ADSelfService Plus Kimlik Yönetimi

Kimlik Yönetimi Zorlukları:

Kullanıcı hesaplarını izinsiz girenlerin kötücül saldırılarına karşı korumak için kuruluşların artan güvenlik talebine bağlı olarak Kimlik Yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Parolayla bağlantılı bütün kimlik zorlukları, yardım masası çağrılarının hacmi yıllardır kuruluşun finansal bütçesinde ciddi bir delik açtığı için ön plana çıkmaktadır. Karmaşık parola güvenlik politikalarını uygulayabilmek için yardım masasında ilave personel istihdam edilmesiyle ilgili maliyetler temel sorunların başında gelmektedir.

Kullanıcı Hesaplarının güvenliğinden asla ödün verilmez:

Küçücük bir kimlik sızıntısı, kaçağı bile büyük hasarlara yol açabileceği için kullanıcı hesaplarının güvenliğinden asla ödün verilemez. Günümüzde kuruluşlar çalışanlarının kimlik bilgilerinin güvenliğini sağlamak için daha iyi ve uygun maliyetli çözümler aramaktadır. ADSelfService Plus kuruluşlara self servis ve raporlama çözümlerini doğru bir dengede sağlayarak çeşitli kritik kimlik yönetimi zorluklarının aşılmasında yardımcı olmaktadır.

ADSelfService Plus aşağıda belirtilenleri sağlayarak kimlik yönetimi zorluklarını ele almaktadır

  • Şifrelerini unutan veya şifreleri kilitlenen kullanıcıların kendi kendilerine parolalarını sıfırlayabilme yeteneği
  • Kullanıcıların kendi profillerini güncellemeleri için self servis avantajları.
  • Yazılım kullanılarak gerçekleştirilen bütün bağımsız kullanıcı faaliyetlerini izlemek için bir raporlama mekanizması

Aynı zamanda Güçlü Parola politikalarının uygulamaya konmasını kolaylaştırmak için yöneticilerde güven oluşturur.

Kendi Kendine Parola Yardımı Çözümü:

ADSelfService Plus self servis parola sıfırlama / hesap kilidini açma çözümleri kullanıcıların – yardım masasının müdahalesi olmadan güvenlik sorularını yanıtlayarak /doğrulama kodunu tekrarlayarak - kendi parolalarını sıfırlamaları veya hesaplarının kilidini açmaları için kullanımı kolay bir arayüz sağlamaktadır. Bir diğer deyişle, ADSelfService Plus kullanıcılarına – Kimlik Yönetiminin önemli bir hususu olan - kendi kendine kimlik doğrulama yetkisi vermektedir dolayısıyla parolayla ilgili çağrılar çok ciddi şekilde azalmaktadır.

Kendi Kendine Güncelleme Yetenekleri:

ADSelfService Plus etki alanı kullanıcılarının web tabanlı self servis portalı kullanarak kendi kişisel bilgilerini Active Directory'de güncelleyebilmelerine olanak sağlar. Bu özellik kayıtların gerçek zamanlı olarak güncel tutulabilmesine yardımcı olur. Kullanıcıların güncel bilgileri yönetimin mevcut en son, en yeni profile dayanarak uygun kararlar alabilmesini sağlar.

Bütün Kullanıcı Faaliyetlerinin Denetim İzi:

ADSelfService Plus raporlama mekanizmasıyla yöneticilerin kullanıcılara bu yazılımla yetki verilen bütün kullanıcı faaliyetleri hakkında denetim raporları oluşturmalarına yardımcı olur. Kendi kendine parola sıfırlama, kendi kendine hesap kilidini açma ve Active Directory'deki kullanıcı bilgilerini kendi kendine güncelleme ile ilgili Denetim Raporları kaydedilir ve oluşturulabilir. Hangi işlemin ne zaman ve hangi makineden yapıldığına ilişkin Denetim Bilgileri yöneticilerin kimlik bilgilerinin kötü/yanlış kullanıldığını proaktif olarak ortaya çıkarmalarına /tespit etmelerine yardımcı olur.

Güçlü Parola Politikasının Uygulanması için güven oluşturma:

Yönetici yardım masası çağrılarının azaldığından emin olduğu takdirde güçlü parola politikası uygulamaya konulabilir. Self servis parola sıfırlama çözümü çağrı hacminin az miktarda tutulmasını sağlar ve bunun karşılığında da güçlü parola politikalarının uygulamaya konmasını kolaylaştırır.