ManageEngine® Access Manager Plus Yazılım

Lisansı Anlaşması

MANAGEENGINE SOFTWARE ÜRÜNLERİ İÇİN SATIŞ KOŞULLARI

1. Satış Koşullarını Kabulünüz

Zoho Corporation Private Limited ("biz" veya "Zoho") web sitesi www.manageengine.com’u (“Web Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu belge ("Satış Koşulları") siz veya sizi ("siz") temsil eden işletme ve Zoho arasındaki yasal anlaşmayı teşkil etmekte olup, Web Sitesinden ManageEngine yazılım ürünlerini indirme ve satın alma koşullarını düzenler.

LÜTFEN DİKKAT: BİR YAZILIM ÜRÜNÜNÜ İNDİRMEK İÇİN WEB SİTESİNİ KULLANDIĞINIZDA, SATIŞ KOŞULLARINI VE AŞAĞIDA YER ALAN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. SATIŞ KOŞULLARINI YA DA SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞE VE/VEYA İNDİRME İŞLEMİNE DEVAM ETMEDEN WEB SİTESİNDEN ÇIKINIZ.

2. Amaç

Bu Web sitesinin amacı, Web sitesinde indirme ve satın alma için sağladığımız yazılım ürünleriyle ("Yazılım") ilgili bilgi sağlamaktır.

3. Değerlendirme Sürümünün İndirilmesi

Yazılımı, aşağıda yer alan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizde ("EULA") belirtildiği gibi bir Değerlendirme Lisansı uyarınca ücretsiz deneme sürümü olarak indirme imkânı sunuyoruz. Yazılımın değerlendirme sürümü kopyasını kullanmanız, EULA’nın yürürlükteki şartlarına tabidir.

4. Ticari Lisansların Satın Alınması

Yetkili ABD satıcımız Zoho Corporation ("distribütör") ABD bölgesindeki ticari lisansların satışından sorumludur. ABD bölgesi içinde bir ticari lisans satın almanız, sizin ve distribütörünüzün kararlaştırılabileceği fiyata veya herhangi bir özel satış koşuluna tabidir. Ödeme için distribütöre geçerli bir kredi kartı numarası vermek veya farklı bir ödeme şekli sunmak sizin sorumluluğunuzdadır. Distribütör verdiğiniz kredi kartı numarası geçerli değilse siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

Yetkili ABD satıcımız Zoho Corporation ("Distribütör") ABD bölgesindeki Ticari Lisansların satışından sorumludur. ABD bölgesi içinde bir Ticari Lisans satın almanız, sizin ve Distribütörünüzün kararlaştırılabileceği fiyata veya herhangi bir özel satış koşuluna tabidir. Ödeme için Distribütöre geçerli bir kredi kartı numarası vermek veya farklı bir ödeme şekli sunmak sizin sorumluluğunuzdadır. Distribütör verdiğiniz kredi kartı numarası geçerli değilse siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki şartlar, siz ve Zoho arasında ManageEngine Access Manager Plus kullanımınızla ("Lisanslı Yazılım") ilgili olarak düzenlenmiş bağlayıcı bir anlaşmayı teşkil eder.

1. DEĞERLENDİRME LİSANSI:

Zoho Corporation Private Limited ("Zoho") size, yazılımı denemeniz ve değerlendirmeniz için lisanslı yazılımın indirme veya kurulum tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacak, ikili nesne kodu biçiminde, münhasır olmayan ve devredilemez bir değerlendirme lisansı sağlar. Bu lisans, lisanslı yazılımın indirilmesi veya kurulumunun yapılmasıyla başlar ve otuz (30) gün sonra sona erer ("değerlendirme dönemi").

İster ücretsiz sürüm ister İşletme sürümü olsun lisanslı yazılımı kullanmak istemiyorsanız bilgisayarınıza kurulumu yapılmış olan tüm yazılım kopyalarını derhal geçerli olacak şekilde bilgisayarınızdan silin. Bu 1. maddenin şartları uyarınca lisanslı yazılımı farklı amaçlarla kullanmanız ya da yeniden satışa sunmanız yasaktır. Zoho bu kapsamda tarafınıza açıkça tanınmamış olan tüm hakları saklı tutar.

2. TİCARİ LİSANS:

Ücretsiz Sürüm: Geçerli olan yerlerde ücretsiz sürümü değerlendirme döneminden sonra da kullanmayı tercih ederseniz lisanslı yazılım sizin iki kullanıcı (yani yönetici ayrıcalığına sahip bir Access Manager Plus kullanıcısı) oluşturmanıza imkân verir. Zoho lisanslı yazılımı ücretsiz ve süre kısıtlamasız olarak kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans sağlar.

Yıllık Abonelik Lisansı: Yıllık abonelik lisansı seçiminizin bir parçası olarak, Zoho tarafınıza, lisanslı yazılıma erişimin ve kullanımın Zoho tarafından sağlanan tek kurulum lisansına göre olması şartıyla, geçerli olan yerlerde tüm güncellemeler dahil Zoho bünyesinden indirilen veya tarafından sağlanan medya üzerinden alınan kullanıcı belgeleriyle birlikte, ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans sağlar. “Kullanım” lisanslı yazılımın tarafınızca satın alınan lisansa göre depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir. “Tek kurulum lisansı” verilen lisans anahtarının, lisanslı yazılımın eş zamanlı olarak birden fazla kez kullanılmayacağı anlamına gelir. Abonelik lisansı kapsamında lisanslı yazılım yalnızca hedeflenen süre boyunca lisanslıdır. Aboneliği süresi dolduktan sonra yenilemezseniz yazılımı kullanmaya son vermeyi ve yazılımı sistemlerinizden kaldırmayı kabul etmiş olursunuz. Lisanslı yazılımı abonelik döneminden sonra da kullanmaya devam etmek için lisansınızı dönem dolmadan en az 10 gün önce yenilemek zorundasınız. Abonelik lisansının parçası olarak tüm güncellemeler, yükseltmeler, sorun bildirimi için e-posta desteği ve lisanslı yazılımın ürün belgelerine çevrim içi erişim hedef süre boyunca herhangi bir ek maliyet olmadan tarafınıza sağlanacaktır.

Kalıcı Lisans: Kalıcı Lisansı seçmenizin bir parçası olarak Zoho, hakkınız olan kullanıcı belgeleri, güncellemeler ve yükseltmeler ve tarafınıza sağlanan her tür eklenti dâhil olmak üzere Lisanslı Yazılımı Kullanmanız için ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır.

"Kullanım" Lisanslı Yazılımın satın aldığınız lisansa göre depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir.

"Tek Kurulum Lisansı" verilen lisans anahtarının, Lisanslı Yazılımın eş zamanlı olarak birden fazla kez Kullanılmayacağı anlamına gelir.

3. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİ:

Lisanslı Yazılım, üçüncü taraf satıcılara ait yazılımı içerebilmektedir ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin genel uygulanabilirliğini sınırlandırmadan (a) Lisanslı Yazılıma dâhil olan üçüncü taraf yazılımına ait mülkiyet hakkının bunu sağlayan üçüncü tarafta kalacağını ve (b) Lisanslı Yazılımla kullanılabilen üçüncü taraf yazılımlarının dağıtımını hiçbir şekilde yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

4. KULLANIM KISITLAMALARI:

Bu Anlaşmanın tüm diğer şartlarına ek olarak: (i) Lisanslı yazılımın bir kopyasının kurulumunu birden fazla CPU’ya yapmayacak; (ii) her tür telif hakkı, ticari marka veya diğer tescil uyarılarını lisanslı yazılım veya kopyalarından çıkaracak; (iii) geçici olarak acil durumlar için bir yedek veya arşiv kopyası dışında herhangi bir kopya üretmeyecek; (iv) Lisanslı yazılımı veya herhangi bir bölümünü tek başına ya da uygulamanızın parçası olarak kiralamayacak, lisansını veya alt lisansını vermeyecek veya dağıtmayacak; (v) Lisanslı yazılımı modifiye etmeyecek veya iyileştirmeyecek; (vi) Lisanslı Yazılımda tersine mühendislik yapmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya sökmeyecek veya (vii) herhangi bir üçüncü tarafın lisanslı yazılıma erişim sağlamasına, yazlımı kullanmasına veya desteklemesine izin vermeyeceksiniz.

5. TEKNİK DESTEK:

Zoho, abonelik lisansının parçası olarak, abonelik dönemi boyunca herhangi bir ek ücret talep etmeden sorun bildirimi için e-posta desteği, ürün güncelleme, yükseltme ve ürün belgelerine çevrimiçi erişim dâhil olmak üzere destek hizmeti sağlar. Ürün bilgilerine çevrimiçi erişim, ürün güncellemeleri, yükseltmeler, hizmet paketleri, e-posta ve telefon desteği dâhil olmak üzere Teknik Destek hizmeti, kalıcı lisansın bir parçası olarak sunulmamaktadır. Kalıcı lisansınız için teknik destek hizmetlerini, o günkü bakım ve destek ücretini ödeyerek satın alabilirsiniz.

6. KULLANIM DETAYLARININ TOPLANMASI:

Zoho, lisans ayrıntıları, Lisanslı Yazılımın kurulumunun yapıldığı sistemin yapılandırılması, envanter, yönetici ve kullanıcı işlevleri ile ilgili kullanım istatistikleri, erişilen sayfalar ve raporlar dâhil Lisanslı Yazılımın çeşitli özelliklerinin kullanım sıklığına dair kullanım istatistikleri gibi Lisanslı Yazılımı kullanımınıza ilişkin ayrıntıları toplar. Zoho, talebiniz üzerine Lisanslı Yazılımı kullanımınızla ilgili olarak toplanan verileri sağlamayı kabul eder. Kullanım Detaylarının toplanmasının varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve Zoho’nun Kullanım Detaylarınızı toplamasını istemiyorsanız Lisanslı Yazılımın kullanıcı arayüzüyle devre dışı bırakılması gerektiğini anlıyor ve ikrar ediyorsunuz.

7. MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET:

Zoho, Lisanslı Yazılımın tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarının sahibidir. Zoho, Lisanslı Yazılıma son verme veya çıkarmama, Lisanslı Yazılımın ücretini, özelliklerini, teknik özelliklerini, kapasitesini, işlevlerini, lisans şartlarını, sürüm yayın tarihlerini, genel kullanılabilirliğini veya özelliklerini değiştirme hakkı dâhil olmak üzere burada tarafınıza tanınmayan tüm hakları açıkça saklı tutar. Zoho tarafından Lisanslı Yazılımın yalnızca lisansı size verilmekte olup, ürün size satılmamaktadır.

8. DENETİM:

Zoho, olağan iş saatleri içinde tesislerinizde bu tür bir denetim yapma niyetini en az yedi (7) gün önceden yazılı olarak bildirerek Lisanslı Yazılım Kullanımınızı denetleme hakkına sahiptir.

9. GİZLİLİK:

Lisanslı Yazılım, ABD kanunlarıyla korunan Zoho’ya ait tescilli bilgileri içerir ve burada Lisanslı Yazılımın gizliliğini korumak için tüm makul çabayı göstermeyi kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılımla temas eden veya yazılıma erişim sağlayan çalışanlarınıza bu Sözleşmenin şartlarını makul olarak iletmeyi ve bu kişilerin Lisanslı Yazılımın herhangi bir bölümünü, bu Sözleşme kapsamında izin verilmeyen bir amaçla kullanmasına bilerek izin verme dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili şartlara uygun hareket etmelerini sağlamak için makul düzeyde çaba göstermeyi kabul ediyorsunuz.

10. GARANTİ REDDİ:

Zoho, Lisanslı Yazılımın hatasız olacağını garanti etmez. Burada öngörülenler hariç Lisanslı Yazılım ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere herhangi bir garanti olmadan ve Lisanslı Yazılımı kullandığınızda elde edebileceğiniz performansa veya sonuçlara ilişkin herhangi bir garanti olmadan "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Lisanslı Yazılımın kullanıma uygunluğunu belirlemekten ve program hataları, verilerinizin, programlarınızın veya ekipmanınızın zarar görmesi veya kaybolması ve faaliyetlerin kullanılamaz hale gelmesi veya kesintiye uğraması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenmekten münferiden sorumlusunuz.

Bazı yargı yetkileri zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden yukarıda yer verilen istisnalar veya sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

Zoho hiçbir durumda programın kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan özel, arızi, dolaylı, cezai veya arızi zararlar için veya Zoho’ya bu tür hasarların olasılığı bildirilmiş olsa bile programın kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan iş kaybı, kâr kaybı, iş kesintisi veya iş bilgisi kaybı veya herhangi bir hak talebi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. Zoho’nun bu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle veya lisanslı yazılımla ilgili tüm yükümlülüğü, lisanslı yazılım için ödemiş olduğunuz lisans ücretini aşmayacaktır.

12. TAZMİNAT:

Zoho, (i) ilgili hak talebiyle ilgili olarak Zoho’ya yazılı bildirimde bulunmanız; (ii) masrafları Zoho’ya ait olmak üzere savunma ve/veya uzlaşma sürecinde Zoho ile işbirliği yapmanız ve (iii) Zoho’nun savunma ve tüm uzlaşmayla ilgili müzakereleri yürütmesine izin vermeniz kaydıyla sizi, Lisanslı Yazılımın herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir geçerli ABD patentini, telif hakkını veya ticari sırrını ihlal ettiği iddiasından doğan her tür hak talebi, dava veya yasal sürece karşı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda yer alan Zoho’nun size karşı tek yükümlülüğüdür ve fikri mülkiyet ihlali açısından bu Sözleşme uyarınca tek ve münhasır yasal çözümünüz olacaktır.

Zoho (i) Lisanslı yazılımın Zoho tarafından sağlanmamış olan herhangi bir program veya ekipmanla birleştirilmesinden, çalıştırılmasından veya kullanılmasından; (ii) Lisanslı Yazılımın Zoho dışındaki bir taraf tarafından modifikasyonundan ve (iii) makul bir süre içinde Zoho tarafından sağlanmış olan Lisanslı Yazılımın herhangi bir ikamesini veya modifikasyonunu uygulayamamanızdan kaynaklandığı veya kaynaklandığının iddia edildiği ölçüde ihlal iddiaları açısından tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

13. FESİH:

Bu sözleşme herhangi bir taraf tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu sözleşmeyi dilediğiniz an mülkiyetinizde bulunan lisanslı yazılımın tüm kopyalarını imha ederek veya Zoho’ya iade ederek feshedebilirsiniz. Zoho bu sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshedebilir. Fesih durumunda lisanslı yazılımın tüm kopyalarını imha edecek veya Zoho’ya iade edeceksiniz ve yazılı olarak bilinen tüm kopyaların imha edilmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edeceksiniz. Gizlilik, tescilli haklar, ifşa etmeme ve sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm hükümler bu sözleşme feshedildikten sonra da geçerli olacaktır.

14. GENEL:

Birleşik Devletler veya Kanada’da ikamet ediyorsanız bu sözleşme kanunlar ihtilafı hükümlerine bağlı olmaksızın, bu kanunlar tıpkı Kaliforniya’da ikamet edenler arasında tamamen Kaliforniya’da akdedilen ve ifa edilen sözleşmelere uygulanıyormuş gibi Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Başka bir ülkede ikamet ediyorsanız bu sözleşme kanunlar ihtilafı hükümlerine bağlı olmaksızın, bu kanunlar tıpkı Hindistan Cumhuriyetinde ikamet edenler arasında tamamen Hindistan Cumhuriyetinde akdedilen ve ifa edilen sözleşmelere uygulanıyormuş gibi Hindistan Cumhuriyet yasalarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Birleşik Devletler veya Kanada’da ikamet ediyorsanız Kuzey Kaliforniya Bölgesi mahkemelerinin şahsi yargı yetkisini kabul etmiş olacaksınız. Başka bir ülkede ikamet ediyorsanız Chennai/Hindistan mahkemelerinin şahsi yargı yetkisini kabul etmiş olacaksınız. Bu sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve taraflar arasındaki tüm önceki iletişimlerin ve anlaşmaların yerine geçer. Bu sözleşmeden herhangi bir şekilde feragat edilmesi veya bu sözleşmenin herhangi bir modifikasyonu yalnızca yazılı olarak düzenlenmesi ve her iki tarafça imzalanması kaydıyla geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya yürürlüğe koyulamaz bulunursa geriye kalan kısmı, makul olarak tarafların amacını yürürlüğe koyacak şekilde yorumlanacaktır. Lisanslı yazılımı veya lisanslı yazılımı içeren uygulamanızı, Birleşik Devletler ihracat yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere riayet etme amacı dışında ihraç etmeyeceksiniz.