MANAGEENGINE SOFTWARE ÜRÜNLERİ İÇİN SATIŞ KOŞULLARI

1. Satış Koşullarını Kabulünüz

Zoho Corporation Private Limited ("biz" veya "Zoho") web sitesi www.manageengine.com’u (“Web Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu belge ("Satış Koşulları") siz veya sizi ("siz") temsil eden işletme ve Zoho arasındaki yasal anlaşmayı teşkil etmekte olup, Web Sitesinden ManageEngine yazılım ürünlerini indirme ve satın alma koşullarını düzenler.

LÜTFEN DİKKAT: BİR YAZILIM ÜRÜNÜNÜ İNDİRMEK İÇİN WEB SİTESİNİ KULLANDIĞINIZDA, SATIŞ KOŞULLARINI VE AŞAĞIDA YER ALAN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. SATIŞ KOŞULLARINI YA DA SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞE VE/VEYA İNDİRME İŞLEMİNE DEVAM ETMEDEN WEB SİTESİNDEN ÇIKINIZ.

2. Amaç

Bu Web sitesinin amacı, Web sitesinde indirme ve satın alma için sağladığımız yazılım ürünleriyle ("Yazılım") ilgili bilgi sağlamaktır.

3. Değerlendirme Sürümünün İndirilmesi

Yazılımı, aşağıda yer alan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizde ("EULA") belirtildiği gibi bir Değerlendirme Lisansı uyarınca ücretsiz deneme sürümü olarak indirme imkânı sunuyoruz. Yazılımın değerlendirme sürümü kopyasını kullanmanız, EULA’nın yürürlükteki şartlarına tabidir.

4. Ticari Lisansların Satın Alınması

Değerlendirme süresi dolduktan sonra Web Sitesi üzerinden Yıllık Abonelik veya Süresiz Abonelik seçenekleriyle Yazılımın Ticari Lisansını veya geçerliyse EULA’da belirtildiği gibi Ücretsiz Sürümü edinebilirsiniz. Yazılım kopyanızı kullanmanız, EULA’nın geçerli hüküm ve şartlarına tabidir.

Yetkili ABD satıcımız Zoho Corporation (“Distribütör”) ABD bölgesindeki Ticari Lisansların satışından sorumludur. ABD bölgesi içinde bir Ticari Lisans satın almanız, sizin ve Distribütörünüzün kararlaştırabileceği fiyata veya herhangi bir özel satış koşuluna tabidir. Ödeme için Distribütöre geçerli bir kredi kartı numarası verilmesi veya farklı bir ödeme şekli sunulması sizin sorumluluğunuzdadır. Distribütör verdiğiniz kredi kartı numarası geçerli değilse siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki şartlar, siz ve Zoho arasında ManageEngine RMM Central kullanımınızla ("Lisanslı Yazılım") ilgili olarak düzenlenmiş bağlayıcı bir anlaşmayı teşkil eder.

1. DEĞERLENDİRME LİSANSI

Zoho Corporation Private Limited ("Zoho") size, yazılımı denemeniz ve değerlendirmeniz için lisanslı yazılımın indirme veya kurulum tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacak, ikili nesne kodu biçiminde, münhasır olmayan ve devredilemez bir değerlendirme lisansı sağlar. Bu lisans, Lisanslı Yazılımın indirilmesi veya kurulumunun yapılmasıyla başlar ve otuz (30) gün sonra ("Değerlendirme Dönemi") sona erer.

İster Ücretsiz Sürüm ister İşletme Sürümü olsun Lisanslı Yazılımı kullanmak istemiyorsanız bilgisayarınıza kurulumu yapılmış olan tüm yazılım kopyalarını derhal geçerli olacak şekilde bilgisayarınızdan silin. Bu 1. maddenin şartları uyarınca Lisanslı Yazılımı farklı amaçlarla kullanmanız ya da yeniden satışa sunmanız yasaktır. Zoho bu kapsamda tarafınıza açıkça tanınmamış olan tüm hakları saklı tutar.

2. TİCARİ LİSANS

Ücretsiz Sürüm: Geçerli olan yerlerde Ücretsiz Sürümü Değerlendirme Döneminden sonra da kullanmayı tercih ederseniz Lisanslı Yazılım size 20’ye kadar cihazı yönetmenize ve 5’e kadar cihazı izlemenize imkân verir. Zoho, Lisanslı Yazılımı süre sınırlaması olmadan ücretsiz, münhasır olmayan, devredilemez veya dünya çapında bir lisans verir.

Yıllık Abonelik Lisansı: Yıllık abonelik lisansını seçmenizin bir parçası olarak Zoho, abonelik süreniz boyunca, hakkınız olan kullanıcı belgeleri, güncellemeler ve yükseltmeler ve tarafınıza sağlanan her tür eklenti dâhil olmak üzere Lisanslı Yazılımı Kullanmanız için ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır. Abonelik Lisansı kapsamında Lisanslı Yazılım yalnızca bir yıllık abonelik süresi için lisanslı olacaktır. Lisanslı Yazılımı kullanmaya devam etmek için abonelik dönemi dolmadan en az 10 gün önce lisansınızı yenilemek zorundasınız. Lisansı yenilemezseniz Lisanslı Yazılımı abonelik dönemi sona erdikten sonra kullanmaya son vermeyi ve Lisanslı Yazılımı sistemlerinizden kaldırmayı kabul ediyorsunuz.

Kalıcı Lisans: Kalıcı Lisansı seçmenizin bir parçası olarak Zoho, hakkınız olan kullanıcı belgeleri, güncellemeler ve yükseltmeler ve tarafınıza sağlanan her tür eklenti dâhil olmak üzere Lisanslı Yazılımı Kullanmanız için ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır. Geçerli yıllık bakım ve destek ücreti ödendikten sonra Zoho, lisansınızın ilk yılı boyunca geçerli olan teknik desteği, ürün güncelleme ve yükseltmelerini kapsayan yıllık bakım ve desteği sağlar. Teknik destekten, ürün güncellemeleri ve yükseltmelerinden yararlanabilmek için yıllık bakım ve desteğin her yıl yenilenmesi zorunludur.

"Kullanım" Lisanslı Yazılımın satın aldığınız lisansa göre depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir.

"Tek Kurulum Lisansı" verilen lisans anahtarının, Lisanslı Yazılımın eş zamanlı olarak birden fazla kez Kullanılmayacağı anlamına gelir.

3. YAMA YÖNETİMİ

Lisanslı Yazılım, İşletim Sistemleri ve Yazılım Uygulamaları (“Yamalı Uygulamalar”) için yükseltme ve yama (“Yamalar”) kurulumu yapmanıza izin verir. Lisanslı Yazılımı kullanarak yama kurulumu yapmadan önce yama uygulanacak uygulamaların tüm kurulumları için orijinal lisansları satın aldığınızdan emin olmalısınız. Yama uygulanacak uygulamaların tüm kurulumları için geçerli lisanslar aldığınızdan emin değilseniz, Lisanslı Yazılım kullanılarak yama yapılacak uygulamalar için herhangi bir yama kurulumu yapmayın.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİ

Lisanslı Yazılım, üçüncü taraf satıcılara ait yazılımı içerebilmektedir ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin genel uygulanabilirliğini sınırlandırmadan (a) Lisanslı Yazılıma dâhil olan üçüncü taraf yazılımına ait mülkiyet hakkının bunu sağlayan üçüncü tarafta kalacağını ve (b) Lisanslı Yazılımla kullanılabilen üçüncü taraf yazılımlarının dağıtımını hiçbir şekilde yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

5. KULLANIM KISITLAMALARI:

Bu Sözleşmenin tüm diğer şartlarına ek olarak

  • Lisanslı Yazılımın bir kopyasının kurulumunu birden fazla CPU’ya yapmayacak;
  • her tür telif hakkı, ticari marka veya diğer tescil uyarılarını Lisanslı Yazılım veya kopyalarından çıkaracak;
  • geçici olarak acil durumlar için bir yedek veya arşiv kopyası dışında herhangi bir kopya üretmeyecek;
  • Lisanslı Yazılımı veya herhangi bir bölümünü tek başına ya da uygulamanızın parçası olarak kiralamayacak, lisansını veya alt lisansını vermeyecek veya dağıtmayacak;
  • Lisanslı Yazılımı modifiye etmeyecek veya iyileştirmeyecek;
  • Lisanslı Yazılımı bir bilgisayar tabanlı hizmetler işinde kullanmayacak veya Lisanslı Yazılımın görsel çıktısını halka açık olarak göstermeyecek veya Lisanslı Yazılımı başka bir kişi veya işletmenin çıkarına kullanmayacaksınız;
  • Lisanslı Yazılımda tersine mühendislik yapmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya sökmeyecek veya
  • üçüncü tarafların Lisanslı Yazılıma erişim sağlamasına, yazılımı kullanmasına veya destek hizmeti vermesine izin vermeyeceksiniz.

 

6. TEKNİK DESTEK

Zoho, abonelik lisansının parçası olarak, abonelik dönemi boyunca herhangi bir ek ücret talep etmeden sorun bildirimi için e-posta desteği, ürün güncelleme, yükseltme ve ürün belgelerine çevrimiçi erişim dâhil olmak üzere destek hizmeti sağlar. Teknik Destek kalıcı lisansın parçası olarak sunulmaz. Kalıcı lisansınız için teknik destek hizmetlerini, o günkü bakım ve destek ücretini ödeyerek satın alabilirsiniz.

7. KULLANIM DETAYLARININ TOPLANMASI

Zoho, yönetilen varlıklar, kurulum tipi, Lisanslı Yazılımın kurulumunun yapıldığı sistemin yapılandırılması, ürün çalışma süresi ve arıza süresiyle ilgili istatistikler ve Lisanslı Yazılımın çeşitli özelliklerinin kullanım sıklığı gibi Lisanslı Yazılımı kullanımınıza ilişkin ayrıntıları toplar. Toplanan Kullanıcı Ayrıntıları, kişisel bilgileri kapsamaz. Zoho, talebiniz üzerine Lisanslı Yazılımı kullanımınızla ilgili olarak toplanan verilerin ayrıntılarını sağlamayı kabul eder. Kullanım Detaylarının toplanmasının varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve Zoho’nun Kullanım Detaylarınızı toplamasını istemiyorsanız Lisanslı Yazılımın kullanıcı arayüzüyle devre dışı bırakılması gerektiğini anlıyor ve ikrar ediyorsunuz.

8. MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET

Zoho, Lisanslı Yazılımın tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarının sahibidir. Zoho, Lisanslı Yazılıma son verme veya çıkarmama, Lisanslı Yazılımın ücretini, özelliklerini, teknik özelliklerini, kapasitesini, işlevlerini, lisans şartlarını, sürüm yayın tarihlerini, genel kullanılabilirliğini veya özelliklerini değiştirme hakkı dâhil olmak üzere burada tarafınıza tanınmayan tüm hakları açıkça saklı tutar. Zoho tarafından Lisanslı Yazılımın yalnızca lisansı size verilmekte olup, ürün size satılmamaktadır.

9. DENETİM

Zoho, olağan iş saatleri içinde tesislerinizde bu tür bir denetim yapma niyetini en az yedi (7) gün önceden yazılı olarak bildirerek Lisanslı Yazılım Kullanımınızı denetleme hakkına sahiptir.

10. GİZLİLİK:

Lisanslı Yazılım, ABD kanunlarıyla korunan Zoho’ya ait tescilli bilgileri içerir ve burada Lisanslı Yazılımın gizliliğini korumak için tüm makul çabayı göstermeyi kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılımla temas eden veya yazılıma erişim sağlayan çalışanlarınıza bu Sözleşmenin şartlarını makul olarak iletmeyi ve bu kişilerin Lisanslı Yazılımın herhangi bir bölümünü, bu Sözleşme kapsamında izin verilmeyen bir amaçla kullanmasına bilerek izin verme dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili şartlara uygun hareket etmelerini sağlamak için makul düzeyde çaba göstermeyi kabul ediyorsunuz

11. GARANTİ FERAGATİ

Zoho, Lisanslı Yazılımın hata içermeyeceğini garanti etmez. Burada belirtilenler dışında, Lisanslı Yazılım, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil herhangi bir garanti verilmeden ve Lisanslı Yazılımı kullanarak elde edebileceğiniz performans veya sonuçlar açısından herhangi bir garanti verilmeden “olduğu gibi” sağlanır. Lisanslı Yazılımı kullanmanın uygun olup olmadığını belirleme sorumluluğu yalnızca tarafınıza ait olup program hataları, verilerin, programların veya ekipmanın zarar görmesi veya kaybolması ve operasyonların sağlanamaması veya kesintiye uğraması riskleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılımın kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstleniyorsunuz.

12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

Zoho durumda programın kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan özel, arızi, dolaylı, cezai veya arızi zararlar için veya Zoho’ya bu tür hasarların olasılığı bildirilmiş olsa bile herhangi bir hak talebi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. Zoho’nun bu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle veya Lisanslı Yazılımla ilgili tüm yükümlülüğü, sizin tarafınızdan Lisanslı Yazılım için ödenen lisans ücretini aşmayacaktır.

13. TAZMİNAT

Zoho, (i) ilgili hak talebiyle ilgili olarak Zoho’ya yazılı bildirimde bulunmanız; (ii) masrafları Zoho’ya ait olmak üzere savunma ve/veya uzlaşma sürecinde Zoho ile işbirliği yapmanız ve (iii) Zoho’nun savunma ve tüm uzlaşmayla ilgili müzakereleri yürütmesine izin vermeniz kaydıyla sizi, Lisanslı Yazılımın herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir geçerli ABD patentini, telif hakkını veya ticari sırrını ihlal ettiği iddiasından doğan her tür hak talebi, dava veya yasal sürece karşı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda yer alan Zoho’nun size karşı tek yükümlülüğüdür ve fikri mülkiyet ihlali açısından bu Sözleşme uyarınca tek ve münhasır yasal çözümünüz olacaktır.

Zoho (i) Lisanslı yazılımın Zoho tarafından sağlanmamış olan herhangi bir program veya ekipmanla birleştirilmesinden, çalıştırılmasından veya kullanılmasından; (ii) Lisanslı Yazılımın Zoho dışındaki bir taraf tarafından modifikasyonundan ve (iii) makul bir süre içinde Zoho tarafından sağlanmış olan Lisanslı Yazılımın herhangi bir ikamesini veya modifikasyonunu uygulayamamanızdan kaynaklandığı veya kaynaklandığının iddia edildiği ölçüde ihlal iddiaları açısından tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

14. FESİH

Bu Sözleşme, herhangi bir taraf tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda mülkiyetinizde bulunan Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha ederek veya Zoho’ya iade ederek feshedebilirsiniz. Zoho, bu Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshedebilir. Fesih durumunda Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha edecek veya Zoho’ya iade edeceksiniz ve yazılı olarak bilinen tüm kopyaların imha edilmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edeceksiniz. Gizlilik, tescilli haklar, ifşa etmeme ve sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm hükümler bu Sözleşme feshedildikten sonra da geçerli olacaktır.

15. GENEL

ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Kaliforniya’da ikamet edenler arasında tamamen Kaliforniya’da akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Hindistan Cumhuriyeti’nde ikamet edenler arasında tamamen Hindistan Cumhuriyeti'nde akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, Kuzey Kaliforniya Bölgesi mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız Chennia/Hindistan mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve taraflar arasındaki tüm önceki iletişimlerin ve anlaşmaların yerine geçer. Bu Sözleşmeden herhangi bir şekilde feragat edilmesi veya bu Sözleşmenin herhangi bir modifikasyonu yalnızca yazılı olarak düzenlenmesi ve her iki tarafça imzalanması kaydıyla etkili olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya yürürlüğe koyulamaz bulunursa geriye kalanı tarafların amacını makul şekilde yansıtacak şekilde yorumlanacaktır. Lisanslı Yazılımı veya Lisanslı Yazılımı içeren uygulamanızı, ABD ihracat yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere riayet etme amacı dışında ihraç etmeyeceksiniz.

16. OTOMATİK GÜNCELLEME POLİTİKASI

Zoho, .ppm dosyaları aracılığıyla mevcut müşterilere düzeltmelerini ve özelliklerini sağlamak için yazılımını düzenli olarak günceller. Müşterilerin yazılımın güncel sürümüne ulaşmalarını kolaylaştırmak için ücretsiz sürüm ve işletme sürümü müşterileri için otomatik yükseltme varsayılan olarak etkinleştirilir. Otomatik yükseltme özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve yazılımı otomatik olarak yükseltmek istemiyorsanız Lisanslı Yazılımın kullanıcı arayüzüyle devre dışı bırakılması gerektiğini anlıyor ve ikrar ediyorsunuz.