA İNDİRME İŞLEMİNE DEVAM ETMEDEN WEB SİTESİNDEN ÇIKIN.

2. Amaç

Bu Web Sitesinin amacı, Web Sitesi üzerinden indirme ve satın alma olanağı sağladığımız yazılım ürünleri ("Yazılım") hakkında bilgi vermektir.

3.Değerlendirme Sürümünün İndirilmesi

Yazılımı, aşağıda yer alan Son Kullanıcı Lisans Anlaşmamızda ("EULA") düzenlendiği gibi, bir Değerlendirme Lisansına göre ücretsiz deneme amacıyla indirilmek üzere sunuyoruz. Yazılımın değerlendirme sürümünün kopyasını kullanımınız, EULA'nın geçerli hüküm ve koşullarına tabidir.

4. Ticari Lisansların Satın Alınması

Değerlendirme süresi sona erdikten sonra, EULA'da düzenlendiği gibi, Web Sitesi üzerinden Yıllık Abonelik, Süresiz çerçevesinde Yazılımın Ticari Lisansını veya varsa, Ücretsiz Sürümü edinebilirsiniz. Yazılımın kopyasını kullanımınız, EULA'nın geçerli hüküm ve koşullarına tabidir.

Yetkili ABD bayimiz, Zoho Corporation ("Dağıtımcı"), ABD bölgesindeki Ticari Lisansların satışından sorumludur. ABD bölgesinde Ticari Lisans satın almanız, siz ve Dağıtımcı arasında anlaşmayla belirlenebilen fiyatlandırmaya veya özel satış koşullarına tabidir. Ödemenin güvenliğini sağlamak için Dağıtımcıya geçerli bir kredi kartı numarası veya uygun başka ödeme araçları sağlamakla sorumlusunuz. Verdiğiniz kredi kartı numarası geçerli değilse, Dağıtımcı siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

Aşağıdaki koşullar, kullanıcı belgeleri dahil ManageEngine OpManager Plus ("Lisanslı Yazılım") kullanımı bakımından, siz ve Zoho arasında bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder.

1. DEĞERLENDİRME LİSANSI:

Zoho Corporation Private Limited ("Zoho"), size, ikili nesne kodu formunda, Lisanslı yazılımın denenmesi ve değerlendirilmesi için, indirme veya yükleme tarihinden itibaren otuz (30) gün geçerli, özel olmayan, devredilemez bir Değerlendirme Lisansı verir. Lisans, Lisanslı Yazılımın indirilmesinden veya yüklenmesinden itibaren başlar ve otuz (30) gün sonra sona erer ("Değerlendirme Süresi").

Değerlendirme Süresinden sonra, Lisanslı Yazılımı, ya Ücretsiz Sürüm ya da Essential/Enterprise Sürümü, kullanmak istemezseniz, bilgisayarınıza yüklenen tüm kopyaları derhal silin. Lisanslı Yazılımı başka herhangi bir kullanım için kullanmanız veya bu Bölüm 1'deki koşullar kapsamında yeniden satışa sunmanız yasaktır. Zoho, size burada özel olarak verilmemiş tüm hakları saklı tutar.

2. TİCARİ LİSANS:

Ücretsiz Sürüm: Geçerli olan yerlerde Ücretsiz Sürümü Değerlendirme Dönemi sonrasında da kullanmayı seçerseniz Lisanslı Yazılım en fazla 3 kritik aygıtı yönetmenize izin verir. Zoho, herhangi bir ücret talep etmeden Lisanslı Yazılımın kullanmanız için tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir.

Yıllık Abonelik Lisansı: Yıllık abonelik lisansını seçmenizin bir parçası olarak Zoho, abonelik süreniz boyunca, hakkınız olan kullanıcı belgeleri, güncellemeler ve yükseltmeler ve tarafınıza sağlanan her tür eklenti dâhil olmak üzere Lisanslı Yazılımı Kullanmanız için ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır. Abonelik Lisansı kapsamında Lisanslı Yazılım yalnızca bir yıllık abonelik süresi için lisanslı olacaktır. Lisanslı Yazılımı kullanmaya devam etmek için abonelik dönemi dolmadan en az 10 gün önce lisansınızı yenilemek zorundasınız. Lisansı yenilemezseniz Lisanslı Yazılımı abonelik dönemi sona erdikten sonra kullanmaya son vermeyi ve Lisanslı Yazılımı sistemlerinizden kaldırmayı kabul ediyorsunuz.

Kalıcı Lisans: Kalıcı Lisansı seçmenizin bir parçası olarak Zoho, hakkınız olan kullanıcı belgeleri, güncellemeler ve yükseltmeler ve tarafınıza sağlanan her tür eklenti dâhil olmak üzere Lisanslı Yazılımı Kullanmanız için ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır.

"Kullanım" Lisanslı Yazılımın satın aldığınız lisansa göre depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir.

"Tek Yükleme Lisansı", verilen lisans anahtarının Lisanslı Yazılımın eşzamanlı olarak birden fazla Kullanımı için kullanılmayacağı anlamına gelir.

3. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİ:

Lisanslı Yazılım, üçüncü taraf satıcılarla ve bu Anlaşmanın diğer hükümlerinin genel uygulanabilirliğini sınırlamadan oluşturulan yazılımı içerebilir, (a) Lisanslı Yazılıma dahil edilen üçüncü taraf yazılım hakkının söz konusu yazılımı sağlayan üçüncü tarafa ait kalacağını ve (b) Lisanslı Yazılımla verilen söz konusu üçüncü taraf yazılımları hiçbir şekilde dağıtmayacağınızı kabul edersiniz.

4. KULLANIM KISITLAMALARI:

Bu Anlaşmanın diğer tüm hüküm ve koşullarına ek olarak, yapamayacağınız şeyler şunlardır: (i) Lisanslı Yazılımın bir kopyasını birden fazla CPU'ya yüklemek; (ii) Lisanslı Yazılımdan veya kopyalarından herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya başka bir mülkiyet bildirimini kaldırmak; (iii) geçici acil ihtiyaçlar için yedekleme veya arşiv kopyası dışında kopya oluşturmak; (iv) Lisanslı Yazılımı veya bir kısmını tek başına veya uygulamanızın bir parçası olarak kiralamak, kiraya vermek, alt lisans vermek veya dağıtmak; (v) Lisanslı Yazılımı değiştirmek veya geliştirmek; (vi) Lisanslı Yazılımı bilgisayar tabanlı hizmetler işinde kullanmak veya Lisanslı Yazılımın görsel çıktısını kamuya açmak ya da Lisanslı Yazılımı başka gerçek veya tüzel kişiliğin yararına kullanmak; (vii) Lisanslı Yazılım üzerinde ters mühendislik yapmak, derlemesini açmak veya parçalara ayırmak; (viii) Lisanslı Yazılımı üçüncü tarafların erişimine, kullanımına ve desteğine açmak.

5.TEKNİK DESTEK:

Zoho, abonelik lisansının parçası olarak, abonelik dönemi boyunca herhangi bir ek ücret talep etmeden sorun bildirimi için e-posta desteği, ürün güncelleme, yükseltme ve ürün belgelerine çevrimiçi erişim dâhil olmak üzere destek hizmeti sağlar. Ürün bilgilerine çevrimiçi erişim, ürün güncellemeleri, yükseltmeler, hizmet paketleri, e-posta ve telefon desteği dahil olmak üzere Teknik Destek hizmeti, kalıcı lisansın bir parçası olarak sunulmamaktadır. Kalıcı lisansınız için teknik destek hizmetlerini, o günkü bakım ve destek ücretini ödeyerek satın alabilirsiniz.

6.SAHİPLİK VE FİKRİ MÜLKİYET:

Zoho, Lisanslı Yazılıma ait tüm hak ve menfaatlerin sahibidir. Zoho, Lisanslı Yazılımın lisansını sona erdirme, sürüm çıkarmama, fiyat, özellik, spesifikasyon, kapasite, işlev, lisans koşulu, sürüm tarihi, genel kullanılabilirlik ve özel nitelikleri üzerinde değişiklik yapma hakkından bağımsız olarak, size burada verilmemiş tüm haklarını kesin olarak saklı tutar. Zoho size Lisanslı Yazılımın yalnızca lisansını verir; Lisanslı Yazılımı size satmaz.

7. DENETİM:

Zoho, işyerinizde normal mesai saatleri içinde denetim yapmak istediğini en az yedi (7) gün önce bildirerek, Lisanslı Yazılımı Kullanımınızı denetleme hakkına sahiptir.

8. GİZLİLİK:

Lisanslı Yazılım, Zoho mülkiyetinde olup, ABD yasalarınca korunan bilgiler içerir ve siz, Lisanslı Yazılımın gizliliğini korumak için gereken tüm uygun önlemleri alacağınızı kabul edersiniz. Lisanslı Yazılıma erişen ve bağlantı kuran, tarafınızdan işe alınan kişilere bu Anlaşma hüküm ve koşullarını gerektiği şekilde bildireceğinizi ve söz konusu kişilerin, bu Anlaşmaya göre izin verilmeyen bir amaçla Lisanslı Yazılımın herhangi bir bölümünü kullanmalarına bilerek izin vermemek ile sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu hüküm ve koşullara uymalarını sağlamak için gerekli çabayı göstereceğinizi kabul edersiniz.

9.GARANTİ REDDİ:

Zoho, Lisanslı Yazılımın hatasız olmadığını garanti etmez. Aksi belirtilmediği takdirde, Lisanslı Yazılım, "olduğu haliyle", ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, Lisanslı Yazılımı kullanımınız dolayısıyla elde edeceğiniz performansla veya sonuçlarla ilgili garantiler dahil, herhangi bir türde garanti verilmeksizin sunulur. Lisanslı Yazılımın kullanım uygunluğunu belirlemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve program hatalarının getirdiği riskler, verilerin zarar görmesi veya veri kaybı, programlar ya da ekipman ve işlemlerin yapılamaması veya kesintiye uğraması ile sınırlı olmamak kaydıyla, Lisanslı Yazılımın kullanımıyla ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

10.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

Zoho, hiçbir şekilde, programın kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan özel, rastlantısal, dolaylı, cezai, idari veya netice kabilinden doğan zararlardan ya da iş kaybı zararlarından, kar kaybından, iş kesintisinden veya işletme bilgilerinin kaybından ya da herhangi bir başka tarafın talebinden, Zoho'ya söz konusu zararların olasılığı bildirilmiş olsa dahi, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Zoho'nun tüm sorumluluğu, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerle sınırlı olup, Lisanslı Yazılımla ilgili sorumluluğu, Lisanslı Yazılım için ödediğiniz lisans ücreti tutarını aşmayacaktır.

11.TAZMİNAT:

Zoho, Lisanslı Yazılımın, üçüncü bir tarafa ait, geçerli bir ABD patenti, telif hakkı veya ticari sır hakkını ihlalinden veya buna uygunsuzluğundan kaynaklanan tüm iddia, yasal işlem veya davalara karşı, (i) söz konusu iddiayı Zoho'ya derhal yazılı olarak bildirdiğiniz; (ii) masrafları Zoho'ya ait olmak üzere bu iddialara karşı savunmada ve/veya uzlaşmada Zoho ile işbirliği yaptığınız; ve (iii) Zoho'nun savunmayı ve ilgili tüm uzlaşma görüşmelerini kontrol etmesine izin verdiğiniz sürece sizi tazmin etmeyi ve korumayı kabul eder. Yukarıda belirtilen hususlar, Zoho'nun size karşı tek yükümlülüğüdür ve bu Anlaşmaya göre fikri mülkiyet ihlallerinde sizin tek ve yegane çareniz olacaktır.

Zoho, (i) Lisanslı Yazılımın Zoho tarafından sağlanmayan herhangi bir programla veya ekipmanla birleştirilmesi, çalıştırılması ya da kullanılmasından; (ii) Lisanslı Yazılımın Zoho dışında bir tarafça değiştirilmesinden; (iii) Zoho'nun Lisanslı Yazılım için verdiği yenilemeleri veya değişiklikleri gereken süre içinde yerine getirmemenizden kaynaklanan veya kaynaklandığı öne sürülen ihlal iddiaları için hiçbir tazminat yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.

12. FESİH:

Bu Anlaşma, taraflardan biri feshedinceye kadar yürürlükte kalır. İstediğiniz zaman, Lisanslı Yazılımın elinizdeki tüm kopyalarını imha ederek veya Zoho'ya iade ederek bu Anlaşmayı feshedebilirsiniz. Zoho, bu Anlaşmanın herhangi bir koşulunu ihlal etmenizle sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir nedenle bu Anlaşmayı feshedebilir. Feshin ardından, Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını Zoho'ya iade etmeniz veya imha etmeniz ve tüm kopyaların imha edildiğini yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Gizlilik, mülkiyet hakları, açıklamama ve sorumluluğun sınırlandırılması ile ilgili tüm hükümler, bu Anlaşmanın feshinden sonra geçerli olacaktır.

13. Kullanım Ayrıntılarının Toplanması:

Zoho, lisans ayrıntıları, sistem ayrıntıları, cihaz sayısı ve veri tabanındaki diğer nesneler ile ilgili kullanım istatistikleri, ürün kapatma ve başlatma saatleri gibi Lisanslı Yazılım kullanımınız ile ilgili ayrıntılar toplar. Zoho, Lisanslı Yazılımı kullanımınızla ilgili olarak toplanan verileri, istediğiniz takdirde temin etmeyi kabul etmektedir. Kullanım Ayrıntıları toplama özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve Zoho tarafından Kullanım Ayrıntılarının toplanmasına izin vermek istemediğiniz takdirde, Lisanslı Yazılımın kullanıcı arabiriminden devre dışı bırakılması gerektiğini anlar ve kabul edersiniz.

14.GENEL:

Amerika Birleşik Devletlerinde veya Kanada'da yaşıyorsanız, bu Anlaşma tüm yönleriyle Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalarla yorumlanacak, yasaların ilkelerindeki çelişkileri hesaba katmayarak, anlaşmaların ilgili olduğu yasalar olduğu gibi uygulanacak ve Kaliforniya'da yaşayan taraflar arasında tamamen Kaliforniya sınırları dahilinde uygulanacaktır. Başka bir ülkede yaşıyorsanız, bu Anlaşma tüm yönleriyle Hindistan Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalarla yorumlanacak, yasaların ilkelerindeki çelişkileri hesaba katmayarak, anlaşmaların ilgili olduğu yasalar olduğu gibi uygulanacak ve Hindistan Cumhuriyetinde yaşayan taraflar arasında tamamen Hindistan Cumhuriyeti sınırları dahilinde uygulanacaktır. Amerika Birleşik Devletlerinde veya Kanada'da yaşıyorsanız, Kaliforniya Kuzey Bölgesindeki mahkemelerin şahsa bağlı yetkisine riayet edeceğinizi kabul edersiniz. Başka bir ülkede yaşıyorsanız, Hindistan'ın Chennai şehrindeki mahkemelerin şahsa bağlı yetkisine riayet edeceğinizi kabul edersiniz. Bu Anlaşma, taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturur ve taraflar arasında önceden yapılmış tüm bağlantıların, uzlaşmaların veya anlaşmaların yerine geçer. Bu Anlaşma üzerinde yapılacak herhangi bir feragat veya değişiklik, ancak yazılı halini her iki tarafın imzalamasıyla geçerlilik kazanacaktır. Bu Anlaşmanın herhangi bir kısmı geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, geri kalan kısımlar tarafların amacına uygun olarak yürürlükte kalacak şekilde yorumlanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ihracat yönetmeliğine ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığı takdirde, Lisanslı Yazılımı veya Lisanslı Yazılımın dahil olduğu uygulamanızı ihraç edemezsiniz.

15. Otomatik Güncelleme Politikası:

Zoho, .ppm dosyaları aracılığıyla mevcut müşterilere düzeltmelerini ve özelliklerini sağlamak için yazılımını düzenli olarak günceller. Müşterilerin yazılımın güncel sürümüne ulaşmalarını kolaylaştırmak için ücretsiz sürüm ve temel sürüm müşterileri için otomatik yükseltme varsayılan olarak etkinleştirilir. Otomatik yükseltme özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve yazılımı otomatik olarak yükseltmek istemiyorsanız Lisanslı Yazılımın kullanıcı arayüzüyle devre dışı bırakılması gerektiğini anlıyor ve ikrar ediyorsunuz.