Parola politikası uygulayıcı

Password policy enforcer

Siber saldırılar giderek yaygınlaşmakta ve üstesinden gelinmesi giderek zorlaşmaktadır. Bilgisayar korsanları bıkıp usanmadan zayıf parolalardan kendi çıkarları için yararlanmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, kuruluşlar bu bitip tükenmeyen kedi fare oyununda kendilerini korumak zorundadırlar. Ya zayıf parolaları tamamen engelleyebilirseniz ne olur? Siber güvenlikteki herhangi bir çöküntü olumsuz sonuçlara yol açabileceği için, güçlü parola politikası uygulamak çok kritiktir. Ancak, yerli Active Directory ortamı bu cephede çok fazla seçenek sunmamaktadır.

ADSelfService Plus'ın parola politikası uygulayıcısı ihtiyaca göre uyarlanmış bir parola politikasını uygulamanıza olanak sağlayarak bu sorunla etkin şekilde mücadele eder. Kuruluşunuzun güvenli olmasını sağlamak için Windows Active Directory parolalarını kırılması imkansız (hack proof) hale getirir.

Parola politikası karmaşıklık gereksinimleri

Parolaların aşağıdakilerden bir veya birden fazlasını içermesini zorunlu kılarak ihtiyaca göre uyarlanan parola politikasının etkin olmasını sağlayın:

  • Minimum uzunluk
  • Hem büyük hem küçük harflerin kullanılması
  • Harfle başlaması
  • Özel karakterler
  • Rakamlar
  • Sözlük kelimelerinin, kısıtlanmış/kabul edilmeyen kelimelerin veya kırılması kolay modellerin kullanılmaması

Ortamınıza bağlı olarak daha sıkı veya daha müsamahakâr gereksinimleri uygulamaya koyun. Ayrıca, kullanıcıların parolalarını belirlerken uymaları gereken karmaşıklık gereksinimlerinin sayısını da tespit edebilirsiniz.

Basit politika uyumu

Kullanıcılarınızın kuralları bilmelerini sağlamak için sıfırlama ve parola değişikliği sayfalarında politika gereksinimlerini görüntüleyin. Politika gereksinimlerine uymayan parolalar reddedilecektir.

Basit politika uyumu

Basit politika uyumu

Universal uygulama

GINA veya CP (Ctrl+Alt+Del) ekranından parola sıfırlama ve ADUC (Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları) parola sıfırlama sırasındaki politikanızı uygulamaya koyun.

Universal uygulama

Granüler (tanecikli) parola politikaları

OU’lar ve gruplar,için etki alanı için belirlenenin dışında ayrı parola politikaları belirleyin. Bu esneklik, hassas bilgilere erişimi olan ayrıcalıklı kullanıcılar için daha sıkı bir parola politikası ve bu tür bilgilere erişimi olmayan kullanıcılar için daha az sıkı bir parola politikası belirleyebilmenize olanak sağlar.

Verimlilikten ödün vermeden güvenliği arttırın

Sıkı parola politikanızın IT yardım masasına gelen parola sıfırlama çağrılarında büyük bir artışa yol açacağından kaygı duyuyorsanız, endişelenmeyin! ADSelfService Plus aynı zamanda kullanıcıların parolalarını herhangi bir yardım masası müdahalesi olmadan kendi kendilerine

sıfırlayabilmeleri anlamına gelen self servis parola özelliklerini de sağlamaktadır. ADSelfService Plus sıkı parola politikası çalışanlarınız veya IT yardım masasının etkinliğine zarar vermemesini sağlar.